Opbrengst

Als Changemakers willen we werken aan een sociale en duurzame maatschappij. We laten ons daarbij inspireren door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen gelden voor alle landen en beschrijven de wereldwijde ambities op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs, armoede en milieu.

We zijn zelf geen experts in bepaalde maatschappelijke vraagstukken, onze opdrachtgevers wel. Door met hen te werken aan bewustzijnsontwikkeling, dragen we op dit moment gezamenlijk bij aan 9 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Personal Learning Journey

Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas
 • Bekijk case

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Sterke leiders

Sterke leiders

HBB Groep en Synnervate ontwikkelen een uniek leiderschapstraject.

 • 95% vrijwillige deelname
 • overleggen constructiever
 • aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Bekijk case

Nieuwe energie dankzij Holacracy®

Nieuwe energie dankzij Holacracy®

NRG Circles ontwikkelt een bedrijfscultuur op basis van gelijkwaardigheid.

 • evidente groei
 • duurzame ambitie geformuleerd
 • open cultuur zonder ‘baasjes’
Bekijk case

Onafhankelijke media

Onafhankelijke media

Synnervate en Stichting Democratie & Media verstevigen de community.

 • sterkere onderlinge verbinding
 • nieuwe rol voor het fonds
 • gebruik van elkaars expertises
 • Bekijk case

Duurzame visserijketens

Duurzame visserijketens

Financiële instellingen verbinden zich als partner aan duurzame visserij.

 • toolkit voor investeerders
 • meer vertrouwen en commitment
 • Bekijk case

Storytelling voor executives

Storytelling voor executives

Airbus France & Synnervate schatten persoonlijke verhalen op waarde.

 • persoonlijke verhalen als bindmiddel
 • breder ontwikkeld team
 • Bekijk case

Toegang tot zorg en kennis

Toegang tot zorg en kennis

Het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceert een nieuw wereldwijd kennisplatform.

 • kennis gebundeld en online beschikbaar
 • internationaal draagvlak
 • stimulans voor ontwikkelingssamenwerking
 • Bekijk case

Sterker onderwijsteam

Sterker onderwijsteam

Een positieve impuls door het negatieve op tafel te leggen.

 • nieuwe organisatiecultuur
 • geen taboe’s meer
 • oud zeer van tafel
 • Bekijk case

Verrijkte jaarplanning

Verrijkte jaarplanning

Rabobank en Synnervate vervlechten inspiratie met cijfers.

 • nieuwe kijk op strategie en planning
 • circulaire economie in de praktijk
 • Bekijk case

Elkaars kwaliteiten kennen

Elkaars kwaliteiten kennen

De Veluwse Onderwijsgroep & Synnervate smeden een hechter team.

 • prettige sfeer
 • bewuster van elkaars kwaliteiten
 • betere vergaderingen
 • Bekijk case

Duurzame voedselproductie

Duurzame voedselproductie

Sociaal ondernemers zorgen voor voedselzekerheid in Afrika.

 • van idee naar prototype
 • uitgewerkt businessplan
 • internationale samenwerking
Bekijk case

Goud, suiker en chocola

Goud, suiker en chocola

Solidaridad en Synnervate analyseren de impact van campagnes.

 • inzicht in onderliggende patronen
 • effectievere campagnes
 • duurzamere productieketens
 • Bekijk case

Holacracy veilig laten landen

Holacracy veilig laten landen

ORGA en Synnervate verkennen Holacracy®

 • Realistisch beeld van Holacracy
 • Roldenken geeft ruimte
 • Frisse blik op toekomstige bedrijfsvoering
 • Bekijk case

Kompas

Kompas

Synnervate en Stichting Democratie & Media herijken kompas

 • richtinggevende strategieën
 • betere focus
 • systemisch kijken
 • Bekijk case

Groeien met Holacracy

Groeien met Holacracy

Synnervate en Jouw Omgeving implementeren Holacracy

 • succesvolle adoptie van Holacracy
 • meer ruimte voor eigen initiatief en ideeën
 • van startup naar scale-up
 • Bekijk case

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen