het team

Ontwikkel het team met systeemgericht werken.

Je hebt veel geïnvesteerd in een heldere visie, precieze doelen en duidelijke rolverdeling, en toch zijn de effectiviteit en het werkplezier een stuk lager dan verwacht. Hoe komt dat?

Onderstroom

Krachtige organisaties worden niet zozeer bepaald door de kwaliteit van de mensen, maar veel meer door de kwaliteit van de onderlinge relaties. Effectief samenwerken vraagt naast heldere structuren ook om aandacht voor de dynamieken die plaatsvinden tussen mensen. De zogeheten onderstroom. Samenwerkingen zorgen vaak voor energieverlies. Er zijn frustraties onderling, er wordt geklaagd over de gang van zaken en het onvermogen die te kunnen beïnvloeden. Communicatie gaat achterlangs of medewerkers trekken zich terug op hun eigen eiland. Daarmee gaat belangrijke brandstof (of informatie) ondergronds.

Energie beschikbaar

De kunst is om deze potentiële energie weer beschikbaar te maken. In ons werk met teams ontmantelen we ineffectieve patronen en leggen we het onderliggende systeem bloot. Wat heeft dat systeem nu nodig? Zo buigen we samen een ondermijnend energielek om tot een kracht die gericht wordt op het realiseren van de organisatiedoelen. Ook maken we in ons werk in teamontwikkeling veel gebruik van Spiral Dynamics. Het leren kennen van elkaars waarheden en diepere drijfveren, vergroot het onderlinge begrip en komt de communicatie ten goede.

Team Coaching

Hoe verbeter je de communicatie en samenwerking in een team? Wat is er nodig om de onderlinge verschillen om te zetten in energie en vooruitgang voor de organisatie? 

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen