Ruimte geven en sturen

Leiddinggevende maakt verschil in behoeften zichtbaar en bespreekbaar.

 • betere binding in het team
 • lol in leidinggeven
 • focus weer op klanten

Ad hoc werken en veel geklaag

Op de afdeling Kunst & Cultuur van een gemeente doet iedereen waar -ie zin in heeft – en meer ook niet. Onderlinge afspraken worden niet gerespecteerd, klagen is dagelijkse sport en er wordt ad hoc gewerkt. De rest van de organisatie heeft er last van; er lijkt nooit iets te kunnen als je het deze afdeling vraagt, bovendien duurt het altijd lang. Ralph, de recent aangestelde manager, ziet de onrust en verbaast zich. Hij gaat uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en beantwoordt daarom veel vragen met wedervragen. Die vallen niet goed. Er ontstaat kritiek: je bent niet duidelijk genoeg, neemt geen beslissingen en onze feedback niet serieus. Het voelt als dweilen met de kraan open. Ralph benadert Synnervate om hem te coachen.

Aanpak

Met behulp van Spiral Dynamics krijgt Ralph beter inzicht in de verschillen tussen zijn eigen behoefte en die van zijn afdeling. Hij gedraagt zich als de leidinggevende die hij zelf graag zou hebben: ruimte biedend en ruimte vragend, sturend op hoofdlijnen en altijd open voor vernieuwing (geel/groen). Zijn medewerkers verlangen echter expliciete sturing (rood/blauw). De ruimte die Ralph biedt, werkt voor hen juist averechts. Samen met zijn coach werkt Ralph aan zijn communicatiestijl.

Change

Tegen zijn natuurlijke neiging in, laat Ralph zichzelf heel bewust meer zien als leidinggevende. Hij geeft ongevraagd zijn mening, spreekt verwachtingen uit en neemt de leiding tijdens bijeenkomsten. Ook accepteert hij niet langer werkzaamheden die niet op zijn bureau thuis horen. Het werkt: er ontstaat meer openheid, rust en binding in het team. Zijn directieve stijl wordt gemakkelijk geaccepteerd. Ralphs focus verschuift weer naar buiten: naar de klanten, de ontwikkelingen, de professionele uitdagingen.

De makers van deze verandering zijn:

 • Ralph de Vries (dit is een fictief personage, gebaseerd op praktijkervaring van Synnervate)
 • Jasper Rienstra | Synnervate

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Vraag Synnervate

Meer Changes

Holacracy veilig laten landen

Holacracy veilig laten landen

ORGA en Synnervate verkennen Holacracy®

 • Realistisch beeld van Holacracy
 • Roldenken geeft ruimte
 • Frisse blik op toekomstige bedrijfsvoering
 • Bekijk case

Sterke leiders

Sterke leiders

HBB Groep en Synnervate ontwikkelen een uniek leiderschapstraject.

 • 95% vrijwillige deelname
 • overleggen constructiever
 • aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Bekijk case