Holacracy veilig laten landen

ORGA en Synnervate verkennen Holacracy®

 • Realistisch beeld van Holacracy
 • Roldenken geeft ruimte
 • Frisse blik op toekomstige bedrijfsvoering

Wisseling van de wacht

ORGA werkt met een 200-koppige crew vanuit acht verschillende landen aan hoogwaardige en technologisch zeer geavanceerde producten voor beveiliging van mensen, objecten en het milieu. Denk aan helikopter-deks op boorplatformen, explosion proof touch screens en markering van windmolens en hoge torens. Omdat binnenkort de directeur, tevens oprichter van ORGA, na bijna 5 decennia zijn functie neerlegt, wil het managementteam nu alvast verkennen hoe de organisatie deze grote verandering kan opvangen. Onderdeel van dat onderzoek is een kennismaking met Holacracy. Wel met enige scepsis, want in de ogen van enkele MT-leden is Holacracy een te strak keurslijf.

Aanpak

Jasper Rienstra verkent in zogeheten kraaiennest-sessies met het MT of Holacracy past bij ORGA. Hij schetst de gevraagde investering, de mogelijke opbrengst, maar ook de valkuilen. Om alvast te oefenen, nemen ze gezamenlijk de taken van de huidige directeur onder de loep en verdelen deze in meerdere rollen en cirkels. Ook maakt Jasper de meespelende patronen in de onderstroom, de verhoudingen en de verwachtingen in het MT expliciet. Wat confronterend is, maar ook lucht geeft.

“Jasper heeft ons een spiegel voorgehouden, dingen blootgelegd en eerlijk advies gegeven. Holacracy is geen vrijblijvend proeverijtje. Wat wel direct veel ruimte gaf, was het scheiden van het werk van de persoon. Ook het aannemen van besluiten als er geen grondig, getoetst bezwaar aanwezig is, beviel ons.

We voelen nu de bereidheid om verder te onderzoeken of we Holacracy in z’n geheel willen toepassen. Het is wel echt anders dan we gewend zijn. Ons bedrijf is gegroeid op basis van warme verbinding tussen mensen, dat stuk willen we behouden.

- Herman Doornhein, Manager Operations & Business Support Desk ORGA

Wat is er veranderd?

ORGA heeft nu een goed geïnformeerd MT dat Holacracy heeft ervaren en realistisch is over de potentie én de pijn die het met zich mee zal brengen.

 

De makers van de verandering zijn:

 • Jasper Rienstra | Synnervate
 • Herman Doornhein | ORGA

 

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Meer Changes

Personal Learning Journey

Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas
 • Bekijk case

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen