Expertises

Zelforganisatie & Holacracy

Zelforganisatie zorgt voor meer ondernemerschap Holacracy ® is een vorm van zelforganisatie. Het biedt een set van spelregels voor besturing, besluitvorming en structurering van organisaties. Kenmerkend zijn het roldenken, de efficiënte werk- en roloverleggen en onderlinge gelijkwaardigheid. Een dagelijkse gewoonte voor organisaties die werken met Holacracy is het herkennen en benoemen van spanningen. Een probleem,…

Spiral Dynamics

Spiral Dynamics geeft inzicht in motivatie Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Kennis van Spiral Dynamics helpt om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften van individuen, teams en organisaties. Prof. Clare W. Graves, Dr. Don Beck en Christopher Cowan brachten acht verschillende onderliggende waardesystemen in beeld, die sterke invloed hebben op…

Integrale Coaching

Integrale coaching is het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling vanuit een vrij en authentiek standpunt. Het is gebaseerd op de ervaring dat er een deel in ons bestaat, dat vrij is van onze conditioneringen en de beelden die we hebben gemaakt over onszelf en de wereld om ons heen. Eigenlijk is dát wat we ten diepste…

Transition Dynamics

Transities brengen een grote dynamiek met zich mee, omdat ze op korte termijn bepalen of de organisatie overleeft en op lange termijn de continuïteit beïnvloeden. Het grillige verloop van transities maakt het soms verleidelijk om ‘maar wat te doen’, alles bij oude te laten of juist het ene plan van aanpak na het andere te…

Purpose

Een purpose geeft antwoord op levensvragen Leven en werken ‘vanuit purpose’ geeft zingeving en verrijking. Je zet als het ware je innerlijke kompas aan, waardoor het makkelijker wordt om bij jou passende keuzes te maken. Een purpose is groot, soms zelfs majestueus, maar vooral veelomvattend. Als je iemand vraagt wat zijn of haar persoonlijke doel…

Systeemgericht ontwikkelen

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ‘ondergronds’. Dat leidt tot een onderstroom van klagen, wij-zij denken en destructieve conflicten. Het verantwoordelijkheidsgevoel daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam. En dat ondanks de helder geformuleerde visie, een goed uitgestippelde strategie en…

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen