Systeemgericht Werken

Ondanks een heldere visie, een goed uitgestippelde strategie, precieze doelen en duidelijke taakverdeling blijkt er in veel organisaties nog ‘iets’ te zijn waardoor de gewenste effectiviteit en focus niet naar behoren is.

Hoe komt dat, wat is daar aan de hand?

 

de kracht van een organisatie wordt niet bepaald door de kwaliteit van de personen, maar door de kwaliteit van de onderlinge relaties” (J. Bommerez)

 

Er gaat veel energie en focus verloren doordat teams of units in de organisatie er maar beperkt in slagen om effectief samen te werken. Relevante informatie die gebruikt zou moeten worden om de doelen te realiseren, gaat dan in de onderstroom. Dit geeft een fors energie lek en beperkt de resultaten.

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Verschillen zijn de energiebron van ontwikkeling in een organisatie. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ondergronds en ontstaat er een onderstroom van klagen, zeuren, wij-zij denken en destructieve conflicten. Verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam.

 

Y. Agazarian heeft (na 30 jaar onderzoek naar dit fenomeen) heldere structuren en interventies ontwikkeld om de wijsheid die besloten ligt in de onderstroom van een groep beschikbaar te krijgen. Het is een vernieuwende, praktische en doeltreffende benadering voor het teweeg brengen van verandering op alle systeemniveaus: in organisaties, teams, groepen en individuen. Het geeft praktische handvatten voor het omgaan met conflicten, veranderingen, en het verbeteren van de communicatie op verschillende niveaus.

Hierdoor wordt een ondermijnend lek omgebogen tot een kracht die kan worden ingezet voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

Hoewel dat vaak niet als zodanig wordt herkend zitten juist in de conflicten en verschillen het potentieel voor ontwikkeling en groei. Door te leren om de informatie die daarin besloten ligt te integreren, kun je een team ontwikkelen dat veerkrachtig is en complexere problemen aan kan.

 

Wij begeleiden teams en leiders in dit proces van ontwikkeling. De relaties worden versterkt zodat de talenten en informatie worden benut om de doelen te realiseren. Zo ontstaat een team dat met plezier samenwerkt en meer voor elkaar krijgt dan de output van de verschillende individuen opgeteld.