Hoe kunnen we onze innovatieve aanpak in de mantelzorg implementeren?

Op de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid op 1 december 2016 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

Startvraag

Wij zien veel mensen, stellen en gezinnen die vastlopen in hun eigen sociaal en maatschappelijk functioneren als gevolg van een verworven beperking. Soms al snel na het revalidatietraject en soms pas jaren later. Voor deze doelgroep hebben we een thuisrevalidatieprogramma ontwikkeld gericht op ‘positieve gezondheid’ om optimaal mee te (blijven) doen. Het is een leertraject waarin betrokkenen samen met anderen in vergelijkbare situaties op zoek gaan naar concrete oplossingen voor o.a. werk/(om)scholing, fitheid/vitaliteit, adequate hulpmiddelen, toekomstplannen, de relatie met elkaar en met anderen, etc.

We hebben deze innovatieve aanpak besproken met een potentiële klant: een revalidatie-instelling uit de gevestigde orde. Inhoudelijk gaat deze klant helemaal mee in onze aanpak en waardeert onze manier van ‘omdenken’. Hun antwoord op ons idee, om met het thuisrevalidatieprogramma een pilot te gaan draaien, was echter: we moeten eerst zien dat we al onze professionals hierin meekrijgen. Mijn idee is dat het een irreële doelstelling is om iedereen die in een instelling werkt tegelijk in beweging te krijgen. Je moet juist gebruik maken van het kleine groepje mensen dat wil veranderen en voorop durft te lopen bij een organisatieverandering. Wat nu?

Werkwijze

Systematisch lopen we de stappen door, eerst de vier vakken van de matrix van Wilber, dan de kleuren van de Spiral. Het inzicht dat dit me geeft, is dat de zorgsector, in een tijd van bezuinigingen zelf in een overlevingsstrategie (Beige/Rood) zit. Daar waar de tijd en de maatschappij vraagt om een/onze andere (Gele) aanpak is het blijkbaar erg lastig – zo niet onmogelijk – om vanuit de gevestigde gestructureerde en geprotocolleerde (Blauwe) orde het anders te gaan doen. Niet alleen bij de professionals op de werkvloer, maar ook bij de bestuurders spelen (Rode) angsten en belemmeringen een rol om rigoureus anders te gaan doen. Van ‘meer met minder’, naar ‘anders met minder’.

Wat brengt het me

Onze aanpak voor mensen met een beperking en hun naasten is een leeraanpak. Ik heb ingezien dat we met potentiële opdrachtgevers dezelfde leerweg moeten bewandelen als die in ons aanbod zit. We moeten dezelfde leerprincipes toepassen in de samenwerking met een instelling. De stap die wij voor ogen hadden en voor ons een hele logische is, blijkt veel te groot te zijn. De eerste stap is om samen met hen het probleem te onderzoeken. Wij moeten veel meer Oranje gaan denken, dat is een groot leerpunt. En het lef hebben om dit zo voor te stellen aan deze klant.

Daarnaast is het belangrijk om meer te doen aan PR, om het brede publiek te bereiken. Om daarmee niet afhankelijk te zijn van instellingen die niet Geel denken maar een beweging op gang te brengen onder de mensen om wie het uiteindelijk gaat samen met alle die mensen en organisaties die ons initiatief wel ondersteunen.

Eerste stappen

  • Contact opnemen met de potentiële klant om aan te bieden samen te gaan leren door samen op zoek te gaan naar een passende route richting de gewenste innovatie. Ik zie nu de verantwoordelijkheid om met hen in gesprek te gaan en te kijken hoe we de hobbels die zij ervaren, samen kunnen nemen.
  • Meer publiciteit/ambassadeurs zoeken rond ons initiatief.

Reflectie op de middag

Ik vond het erg inspirerend om zo intensief op mijn casus in te zoomen met zeer open denkers. Hartverwarmend om te ervaren hoe betrokken de andere aanwezigen meedachten met de casus en hoezeer ze in onze aanpak geloofden. Dat geeft veel energie. In de zorg kom ik dat weinig tegen. We lopen tegen veel weerstand (en blijkbaar angst) aan.

De middag heeft me behalve energie ook een nieuwe ordening opgeleverd die me erg helpt om ons eigen initiatief scherper te kunnen plaatsen in en af te stemmen op de context. Ik heb daarmee nieuwe inzichten en verbeterpunten gekregen rond ons initiatief.  Al met al een bijzondere ervaring in een erg prettige context en zeker voor herhaling vatbaar.

Inge Vuijk, Initiatiefnemer thuisrevalidatie, Rehab Academy

Naschrift: Intussen is er ook contact gelegd met de mensen van de voormalige constellatie Health van het Center for Human Emergence: “De duidelijke focus op en aandacht voor de mogelijkheden bij de rehabacademy komt duidelijk overeen met het gedachtegoed van heelheid.nu. Ons boek Heelheid, lexicon voor positieve gezondheid is eind oktober uitgekomen tegelijkertijd met de website: www.heelheid.nu. En het volgende boek komt eraan: hierin wordt de interactie tussen hulpvrager en hulpverlener beschreven als een leeromgeving.”

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op