Synnervate Werkplaats “Re-Inventing Inter-Organisations” Op 15 Juni

Inschrijven? Klik hier.

In uw werk werkt u ongetwijfeld steeds meer samen met andere organisaties, bedrijven, partners in allerlei ketens, projecten, platforms en andere verbanden, om een aanpak te vinden voor de talrijke maatschappelijke opgaven die onze weg kruisen. In alle mogelijke sectoren, zoals zorg, onderwijs, voeding en energie, wordt steeds meer de noodzaak gezien van een transitie: een verandering op systeemniveau. Bijvoorbeeld de transitie van fossiel naar een duurzame energie huishouding. Intensieve samenwerking is nodig, maar soms blijven de inspanningen gefragmenteerd en blijken resultaten eenmalig in plaats van systemisch. Om dit te veranderen is een integrale en radicaal andere vorm van samenwerking nodig.

Binnen integrale samenwerking committeren organisaties zich aan het echt in het midden zetten van het overkoepelende doel. Dat betekent dat ze zich niet alleen afvragen “Wat levert het mij op? Wat is mijn mening over wat te doen?”, maar zich willen afvragen “Wat is goed voor het geheel? Wat is er nodig?”. Ze gaan dan niet alleen voor win-win, maar voor The Third Win, namelijk die van het systeem als geheel. Dit kan ook betekenen dat organisaties soms iets opgeven of in iets onzekers investeren. Vervolgens is iedere organisatie eraan gecommitteerd dat alle onderliggende delen, alle deelnemende organisaties, vitaal en succesvol zijn. Alleen vitale subsystemen kunnen ervoor zorgen dat het geheel werkt.

In zijn werk richt Frederick Laloux zich met name op het opnieuw uitvinden van organisaties zelf. Maar wat betekenen zijn kernconcepten evolutionair doel, heelheid en zelforganisatie voor samenwerking tussen organisaties in de context van de maatschappelijke opgaven?

Wij nodigen u graag uit om deze vraag te onderzoeken in deze Synnervate Werkplaats. Vanuit onze kennis en ervaring bieden wij u een integraal perspectief op vernieuwend organiseren tussen organisaties. Integraal betekent voor ons: alle relevante facetten meenemen vanuit de erkenning van complexiteit, gelaagdheid en samenhang en dan toch concreet en puntig doen wat past. Daadwerkelijk belichamen van wat je doet, is hierin een belangrijk onderdeel.

In ons SDi-lab kijken we samen met u vanuit dit meervoudige perspectief naar uw actuele vragen op het terrein van samenwerken tussen organisaties. We gaan kijken naar de belangen en Spiral Dynamics-drijfveren van de betrokken organisaties, hun onderlinge vertrouwen en relaties en naar de fase waarin de transitie zich bevindt, zodat er een compleet en integraal beeld ontstaat.

Wat is er in uw concrete situatie nodig voor ontwikkeling richting een meer integrale samenwerking? Deelnemers die hun eigen casus inbrengen, gaan weg met een concrete volgende stap.

Deze Werkplaats is bedoeld voor mensen werkzaam in allerlei organisaties, profit en non-profit, die in hun dagelijks werk veel met andere organisaties samenwerken. Bent u geïnteresseerd in de potentie van deze inter-organisaties? Wilt u ontdekken hoe u uw eigen samenwerkingsverbanden integraal vorm kunt geven? Geef u dan op voor onze Werkplaats Re-Inventing Inter-Organisations.

Basale kennis van SDi wordt verondersteld. Voor mensen voor wie SDi geheel nieuw is, wordt een introductie workshop aangeboden van 12.30 – 14.30 uur.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Om 14.30 ontvangst met koffie en thee
 • Introductie van het thema Re-inventing Inter-organisations
 • SDi lab: het onderzoeken van uw actuele vraag/situatie met behulp van onze SDi tools
 • Oogsten van de resultaten
 • Afsluitend een lichte maaltijd
 • 20.00 uur – Einde

De Werkplaats vindt plaats in Driebergen in:
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum (naast NS-station Driebergen-Zeist)
Hoofdstraat 8
3972 LA  Driebergen-Rijsenburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Aerts, patricia@synnervate.nl (06-21808172).

Inschrijven? Klik hier.

Deelnemers van vorige werkplaatsen zeiden het volgende:

 • Heel waardevol; de kracht van zo te kijken en zoveel energie dat het oplevert.
 • De opbouw om zo te kijken naar een vraag; de verbinding tussen de 4 kwadranten en de spiral; alleen het buitenbeeld levert geen contact op; de wandeling door het hele systeem. Erin en eruit. Zien wat er gaande is.
 • Heel echt. En eenvoudig. Een feest om zo te onderzoeken. 1,5 uur alleen maar onderzoek en dan pas naar de aanpak kijken.
 • Een enorme rijkdom. Dieper beseffen dat ik nieuwe kwaliteiten kan ontwikkelen.
 • Ik ben blij verrast. Om de positieve kanten van mijn allergie te zien en de resultaten te zien van het zo toepassen van SDi.
 • Ik zie de reis scherper: het begint met een Geel idee/concept, en dan heb je de rest nodig om het op de grond te zetten.
 • Het is erg waardevol om met meerdere mensen naar een bepaald probleem te kijken. Erg inspirerend om vanuit verschillende perspectieven naar een vraag te kijken. Het is als een spiegel die je wordt voorgehouden: o, zo denk ik dus.
 • De inclusieve aanpak. Bij het centreren: de ander meenemen: embodied inclusiveness; van binnenuit werken.
 • Het ene waardesysteem is niet beter dan het andere; de goede kanten van alle waardesystemen zijn nodig om tot een werkbaar geheel te komen.
 • De kracht van het maken van een ‘foto’ door middel van een integrale analyse van de situatie waarin een organisatie zich bevindt.
 • Ik ben blij verrast. Voel me hier thuis. Jullie werk is echt, authentiek en embodied.

Klik hier voor een volledig verslag van de vorige werkplaats.

Wil je iets meer weten over inter-organisatie werk, lees dan hier een recente publicatie rond dit thema.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op