Succesvolle verandering? Maak ruimte voor de mens.

Werk efficiënt organiseren met LEAN? De organisatie agile maken en daardoor flexibeler inspelen op veranderingen in de omgeving? Doen! Echter, vergeet niet ook naar het geheel te kijken en ruimte te maken voor persoonlijke ontwikkeling en groepsbewustzijn. Organisaties die dat structureel doen, zijn bewezen succesvoller in het doorvoeren van veranderingen.

Iedereen die projectmatig werkt, of projecten leidt, zal herkennen dat de aandacht vaak uitgaat naar (nieuwe) structuren, werkwijzen, portfolio’s, markten en producten. Vaak is er minder ruimte voor de tevens noodzakelijke veranderingen in cultuur, waarden en persoonlijk bewustzijn. In ons werk als Changemakers zien we dat aandacht voor beide gebieden noodzakelijk is, gedurende het gehele traject van verandering. Zowel voor de Ability for Change: de ‘spullen’, de processen, werkwijze, de structuur (de ‘harde’ kanten van de verandering) als voor de Agility for Change: de stappen en interventies die nodig zijn bij de gewenste waarden en cultuur te komen. Oftewel: niet alleen focussen op structuur, maar ook gestructureerd focussen op gevoel.

Ability gaat over vorm en functie, agility over flow en energie. In het creëren van de ability, het vermogen, is een duidelijk projecten-proces herkenbaar. Agility baseert zich meer op een werkwijze vanuit verandermanagement, waarbij de nadruk ligt op het menselijke aspect. Beide processen bevatten een aantal vervolgstappen, die overigens ook parallel aan elkaar kunnen lopen:

Als Changemaker bij Synnervate zie ik keer op keer deze resultaten bij opdrachtgevers:

  • Werken met bovenstaand framework verbetert de prestaties integraal.
  • Door waarden en cultuur een prominente plaats te geven, vindt de verandering plaats met meer begrip, meer draagvlak en minder weerstand.
  • Veranderen kost soms meer tijd, maar aanzienlijk minder geld – door in te zien dat er niet een structuurprobleem is dat als zodanig opgelost moet worden, maar de aandacht te richten op samenwerking en ontwikkeling.
  • Veranderingen verlopen volgens een natuurlijke tempo en op een manier die de organisatie kan dragen – in plaats van geforceerd en leidend tot harde breuken en reorganisaties.
  • Slagingskansen van projecten en programma’s nemen toe, door de hogere betrokkenheid bij het individuele veranderproces (er is meer draagvlak en minder sabotage).

De relatie tussen persoonlijke ontwikkelruimte en succes van de organisatie is o.a. aangetoond door onderzoek van professor Robert Kegan, gerespecteerd ontwikkelingspsycholoog en voormalig professor aan Harvard. Hij beschrijft (in zijn boek ‘An Everyone Culture’) organisaties die een specifieke aanpak kiezen voor ontwikkeling en groei. Ze behalen de gewenste bedrijfsresultaten en behalen hoge scores op o.a. medewerkertevredenheid, mensontwikkeling en autonomie van functioneren.

Als we mensen niet als alleen als human resource zien, maar zorgen voor ontwikkelruimte op alle vlakken, functioneren en presteren ze beter.

Tot slot van deze blog een persoonlijke wens: laten we (h)erkennen dat bewustzijn ten grondslag ligt aan alles wat we gezamenlijk in de wereld zetten. Immers, onze reacties op het leed dat we mens en dier aandoen (geschokt) en op de hulp die we elkaar bieden in moeilijke omstandigheden (geraakt), laten ons streven zien om ‘de juiste dingen’ te doen. Nu nog speelt veel van ons handelen zich af in onbewuste sferen. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar minder (onbedoelde) schade zouden toebrengen als we – met ons gehele lichaam – bewust zouden kunnen zijn van dat we doen, en waarom we dat doen. Het zou ons enorm helpen constructief samen te werken.

In mijn volgende blogs ga ik in op:

  • De rol van Spiral Dynamics Integral in veranderingen
  • De energieën van verandering
  • Change Dynamics en interventies

Sta jij nu voor of middenin een (organisatie)verandering en wil je een ervaren Changemaker betrekken? Neem contact met ons op.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op