Ontwikkel

de organisatie

Ontwikkel de organisatie, begin bij autonomie. Steeds meer organisaties gaan op zoek naar andere manier van besturen en organiseren dan de traditionele management-hiërarchie. Zelforganisatie is één van de mogelijke alternatieven. Uitgaan van ieders autonomie klinkt aantrekkelijk, maar werkt het ook in de praktijk? Hoe geschikt is Holacracy voor ons? Kunnen we ook op kleine schaal…

het team

Ontwikkel het team met systeemgericht werken. Je hebt veel geïnvesteerd in een heldere visie, precieze doelen en duidelijke rolverdeling, en toch zijn de effectiviteit en het werkplezier een stuk lager dan verwacht. Hoe komt dat? Onderstroom Krachtige organisaties worden niet zozeer bepaald door de kwaliteit van de mensen, maar veel meer door de kwaliteit van…

jezelf

Ontwikkel jezelf en de context waar je deel van uitmaakt. Welk effect heeft jouw persoonlijke ontwikkeling op je omgeving? Hoe kun je met jouw bewustzijn, kennis en vaardigheden een bijdrage leveren aan de mensen en wereld om je heen? We bekijken persoonlijke ontwikkeling altijd in het licht van de verschillende contexten waar je onderdeel van…

de samenleving

Ontwikkel de samenleving door een rol te kiezen. Onze samenleving is in transitie. Er zijn grootschalige veranderingen gaande in de zorg, het onderwijs, de landbouw, in sociale structuren, energie en mobiliteit. De gevolgen van de Corona-crisis treft, in meer of mindere mate, iedereen. Veel van onze verworven zekerheden gaan verdwijnen, terwijl ‘het nieuwe’ nog niet…

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen