Tot-stand-komen-van-nieuwe-verbindingen-en-het-versterken-van-het-ecosysteem

Tot stand komen van nieuwe verbindingen en het versterken van het ecosysteem

Situatie

De Stichting Democratie en Media (SDM) steunt al jaren verschillende initiatieven die bijdragen aan onafhankelijke, kritische journalistiek en aan een sterke, integere democratische rechtsstaat; van antiracisme-activisten tot theatermakers en van onderzoeksjournalisten tot mensenrechtenadvocaten.

 

SDM heeft nu de ambitie om meer dan alleen financiering te bieden en meer impact te bereiken door het ecosysteem als geheel te versterken en partijen bij elkaar te brengen. Als onderdeel van die ambitie wilde SDM in april 2018 een meetup organiseren voor en met partijen die door SDM gesteund zijn.  SDM heeft daarom Ard Hordijk van Synnervate en Mohamed Machbouâa van Cosmopolitan Innovation Office gevraagd de meetup te ontwerpen en te begeleiden.

 

Aanpak

Ard en Mohamed hebben samen met SDM de bijeenkomst voorbereid door eerst de doelen en de verwachte resultaten te bepalen, en op basis daarvan het ontwerp te maken.

Zo wilden we deelnemers laten ervaren dat er links waren tussen hun eigen werk en het werk van anderen. Daarnaast zouden we de bijeenkomst als een succes ervaren als deelnemers afspraken met elkaar gemaakt hebben om door te praten over samenwerking. Op basis van de doelen is een bijeenkomst ontstaan waar het delen van vaardigheden en ervaringen en het met elkaar werken aan relevante vragen centraal stond.

 

Resultaat

SDM en de deelnemers waren erg enthousiast over de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst waren er veel geanimeerde gesprekken, en deelnemers gaven aan nieuwe mensen te hebben ontmoet. Voor SDM zelf heeft de meet-up goede handvaten gegeven om verder invulling te geven aan de nieuwe rol.

 

Maartje Eigeman (SDM):  “Ik kijk terug op een bijzondere dag. Van veel mensen gehoord hoe gaaf ze het vonden om bij elkaar te komen en interessante mensen te spreken over onderwerpen die ertoe deden. Ook al verschillende mooie voorbeelden van nieuwe verbindingen en nieuwe ideeën gehoord.”