Ard Hordijk

Ard Hordijk werkt aan systeem transities en biedt ondersteuning aan mensen en organisaties die een leidende rol hebben in multi-stakeholder omgevingen.

Hij biedt reflectie en evaluatie en maakt daarvoor gebruik van integrale systeem analyses. Daarnaast brengt hij organisaties bij elkaar om gezamenlijk duurzame strategieën te ontwikkelen en uit te voeren.

Ard is econometrist van achtergrond en heeft in het verleden bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management gewerkt aan duurzaam ondernemen, biodiversiteit en ecosystemen en de verduurzaming van landbouwketens.