Hoe kunnen we onze lokale voedselorganisatie verder ontwikkelen?

Op de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid op 1 december 2016 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

Lekkernassuh beoogt een gemeenschap op te bouwen rondom een eerlijk, lokaal Haags voedselsysteem. Het is onderdeel van een vrijwilligersorganisatie. Op woensdag van 16.00 – 19.00 uur wordt een Versmarkt georganiseerd met biologisch en dichtbij geteeld voedsel. Deze markt wordt iedere week bezocht door zo’n 170 leden. Er zijn mensen die een groentepakket ophalen tegen een prijs van 12 euro. Anderen geven een tegenprestatie van 3 uur vrijwilligerswerk per maand en betalen 10 euro voor hun pakket. Bas is de persoon die dit tot nu toe georganiseerd heeft. Deze markt vindt plaats in een oude gymzaal waar ook andere activiteiten zijn zoals: de Volkskeuken die een warme maaltijd aanbiedt tegen een lage prijs, maar ook catering verzorgt. De coördinator hiervan organiseert ook andere activiteiten voor de buurt in de gymzaal. Een derde poot is Voedsel in het hart van de stade die zich richt op community building en wat subsidie ontvangt vanuit Fonds 1814. Deze drie groepen vallen onder de paraplu van de Stichting Lokaal Voedsel dat een bestuur heeft van 3 personen. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen zoals de TimeBank waar je crediet in tijd kunt opbouwen door je diensten aan te bieden.

Startvraag

De potentiële waarde in de mensen die betrokken zijn bij Lekkernassuh lonkt al sinds ons begin in 2014. Toch zijn we er tot nog toe onvoldoende in geslaagd om deze bron aan te boren en te activeren terwijl veel mensen staan te popelen om een bijdrage te kunnen leveren. Nu we de mogelijkheid krijgen om de gymzaal aan te schaffen waarin onze initiatieven zich ontplooien, is de volgende vraag actueler dan ooit:

Hoe kunnen we onszelf organiseren, zodat we met de verschillende initiatieven een gesloten cirkel vormen die voldoende kader en helderheid biedt voor de gemeenschap om tot actieve deelname geactiveerd te worden?

Kwadranten

Het gebruik van de kwadranten blijkt een krachtig middel te zijn waardoor ik mij zowel binnen als buiten en als onderdeel van het systeem voel waar Lekkernassuh een holon in is. De verschillende perspectieven laten mij duidelijk mijn verwevenheid ervaren die ik heb met de mensen en de krachtvelden waarbinnen Lekkernassuh manoeuvreert. Zowel politiek als sociaal en als onderneming zonder winstoogmerk. De grootste eyeopener in dit onderzoek was dat er in de groep betrokken mensen een zekere angst speelt om een concrete vorm te durven kiezen. Deze vindt zijn oorsprong in een overtuiging dat een keuze per definitie afscheidend en beperkend zou zijn. Duidelijk wordt echter dat het aannemen van een vorm juist nodig is in deze fase om helderheid te kunnen bieden aan de mensen die met ons mee willen doen. Vorm kan zich uiten in een letterlijke rechtsvorm, maar ook in een duidelijke organisatiestructuur (bijv. Holacracy) en een toekenning van rollen binnen de organisatie.

Spiral

In het doorlopen van de verschillende waardesystemen werd helder welke waardensystemen goed vertegenwoordigd zijn en waar we mogelijk nog werk te doen hebben. We zijn een Groene organisatie met een sterke Gele visie (in de inner circle). Eigenlijk hebben we in alle kleuren een goede vertegenwoordiging (Blauw kan nog iets sterker worden), behalve in Oranje: Hoe kunnen we concrete doelen formuleren om op aarde te komen en meetbaar te worden.  Op het gebied van concrete doelstellingen, ondernemerschap en een road map naar onze visie valt nog veel winst te behalen. Ik heb geleerd om alle waardesystemen op hun waarde te schatten. Ik kan nu zien dat we graag zwemmen in het Gele niet-weten in plaats van te aarden.

Eerste stappen

  1. Gesprekken met boeren om ze in de gemeenschap te betrekken, te leren van hun ondernemerschap en zo de korte keten met voedsel in de stad te bevorderen.
  2. Een Road Map maken met de directe betrokken rondom Lekkernassuh.
  3. Gele visie verwoorden in de taal van de verschillende waardensystemen om mensen te includeren.

Over de Workshop

De vriendelijke doch professionele sfeer en begeleiding bij Synnervate zorgde dat ik mij vrijwel direct kon openen en zonder enige terughoudendheid en vanuit mijn volledigheid mijn verhaal kon doen. Ik zou willen dat dit in iedere zakelijke context mogelijk was! Absoluut een zeer waardevolle middag.

Bas van Zaanen

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op