jezelf

Ontwikkel jezelf en de context waar je deel van uitmaakt.

Welk effect heeft jouw persoonlijke ontwikkeling op je omgeving? Hoe kun je met jouw bewustzijn, kennis en vaardigheden een bijdrage leveren aan de mensen en wereld om je heen?

We bekijken persoonlijke ontwikkeling altijd in het licht van de verschillende contexten waar je onderdeel van bent (werk, gezin, vrienden, gemeenschap etc.). Onze persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s gaan uit van een integrale visie en geven om te beginnen een nieuw perspectief op bekende zaken. Je ontwikkelt bewustzijn op verschillende niveaus: je leert je eigen ineffectieve patronen te herkennen en te ontmantelen. Daarnaast kom je in contact met je diepste bron en motivatie, en krijg je meer zicht op relationele dynamieken met anderen. Ook leer je het onderscheid kennen tussen je authentieke vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Het blijft niet bij kennis alleen; ervaring en directe toepassing zijn vaste onderdelen van elk programma.

Opleiding Integrale Coaching

Wil je leren coachen vanuit een wakker, vrij en authentiek standpunt? De opleiding voor Integrale Coaching leidt mensen op die vanuit bewustzijn een rol willen spelen in het leiden, begeleiden en inspireren van andere mensen in hun ontwikkeling.

Individuele Coaching

Krachtig leiderschap vraagt in de eerste plaats om persoonlijk leiderschap. Als je jezelf goed kent, kun je vanuit dat inzicht vrij handelen en raak je minder snel verstrikt in patronen met anderen. 

Personal Purpose Quest

Wat is jouw essentie? En hoe breng je dat tot uiting in je leven? Ben jij een changemaker? De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen