Verslag van de Werkplaats ‘Doornroosje en het verhaal van heelheid’

Op 1 december 2016 organiseerde Synnervate de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid, dit keer over vernieuwend organiseren vanuit Teal/Geel/Second Tier. Wij kijken terug op een inspirerende ontmoeting van ruim twintig professionals.

Opzet van de Werkplaats

Leidende vraag van deze Werkplaats was: wat is nodig om van Teal organiseren een succes te maken? Frederic Laloux heeft met zijn boek Reinventing Organisations bij veel organisaties het verlangen naar ‘Teal organiseren’ door middel van Purpose, Zelfsturing en Heelheid wakker gemaakt. Wat vraagt het om Teal (ook wel Geel/Second Tier) echt te belichamen?

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

 • Introductie van het thema door Ard Hordijk vanuit een Spiral Dynamics integral (SDi) perspectief en door Anouk Brack die ons via een aantal oefeningen inspireerde tot belichaming van het thema
 • SDi lab: het werken aan actuele vragen/situaties van de deelnemers met behulp van de SDi tools van Synnervate
 • Oogsten van de resultaten

Met deze opzet beoogt Synnervate een integraal perspectief op vernieuwend (Geel) organiseren te bieden. Waarbij integraal betekent: alle relevante facetten meenemen vanuit de erkenning van complexiteit, gelaagdheid en samenhang; en dan concreet en puntig doen wat past. Het daadwerkelijk belichamen van wat je doet, is hierin een belangrijk onderdeel. In het SDi-lab kijken we samen vanuit dit meervoudige perspectief naar actuele vragen op dit terrein.

Oogst van de Werkplaats

We hebben gezien hoe ongezonde en gezonde manifestaties of de afwezigheid van bepaalde waardensystemen van invloed zijn op de ontwikkeling van een goed gefundeerde Teal/Gele/Second Tier organisatie. Het ontbreken van voldoende Blauw (o.a. betrouwbare organisatie, voldoende structuur) en Oranje (o.a. concrete doelen, meetbaar worden) in de besproken cases is een belangrijk inzicht van deze Werkplaats.

Een paar waardevolle reflecties van deelnemers als antwoord op de vraag: ‘Waarvan ben je je bewust geworden tijdens deze Werkplaats rondom Geel Organiseren?’ :

 • Heel waardevol; de kracht van zo te kijken en zoveel energie dat het oplevert.
 • De opbouw om zo te kijken naar een vraag; de verbinding tussen de 4 kwadranten en de spiral; alleen het buitenbeeld levert geen contact op; de wandeling door het hele systeem. Erin en eruit. Zien wat er gaande is.
 • Heel echt. En eenvoudig. Een feest om zo te onderzoeken. 1,5 uur alleen maar onderzoek en dan pas naar de aanpak kijken.
 • Een enorme rijkdom. Dieper beseffen dat ik nieuwe kwaliteiten kan ontwikkelen.
 • Ik ben blij verrast. Om de positieve kanten van mijn allergie te zien en de resultaten te zien van het zo toepassen van SDi.
 • Ik zie de reis scherper: het begint met een Geel idee/concept, en dan heb je de rest nodig om het op de grond te zetten.
 • Het is erg waardevol om met meerdere mensen naar een bepaald probleem te kijken. Erg inspirerend om vanuit verschillende perspectieven naar een vraag te kijken. Het is als een spiegel die je wordt voorgehouden: o, zo denk ik dus.
 • De inclusieve aanpak. Bij het centreren: de ander meenemen: embodied inclusiveness; van binnenuit werken.
 • Het ene waardesysteem is niet beter dan het andere; de goede kanten van alle waardesystemen zijn nodig om tot een werkbaar geheel te komen.
 • De kracht van het maken van een ‘foto’ door middel van een integrale analyse van de situatie waarin een organisatie zich bevindt.
 • Ik ben blij verrast. Voel me hier thuis. Jullie werk is echt, authentiek en embodied.

Embodied Second Tier: the story of wholeness

De inleiding van Ard Hordijk en Anouk Brack tijdens de Werkplaats is omgezet in een Engelstalig artikel dat is gepubliceerd in het online tijdschrift Enlivening Edge. Our conclusion is that, in their enthusiasm to move to the Yellow stage, quite a few people and organizations are transcending and ignoring the underlying value systems instead of transcending and including them.” Lees meer

Een impressie van het SDi-lab – verslag van de vier cases

Opgewarmd door de inspiratie-inleiding en de belichamingsoefening nodigden we de deelnemers van de Werkplaats om hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de SDi tools van Synnervate te onderzoeken. Dat leidde tot de volgende vier cases:

Casus 1: Start-up: vliegende Gele start en dan … 

De vraag betreft een start-up die veelbelovend van start is gegaan. Het ziet er aan de buitenkant heel goed uit en er is een team met een fantastische Gele visie. Toch zijn er wrijvingen. Wat is de volgende stap die we kunnen maken in bewustwording en volwassenwording? Lees meer

Casus 2: Hoe kan ik mijn klas met 20-jarigen op Gele wijze organiseren? 

Ik wil op een andere manier lesgeven. Leren vanuit Theory U kan niet op de gebruikelijke manier. Ik wil naast het cognitieve ook onze fysieke, emotionele en spirituele intelligenties gebruiken om te leren, meer vanuit fysieke ervaring werken, meer verantwoordelijkheid bij studenten neerleggen en werken met wat er nu is, de trends die we nu zien in plaats vanuit de kennis van het verleden. Lees meer

Casus 3: Hoe kunnen we onze lokale voedselorganisatie verder ontwikkelen?

 Lekkernassuh beoogt een gemeenschap op te bouwen rondom een eerlijk, lokaal Haags voedselsysteem. Het is onderdeel van een vrijwilligersorganisatie. De potentiële waarde in de mensen die betrokken zijn bij dit initiatief lonkt al sinds ons begin in 2014. Toch zijn we er tot nog toe onvoldoende in geslaagd om deze bron aan te boren.  Mijn vraag: Hoe kunnen we onszelf organiseren, zodat we met de verschillende initiatieven een gesloten cirkel vormen die voldoende kader en helderheid biedt voor de gemeenschap om tot actieve deelname geactiveerd te worden? Lees meer

Casus 4: Hoe kunnen we onze innovatieve aanpak in de mantelzorg implementeren? 

Veel mensen, stellen en gezinnen lopen vast in hun eigen sociaal en maatschappelijk functioneren als gevolg van een verworven beperking. Voor deze doelgroep hebben we een thuisrevalidatieprogramma ontwikkeld gericht op ‘positieve gezondheid’ om optimaal mee te (blijven) doen. Hoe kunnen we deze innovatieve aanpak implementeren? Lees meer

Het vervolg: data Werkplaatsen 2017 

De volgende Synnervate Werkplaatsen staan gepland op donderdag 15 juni 2017 en donderdag 26 oktober 2017. Hierin zullen wij ons integrale onderzoek naar organiseren vanuit Heelheid, Purpose en Zelfsturing voortzetten, ten behoeve van integrale maatschappelijke vernieuwing. Wij verheugen ons erop u daar te mogen ontmoeten!

Wilt u updates krijgen over thema en programma van de Werkplaatsen? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op