Als ambtenaar adviseren over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, toegespitst op het realiseren van crisisopvang

Op de de Werkplaats “Leiderschap in gemeenten: zo binnen zo buiten” op 26 november 2015 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

Casusinbrenger: Kees van der Riet

Kees: “Het was verrassend hoe verhelderend, verdiepend en verbredend het was om met SDi de complexiteit van mijn casus te ontrafelen. We gingen direct de inhoud in en hebben de verschillende perspectieven/waarden benoemd van de betrokken partijen: vluchtelingen, instellingen, gemeente, bewoners. De kans om een casus in te brengen en hoe dat werd besproken, was heel prettig en zeer waardevol. Het gaf mij energie en het was leerzaam. Fijn om dit zo te delen met anderen en in dialoog verder te ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk om verschillende doelgroepen te betrekken bij het opstellen van een advies. Met de kennis van de waardesystemen kan dat preciezer. Zo heb ik de ontwikkeling van de gemeente zelf meegenomen: waar staat deze gemeente nu? Als ambtenaar onderzoek ik: voor wie doe ik het en wie zijn er bij betrokken; wat willen de bewoners? Ik wil het College een aantal adviezen voorleggen vanuit de verschillende waardesystemen. Bij de gemeente ligt het accent nu vooral op Blauw. De vraag is: wat is mogelijk vanuit Oranje, Groen en Geel. Het College mag verwachten dat ik een visie ontwikkel. Op grond daarvan maken ze een keuze. Dat volg ik dan.

De ‘vier kwadranten’ van Ken Wilber waren helemaal nieuw voor mij. Dat was zeer waardevol, want als je iets schrijft, is het goed om aan te geven vanuit welk perspectief je het opschrijft. Nieuw was ook de intervisiemethode en hoe je zelf persoonlijk in je casus staat. Ik ben gewend om de zaak die in het midden ligt, meer rationeel te analyseren. Een casus inbrengen om meer zicht te krijgen op je eigen rol, was nieuw voor mij. Ik heb daarin meer geleerd over mijn eigen visie en ontdekt dat ik de crisisopvang zie als een middel om de polarisatie in de samenleving aan de orde te stellen en aan te pakken.

We hebben in de casebespreking verschillende perspectieven onderzocht om te kijken naar het vluchtelingenvraagstuk. Ik heb intussen veel interviews gehouden binnen de gemeente en met externe partners zoals Vluchtelingenwerk en het Vrijwilligers Informatiepunt. Ze waren erg eager om hun verhalen te vertellen en herkenden wat ik terug spiegelde: goed wat jullie hebben gedaan èn er waren nog andere perspectieven. Bijvoorbeeld, er hadden zich 400 vrijwilligers aangemeld voor de crisisnoodopvang, daarvan zijn er 300 ingezet. Tien dagen later zijn ze bedankt door de burgemeester + drankje/hapje en daarmee was het afgerond. Je had ook die mensen die enthousiast waren, kunnen vragen: willen jullie ook meehelpen bij de integratie in Zoetermeer. Dan ben je bezig met het vitaliseren van de samenleving. Dan kom je als gemeente verder dan Blauw en Oranje, dan geef je Groen een kans. Zo kun je een visie op integratie ontwikkelen. Dat vonden ze leuk om te zien.

Van tevoren dacht ik dat de werkplaats bedoeld was de complexiteit van de gemeente te beschouwen vanuit de waardesystemen. Maar dit was verrassend. SD plus de 4 kwadranten geeft zoveel mogelijkheden om zaken te onderzoeken! Ik ben nieuwsgierig naar wat we de volgende Werkplaats gaan doen.”

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op