Je kunnen verplaatsen in de weerstand van marktkooplui tegen gemeentelijke plannen…

Op de de Werkplaats “Leiderschap in gemeenten: zo binnen zo buiten” op 26 november 2015 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

‘De waardesystemen gaven veel zicht op welke niveaus het conflict speelt. We hebben dat ook uitgespeeld wat heel verhelderend was. Ik heb geleerd dat ik mijn gevoel en intuïtie kan inzetten. Ik ben verrast door de gigantische hoeveelheid informatie en de enorme rijkdom die vrijkomen als je het zo onderzoekt. Nieuw was voor mij het toepassen van de drives/kleuren in het kijken naar en benaderen van de ander. Ik had Management Drives gedaan, maar dat ging vooral over onszelf en collega’s. In deze Werkplaats voegden jullie veel toe over van waaruit spreekt de ander en daar oprecht bij aan willen sluiten. Ik kan me nu verplaatsen in mijn grote ‘tegenstander’. Ik heb gezien en geleerd vanuit welke gedachtegang hij spreekt.

Werken met de waardesystemen past mij: hier kan ik wat mee, het is niet zo rigide. Bij ons op de Markt werk ik natuurlijk veel met mensen die op een heel andere manier gevormd zijn dan ik ben. Inleven is dan best moeilijk, maar de kleuren geven daar inzicht en hulp bij. Ik ben gaan zien dat de marktkoopman niet alleen uit boosheid handelt, maar dat hij op een hele andere manier denkt, meer vanuit veiligheid en macht. Tot nu toe voedde ik hem alleen maar in zijn boosheid. Dan wordt hij nog bozer. Dat werkt niet! Ik stond ook weer eens stil bij mijn bedoeling: waarom doe ik dit werk ook al weer? Het gaat niet om winnen maar om iets groters. Ik kan heel goed vechten en ook winnen. Maar winnen we daar als organisatie of als maatschappij ook iets mee? Dat realiseerde ik me. De intervisie gaf mij inzichten en instrumenten, vooral via de kenmerken van andere kleuren. Hoe kun je die benutten om met de ander in gesprek te komen en te blijven. Het helpt dus echt!

Ik was niet van plan geweest om een gesprek met hem te voeren. Door de intervisie op deze Werkplaats ben ik me bewust geworden dat dat wel belangrijk is. Mentaal zit ik er nu al heel anders in, ik ben niet meer zo boos. Normaliter, als iemand mij boos aanvalt, ga ik ook vechten. Maar ik ben me er nu bewust van dat ik het anders kan doen: gericht op zijn drives en niet vanuit mezelf of vanuit een reactie op strijd. Ik bereid me nu voor op dat gesprek. 

Het is een hele goede middag geweest. Bij de intervisie is het prettig dat mensen naar je kijken en vragen stellen zonder mening. Dat ze echt blanco tegenover mij en mijn vraag staan. Elke vraag is dan al een eye opener! En dan kun je zelf ook weer opnieuw kijken in plaats van mee te escaleren in de situatie. Het is sowieso heerlijk om eens twee uur echt de tijd te hebben om stil te staan en te kijken naar ‘wat willen we echt’.  Dit zijn onderwerpen waar je in een cirkel kunt gaan draaien, dan is het heel goed om die diverse stappen van de structuur toe te passen. Dat maakt dat je in een vrij hoog tempo vrij compleet door zo’n vraagstuk heen komt. Er komen allerlei kanten aan bod en dan kun je vervolgens zelf kiezen. De structuur van de intervisie helpt dan om steeds een stapje verder te zetten en het toe te passen. Inbrengen is natuurlijk wel een drempeltje, het komt altijd bij jezelf terug. Ik moet me dan toch kwetsbaar opstellen. Voor mij helpt deze setting om het gewoon te doen en erin te stappen.

Het was een leuke groep mensen bij elkaar. Wildvreemd en toch waren we snel inhoudelijk met elkaar bezig. Synnervate is ook een leuk bedrijf. Jullie gaan leuk met elkaar om, ik voelde veel respect onderling, naar elkaar. Jullie dagen elkaar ook wel uit denk ik. Alleen al hoe jullie naar elkaar kijken en luisteren. Dat vind ik inspirerend om te zien. Je ziet dat jullie trots zijn op elkaar.’

M., Afdelingshoofd Bestuur & Organisatie, gemeente Amsterdam

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op