Over ons

We maken teams en organisaties sterker, hechter en creatiever.

Synnervate bestaat uit zes Changemakers: Ard, Marinet, Jasper, Vincent, Marcel en Allard. Wij delen de ambitie om structureel bij te dragen aan de transities die nodig zijn voor een sociale, duurzame, schone wereld. Bron van inspiratie zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We hebben gemerkt dat bewustzijnsontwikkeling een belangrijke voorwaarde is om een stap of stapje dichter bij de realisatie van die doelen te komen. Het gaat op dit moment niet alleen om nieuwe en betere oplossingen, maar ook om een meer inclusieve en integrale manier van denken en doen.

Ons werk in organisaties en teams veroorzaakt vaak een focus-verschuiving: van jezelf naar het geheel waar je deel vanuit maakt. Mensen voelen zich daardoor vrij(er) om een bijdrage te leveren aan dat geheel, zonder zichzelf weg te cijferen. Die eigenheid is juist nodig om transities vorm te geven.

We zijn zelf geen experts in maatschappelijke vraagstukken, onze opdrachtgevers wel. Door met hen te werken aan bewustzijns- en organisatieontwikkeling, dragen we op dit moment bij aan 9 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Ard Hordijk

Ard Hordijk is gespecialiseerd in evaluatie en strategieontwikkeling. Hij brengt organisaties bij elkaar om gezamenlijk duurzame strategieën te ontwikkelen. Op basis van grondige analyses biedt Ard reflectie aan leiders die werken in een multi-stakeholder omgeving.

Ard is econometrist en werkte in het verleden bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management. Zijn ervaring beslaat maatschappelijke transities, multi-stakeholder samenwerking en duurzaamheid. Ard is partner bij Synnervate.

Jasper Rienstra

Met onvermoeibaar optimisme weet Jasper eenheidsbewustzijn voor iedereen toegankelijk en toepasbaar te maken. De praktijk leerde hem dat Spiral Dynamics Integral en Holacracy® de beste manieren zijn om dat te bereiken. Jasper heeft een schat aan ervaring in het begeleiden van complexe veranderingen.

Bij Synnervate is Jasper partner en vervult hij de rol van Lead Link. Hij verzorgt diverse SDi-trainingen en helpt als Certified Holacracy® Coach organisaties bij het adopteren van deze complete methode van zelforganisatie. Daarnaast is hij initiatiefnemer van Mooi Boos: Confronteren met Respect.

Marinet Ritz

Marinet Ritz heeft zich de afgelopen 20 jaar intensief bezig gehouden met persoonlijke en collectieve transformatieprocessen. Haar passie is het faciliteren van doorbraken in organisaties waar de oude coördinaten voor ontwikkeling niet meer werken. Onder haar begeleiding ontwikkelen zich sterke teams die complexe uitdagingen aankunnen, vanuit een krachtig en bewust leiderschap. Hierin is haar expertise om vanuit een integraal systemische blik, vertalingen te maken naar ‘down to earth’ oplossingen.

Marinet is oprichter van de Opleiding Integrale Coaching, opleider Spiral Dynamics integral en partner bij Synnervate.

Marcel van Wijk

Door zijn rijke ervaring weet Marcel van Wijk het beste uit organisaties, teams en mensen te halen. In complexe, vaak maatschappelijke, vraagstukken met veel verschillende belanghebbenden zorgt hij voor openheid en actie.

Marcel is zelfstandig organisatieadviseur en werkte eerder als programmamanager bij o.a. UMCG en Centrum Veilig Wonen. Recentelijk rondde hij de opleiding Integrale Coaching af. Vastberaden deze kennis om te zetten in meer compassie, wijsheid en bewustwording in ons doen en laten, trad Marcel in 2019 toe als partner bij Synnervate.

Vincent Hövels

Vincent Hövels is gespecialiseerd in zelforganisatie, groepsdynamiek en doelgericht samenwerken. Onder zijn begeleiding passen teams, leiders en organisaties meer structuur toe, met oog voor alle betrokkenen. Vincent houdt van nuances, kan doorsnijdend zijn en werkt vanuit zijn hart. Hij maakt talent en energie beschikbaar voor maatschappelijke transities en opent het volle potentieel van organisaties.

Vincent heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden en opzetten van teams, in Nederland voor o.a. de Universiteit van Twente en Gemeente Den Haag, in Shanghai en New York voor FrieslandCampina. Vincent is partner bij Synnervate en rentmeester op een oud erf in Twente.

Allard de Ranitz

Allard de Ranitz is mens-ontwikkelaar, structuurgever en beeldhouwer. Hij ondersteunt mensen en organisaties in verandering en past daarbij veelvuldig Spiral Dynamics Integral en vormen van integrale begeleiding- en veranderkunde toe. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven. Zijn hands-on praktisch vermogen vertaalt dit naar dagelijks werk en interacties die leiden tot resultaat.

Allards ervaring omvat ruim 25 jaar begeleiding van veranderingen en uitvoering van projecten en programma’s. Opdrachtgevers roemen zijn praktische, gedreven aanpak en de geaarde resultaten. Allard is partner bij Synnervate en verricht zijn werk als kunstenaar vanuit ConsciousCreations.

Wil je meer informatie? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen