Multi-Stakeholder Samenwerking

Er is onzekerheid ontstaan op alle mogelijke maatschappelijke sectoren, zoals zorg, onderwijs, voeding en energie. Veel organisaties erkennen dat er veranderingen nodig zijn op systeemniveau. Zij werken aan nieuwe oplossingen en zetten samenwerkingsverbanden met andere organisaties op.

Soms zijn inspanningen echter gefragmenteerd en blijken resultaten eenmalig in plaats van systemisch. Samenwerking daadwerkelijk realiseren blijkt moeilijker dan gedacht.

 

Met ons werk rond systemische verandering begeleiden en ondersteunen we mensen en organisaties met een leidende rol in deze situatie.

 

Deze situatie roept bij mensen en organisaties de volgende vragen op:

  • Waar is inzicht en eenvoud in de complexiteit te vinden?
  • Waar begin ik en waar zet ik op in? Waar kan ik en mijn organisatie waarde toevoegen in de veelheid aan initiatieven? Wat is mijn unieke propositie?
  • Hoe betrek ik relevante actoren in het beleidsontwikkelingsproces of bij het uitvoeren van mijn project of initiatief? Hoe krijg je verschillende partijen om de tafel, in openheid en transparant over hun eigen agenda? Hoe krijg je het voor elkaar dat alle informatie op tafel komt?
  • Welke manieren van samenwerken zijn er? Hoe begeleid ik zelf die samenwerking? Wat betekent dat voor mijn leiderschap en het leiderschap van anderen met wie ik
  • Wat zijn de onderliggende patronen achter de blokkades die ik tegenkom? Hoe neem ik die weg?

Kern van onze ondersteuning bij deze vragen bestaat uit het systemisch en ontwikkelingsgericht kijken naar onderliggende patronen en het emergent ontwikkelen van strategieën en duidelijker kiezen van de unieke rol van iedere organisatie is om vanuit daar te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken.

Afhankelijk van de situatie bieden en gebruiken we inzichten uit onze praktijk en verschillende instrumenten, zoals Spiral Dynamics Integral, Holacracy, integrale systeemanalyses, transformatieve scenario ontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerken

 

Integrale systeemanalyses

Met behulp van Integrale Systeem Analyses worden onderliggende patronen en oorzaak gevolgrelaties blootgelegd en helder gemaakt. Bij die analyse is er specifieke aandacht voor de belangen en Spiral Dynamics-drijfveren van de betrokken organisaties en hun onderlinge vertrouwen en relaties, zodat er een compleet en integraal beeld ontstaat. We maken daarbij gebruik van het hoofd en het hart (Seeing en Sensing van Theory U).

 

Transformatieve scenario ontwikkeling

Transformatieve scenario ontwikkeling is een waardevol instrument als verschillende partijen gezamenlijk een koers voor de toekomst willen bepalen.

 

Op basis van een diepgaande analyse van en invoelen in de huidige situatie, worden de belangrijkste polariteiten of emergente thema’s geïdentificeerd. Deze worden gebruikt om met partijen verschillende mogelijke toekomsten te beschrijven.

Vervolgens kunnen partijen gezamenlijk kijken waar ze nu staan en bepalen welke richting ze op willen.

Transformatieve scenario’s verschillen van traditionele beschrijvende scenario’s doordat partijen zich niet alleen richten op het beschrijven van mogelijke toekomsten , maar ook op het maken van een keus voor een gewenste toekomst.

 

Radicale samenwerking

Binnen radicale samenwerking committeren organisaties zich aan het radicaal in het midden zetten van het overkoepelend doel. Dat betekent dat ze zich niet alleen afvragen “Wat levert het mij op? Wat is mijn mening over wat te doen?”, maar zich willen afvragen “Wat is goed voor het geheel? , Wat is er nodig?”. Ze gaan dan niet alleen voor win-win, maar voor The Third Win, namelijk die van het systeem als geheel.

 

Dit kan ook betekenen dat organisaties soms iets opgeven of in iets onzekers investeren. Vervolgens is iedere organisatie eraan gecommitteerd dat alle onderliggende delen, alle deelnemende organisaties, vitaal en succesvol zijn. Alleen vitale subsystemen kunnen ervoor zorgen dat het geheel werkt. Vitaal betekent dat de organisaties succesvol zijn en hun rol spelen in het geheel.