Integrale Coaching

Integrale coaching is het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling vanuit een vrij en authentiek standpunt. Het is gebaseerd op de ervaring dat er een deel in ons bestaat, dat vrij is van onze conditioneringen en de beelden die we hebben gemaakt over onszelf en de wereld om ons heen. Eigenlijk is dát wat we ten diepste zijn; het is onze ware aard. Als we ontvankelijk worden voor die vrije bron en van daaruit gaan leven, opent zich een nieuw veld van mogelijkheden. Integrale coaching start vanuit dit vrije perspectief. 

De gehele context

Binnen de integrale benadering kijken we naar het hele systeem waarin iemand functioneert. Hierin is de aandacht gericht op de relationele bewegingen: de relatie met jezelf, de ander, je lichaam, je schaduwkanten en met de grotere context waar je deel van uitmaakt. We baseren ons op de ervaring van moderne leermeesters die de kennis uit zowel de Westerse psychologie als de Oosterse mystieke wijsheid hebben geïntegreerd tot een nieuw westers ontwikkelingspad.

Vrije interactie

De kern van de integrale benadering ligt in de visie (waar alle mystieke tradities naar verwijzen) dat lijden in welke vorm ook, zijn wortel heeft in afgescheidenheid. Angst, pijn, stagnatie, verstoorde relaties, zich herhalende patronen, je koers niet kunnen vinden, hebben hun oorsprong in het feit dat er iets is wat niet (meer) meedoet aan de levensbeweging. Het is losgeraakt van de vrije interactie en de creatieve uitwisseling. Het hart van integrale coaching is dan ook herstel van contact op alle niveaus.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen