Hoe kan ik mijn klas met 20-jarigen op Gele wijze organiseren?

Op de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid op 1 december 2016 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

Introductie

Sinds 2007 doceer ik het vak duurzaamheid bij een private business school. Twee jaar terug stopte ik daarmee en ben ik me gaan focussen op transformative business, systems thinking, leiderschap en holistische kijk op duurzaamheid. Ik heb dit één keer proberen te doen op de ‘old school’ didactische manier, de wijze waar ik al jaren leeg op loop.

Dat was voor mij het kantelpunt om op een andere manier les te gaan geven. Leren vanuit Theory U kan niet op de gebruikelijke manier. Ik wil naast het cognitieve ook onze fysieke, emotionele en spirituele intelligenties gebruiken om te leren, meer vanuit fysieke ervaring werken, meer verantwoordelijkheid bij studenten neerleggen en werken met wat er nu is, de trends die we nu zien in plaats vanuit de kennis van het verleden. Ik zet stappen en het is een zoektocht hoe dit werkt. Vooral in een omgeving waar alle andere vakken opleiden tot mainstream business mensen en de organisatie een beweging maakt naar meer controle en regels. Ik wil in de toekomst steeds meer de Gele organisatieprincipes ook in de klas neerzetten. Mijn vraag: hoe doe ik dat?

Wilber & SD als verdieping

De opbouw om eerst vanuit de Wilber-matrix naar de vraag te kijken en dan Spiral Dynamics (SD) te gebruiken als verdieping in het doen was waardevol. De kwadranten lieten mij duidelijk mijn relatie met het systeem zien. Met mijn neiging te kijken naar wat ik allemaal nog wil, was het een mooie oogst op wat ik de afgelopen twee jaar allemaal al heb ontwikkeld aan werkvormen, relaties en nieuwe initiatieven. Ook benadrukte het nogmaals hoe lastig het is te opereren in een systeem dat in essentie een andere beweging maakt, waar een opleiding van waarde is als het financieel iets oplevert en efficiëntie voorop staat.

In het ‘ik’ kwadrant was het fijn hoe anderen hun gevoelens teruggaven aan mij. Sommige gevoelens stap ik nou eenmaal zelf liever overheen. De groep was voor mij van waarde in het meedenken en spiegelen. De verdieping op de kwadranten hielp om vanuit SD in te zoomen op de verschillende waardesystemen, we hadden gezamenlijk een beter begrip over het onderwerp gekregen.

Geel in de klas

Veel van wat gezegd werd konden we al snel plaatsen in Oranje en Geel. Dit gesprek leidde ertoe dat ik ook mijn eigen Oranje perspectieven meer kon omarmen en van het gezonde Oranje ben gaan houden.

Bovendien kwamen we ook snel tot de conclusie dat ik de opbouw vergeet. Dit laat zien hoe belangrijk het is om vanuit Paars op te bouwen, zodat er een veilige omgeving wordt geschapen. Dat er een bedding in de klas en school kan worden gecreëerd. Als we onze eigen heelheid willen laten zien, hebben we deze bedding nodig. Ook vraagt een Gele klas om duidelijke, Rode grenzen. En om heldere Blauwe afbakening en instructies. Het nieuwe leren en op nieuwe manieren leren vraagt van mij dat ik duidelijk ben in de stappen, in het waarom, in het kaderen en de begeleiding zodat we kunnen leren van de structuren die ik neerzet.

Omdat we op school werken aan het opzetten van een eigen ondernemingsplan, zou ik dit als invalshoek kunnen gebruiken en zo het Oranje een plek geven in het geheel. Dit is het terrein waar ze zichzelf voor interesseren. Het Groene komt terug in de kernwaarden. De vertaling daarvan heb ik zelf te maken in dat wat ik doe. Interessant is ook hoe als klas te kijken naar het overstijgende doel en de klas zich hieraan te laten committeren (het Gele aspect). Al met al een zeer rijke oogst en food for thought.

En nu….

Mijn grootste inzicht in relatie tot de klas zit in de essentie van de opbouw van alle waardesystemen. En dat ze allemaal hun waarde hebben in het geheel. Het was leuk om stil te staan bij de positieve kanten van de waardesystemen en die te gaan gebruiken, vooral de oudere waardesystemen. Je moet het zo opbouwen: veiligheid creëren, structuur bieden, helder doel formuleren. Ik was in de veronderstelling dat er een basis lag op deze punten. Maar ik zie nu dat ik dat fundament moet opbouwen. De eerste stap is een kader schetsen in plaats van ‘je moet gewoon verantwoordelijkheid nemen’. Je moet eerst sturing bieden alvorens zelfsturing plaats kan vinden. Ik moet hen oefeningen aanbieden die ze moeten doen waarin ze dat leren. Dat zal nog heel wat creatiekracht van mij vragen!

Mijn volgende programma ga ik herontwikkelen op een manier dat ik langzaamaan de touwtjes laat vieren en de Gele klas langzaam opbouw in de loop van de module. Hoe precies, dat is voor mij nog een vraag? En daar ga ik in ontdekken. Het was een inzichtvolle en rijke middag. Dank voor alle inbreng, het luisteren en zijn.

Marjon van Opijnen

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op