Samenwerking met WesselinkVanZijst

WessselinkVanZijst, hét bureau op het gebied van professioneel belangenmanagement en Synnervate hebben besloten met elkaar samen te werken. Gezien hun bij elkaar passende missies zijn ze natuurlijke partners: het professionaliseren van belangenmanagement voor maatschappelijke opgaven voor WesselinkVanZijst en maatschappelijke vernieuwing voor Synnervate.

Samen met WesselinkVanZijst werkt Ard Hordijk nu onder andere bij het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds de Tweede maasvlakte staat het Havenbedrijf Rotterdam bekend om haar strategisch en pro-actief omgevings en stakeholdermanagement. In de ontwikkeling hiervan heeft WesselinkVanZijst een belangrijke rol gespeeld.

Ard Hordijk ondersteunt het Strategisch Omgevings Management team en werkt met name aan het verder ontwikkelen van de dialoog tussen het Havenbedrijf en de omliggende gemeenten en het systematiseren van beleid van het Havenbedrijf op het gebied van Ketenverantwoordelijkheid.

Het doel van de samenwerking is om voor klanten meer toegevoegde waarde te bieden door de expertise van Synnervate rond leiderschaps-, team-, organisatie- en samenlevingsontwikkeling te combineren met de expertise van WesselinkVanZijst rond professioneel belangenmanagement.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op