Leiderschapskenmerken per waardesysteem

Spiral Dynamics kun je op allerlei aspecten van mensen, organisaties en maatschappij toepassen. Als wij leiderschapskenmerken door de bril van de waardesystemen bekijken, zien wij:

Paars leiderschap: wijze, stamoudste, vader/moeder

Bedding en veiligheid bieden. Kan mensen binden en hechte verbanden creëren. Zorgt ervoor dat ‘bij deze organisatie/afdeling/team horen’ iets voorstelt.

Ter inspiratie: the Circle of Life.

Rood leiderschap: leider, beslisser, macher

Durft op eigen autoriteit beslissingen te nemen, neemt onafhankelijkheid. Kan autonoom optreden, knopen doorhakken, keuzes maken, directheid inzetten.

Ter inspiratie: deze Lockerroom Speech.

Blauw leiderschap: leidinggevende, implementator, regelaar

Orde en zekerheid creëren. Geeft helderheid geven over kaders en wat mensen kunnen verwachten. Transparantie over keuzes die worden gemaakt. Toewijding, verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid.

Ter inspiratie: deze ode aan rentmeesterschap.

Oranje leiderschap: manager, ondernemer, achiever

Heeft doelen scherp voor ogen, manoeuvreert strategisch, stuurt op resultaten. Toont ondernemerschap.

Ter inspiratie: deze oproep, alles uit je leven te halen.

Groen leiderschap: coach, groepsleider, ontwikkelaar

Aandacht voor iedereen – in ieders eigenheid. Heeft aandacht voor processen, zorgvuldig. Betrekt mensen in besluiten en initiatieven.

Ter inspiratie: all that we share.

Geel leiderschap: inspirator, visionair

Heldere visie en overzicht hebben en uitdragen. Inspireert. Heeft verbinding met grotere contexten in beeld (bijv. bestuur, regio, politiek). Kan eenvoud in complexiteit aanbrengen, scheidt hoofdlijnen van bijzaken.

Ter inspiratie: deze visie op onze natuurlijk volgende stap als mens, organisatie en samenleving.

 

Turkoois leiderschap: zingever, holist

Streeft naar eenheid en integratie van alle belangen. Creëert eenheid in zichzelf en in de wereld. Belichaamt rust door relativering in het besef dat alles met elkaar samenhangt. Acteert met gemak, eenvoud, vol vertrouwen.

Ter inspiratie: deze Dzogchen-instructie.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op