Holacracy bij Frames: together we energize the world!

Holacracy-bij-Frames--together-we-energize-the-world

Working together to energize the world. Dat is de purpose van Framesdat groot is geworden in de olie & gas markt en nu inzet op werk rond andere, duurzame energiebronnen. Frames heeft sinds april voor Holacracy als operationeel besturingsmodel gekozen, om op die manier het ondernemings- en innovatievermogen te versterken. Dat is nodig op de veranderende energiemarkt. Met meer dan 140 man is dit één van de grootste Holacracy-adopties in Nederland.

Holacracy-bij-Frames--together-we-energize-the-world--Linkedin

Frames had al eerder het grootste deel van de managers afgeschaft en kiest met Holacracy voor een radicale en gestructureerde manier van zelf-organisatie. We zijn nu drie maanden onderweg en de verandering van management-hiërarchie naar echte gedistribueerde autoriteit is in volle gang.

Er is gekozen voor een olievlekwerking; we zijn met ca. 30 mensen in zeven cirkels (zelfsturende teams) begonnen, inclusief de (sinds Holacracy: voormalige) directie. Het plan was om na een aantal maanden te evalueren of en hoe we snel we willen uitbreiden met meer mensen en cirkels. Drie maanden later is de realiteit dat nu al veel extra mensen en een aantal teams worden ge’onboard’. Het streven is om binnen een jaar de hele organisatie via Holacracy te laten werken.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op