Van idee tot prototype: ondersteunen van voedselzekerheid social entrepreneurs

Hoe kom ik van een idee tot implementatie met partijen die het samen met mij willen dragen?

Hoe kunnen sociaal ondernemers gesteund worden om zoveel mogelijk impact te bereiken rond voedselzekerheid?

Hoe kunnen verschillende partijen samenwerken om het ecosysteem te versterken en barrières weg te nemen?’

 

Situatie

Ard Hordijk is op de Impact Hub Amsterdam in contact gekomen met Margreet van der Pijl van Society Works. Margreet had net in 7 Afrikaanse en Aziatische landen onderzoek gedaan naar sociaal ondernemers die bezig zijn om voedsel productie en distributie. Voedsel dat op een duurzame manier geproduceerd is.

Ze deed het onderzoek samen met Evert-jan Quak in opdracht van het Nederlandse Food&Business Knowledge Platform. Uit het onderzoek bleek dat veel sociale ondernemers heel beperkt toegang hadden tot financiering, network en tot kennis. Tegelijkertijd hebben NGO’s steeds meer ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s zijn echter vaak gericht op de startfase en hebben moeite om in contact te komen met “unusual suspects”.

 

In samenwerking met contactpersonen in de 7 landen ontstond het idee om het Social Entrepreneurship Support for Food Security (SES4Food) initiatief op te zetten. Doel van SE4Food is om het ecosystem van Social Enterpreneurs te versterken door barrières weg te nemen in zogenaamde Communities of Action.

 

Margreet vroeg Ard om zijn expertise van multi-stakeholder samenwerking en systemische verandering in te zetten om dit idee in samenwerking met relevante actoren vorm te geven.

 

 

Interventie

Ard heeft twee bijeenkomsten met relevante en geïnteresseerde partijen in Nederland ontworpen en gefaciliteerd. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de Art of Hosting-methodologie. Eerste stap was om de purpose van de bijeenkomsten scherp te formuleren. De purpose van de eerste bijeenkomst veranderde daardoor van “partijen informeren over de uitkomsten van het onderzoek” naar “toetsen of partijen zich herkennen in de noodzaak van ons idee en ze vervolgens uitnodigen om mee te doen met de verdere ontwikkeling”. Op basis daarvan heeft Ard passende werkvormen ontwikkeld. Uit de evaluatie van de eerste bijeenkomst ontstond het concept voor een tweede bijeenkomst.

 

In een tweede sessie hebben gecommitteerde partijen meer gekeken naar hoe het SES4Food initiatief hun eigen werk lichter en makkelijker kon maken. Daarnaast hebben ze meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van het businessplan.

Ard heeft het model van de dubbele S-curven gebruikt voor de positionering van SES4Food ten opzichte van andere initiatieven. Voor het governance model wordt gebruik gemaakt van concepten van Holacracy.

 

Resultaat

De initiatiefnemers hebben nu een uitgewerkt business plan gemaakt op basis waarvan financiering gezocht gaat worden. Daarnaast hebben zich een aantal Nederlandse en internationale partijen zich gecommitteerd om in twee landen een prototype voor SES4Food te realiseren. Synnervate zal ook bij de verdere ontwikkeling betrokken blijven.

 

”Ard heeft een zeer prettige manier van werken. Ard brengt rust en overzicht in het toch complexe en spannende proces en houdt ons “op de route”. Ard is ook in staat om de service die we met SES4Food ontwikkelen te beschouwen vanuit verschillende perspectieven. Op die manier blijven we bij onze principes zoals de focus op Bottom-up ontwikkeling.”

Margreet van der Pijl, Society Works