Start-up: vliegende Gele start en dan …

Op de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid op 1 december 2016 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van één van deze cases. Wij danken de casusinbrenger voor het inbrengen van de vraag – en voor het delen van dit verslag!

De vraag betreft een start-up (Part-up.com) die veelbelovend van start is gegaan. Het ziet er aan de buitenkant heel goed uit en er is een team met een fantastische Gele visie. Ik heb de rol van interim begeleider/sparring partner van start-ups en ik was benieuwd of ik de goede dingen aan het doen ben opdat de organisatie en founders een volgende stap kunnen maken in bewustwording en volwassenwording.

Part-up helpt – via een online platform – talenten beter te benutten, door organisaties te transformeren naar netwerken. Na een succesvolle start die hoge verwachtingen opriep, kwam het bedrijf na een jaar in een lastige fase terecht. Sales vielen tegen, intern liep het stroef. Een groep van ruim vijftien heel betrokken mensen die allemaal hard werkten, maar zonder veel alignment en verbinding. De drie founders liepen aan tegen hun eigen beperkingen.

Het systematisch met behulp van de Ken Wilber kwadranten en Spiral Dynamics in kaart brengen van wat goed en wat minder goed gaat, heeft mijn beeld op wat nodig is, aangescherpt, opgerekt, verrijkt en op onderdelen ook doen kantelen. Ik ben me bewuster geworden van mijn gekleurde bril en van de breedheid aan uitdagingen waar de organisatie en haar founders voor staan. Dankzij de vragen van anderen die mij hierin begeleidden, kreeg ik helderder wat de vraag was achter de vraag en werd ik meer bewust van de veelkleurigheid van de situatie.

In deze Werkplaats heb ik over ‘Geel organiseren’ geleerd dat je heel Geel kunt zijn in je visie, maar als je dat niet hebt doorleefd, is het als een hoofd zonder geraamte. Geel zijn op een niet-afgescheiden manier vraagt om een stevig fundament van de andere Spiral kleuren. Èn het vraagt om verbinding met jezelf, meer lichaamsbewustzijn dus!

Veel van waarmee ik nu veelal intuïtief mee bezig ben, sluit goed aan op de wat ik tijdens de Werkplaats als advies terugkreeg van anderen. Zoals: mensen erbij halen die de zwakke plekken in de Spiral oppakken, toewerken naar een langere termijn commitment van betrokkenen en een open zoektocht naar verbinding. Wat me wel verraste, was het advies minder in te zetten op Groen en meer op Blauw. Het gaat om het opbouwen van een betrouwbare organisatie. Dat kan ik nu wel plaatsen, en maakt me bewuster van het risico om in deze fase te veel ‘Groene’ interventies te doen (wat mijn persoonlijke neiging is).

Zoals de analyse ook helder maakte, is er nog veel te doen. Ik ga nog dit jaar met de founders dezelfde aanpak/stappen doorlopen, zodat zij zich ook bewuster worden van wat waar de organisatie staat en wat zij te doen hebben in hun eigen leiderschap. Om zo een steviger fundament te creëren die het mogelijk maakt een beproefde, succesvolle zelfsturende ‘practice what you preach’ 3.0 organisatie zijn.

Deze Werkplaats ‘Geel organiseren’ heeft mij veel inspiratie en inzicht gebracht. Ik heb de opzet, de wijze van faciliteren en de structuur van de Werkplaats als inspirerend en van hoog niveau ervaren. Dat smaakt naar meer ;-). Persoonlijk ben ik me nog meer bewust geworden van mijn uitdaging om er vooral er ‘te zijn’ en in te spelen op wat er zich aandient. Ik kan en hoef niets te fixen en zeker niet ongevraagd te gaan sturen. Dat ondermijnt alleen maar het vertrouwen en is zinloos. Ik ben effectief als ik de organisatie help bewuster te worden en te ondersteunen hoe daar vervolgens wat mee te doen.

Lars Lutje Schipholt

Integrality.nl

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op