Publicatie: Op weg naar een duurzame organisatie

Hoe beschrijf je een integrale casus voor verandering van een grote organisatie? Hoe geef je handvatten aan mensen om de grote veranderingen die zij voor de boeg hebben, vanuit meerdere perspectieven, op een duurzame manier gestalte te geven? Hoe geef je richting aan een cultuur van verandering, met respect voor het verleden en herkenbaar in het heden, met de juiste stappen naar voren?

Op weg naar een duurzame organisatie geeft aan de hand van o.a. Spiral Dynamics en Integral Theory, in opzet en invulling voor het veranderingstraject bij de brandweer, en tevens ter ondersteuning voor nieuwe managers bij de brandweer een handboek waarop zij hun managementstijl kunnen baseren.

De brandweer staat aan het begin van een fundamenteel en meerjarig innovatietraject, “De Brandweer Over Morgen”. Dat gaat gepaard met grote veranderingen, zowel in het producten- en dienstenpakket als in de organisatie. Hoe kan de brandweerleiding deze veranderingen nu het beste managen opdat een duurzaam bedrijfsmodel ontstaat? En geeft de standaard managementliteratuur voldoende handvatten om het verandermanagement binnen de brandweer vorm te geven?

Dit boek maakt deel uit van de serie Handboeken voor de brandweer, die inzicht biedt in alle aspecten die van belang zijn voor de brandweer in Nederland en is geschreven door Robert de Muralt en Allard de Ranitz

Klik hier voor meer informatie: https://www.sdu.nl/naar-een-duurzame-organisatie.html

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op