de organisatie

Ontwikkel de organisatie, begin bij autonomie.

Steeds meer organisaties gaan op zoek naar andere manier van besturen en organiseren dan de traditionele management-hiërarchie. Zelforganisatie is één van de mogelijke alternatieven. Uitgaan van ieders autonomie klinkt aantrekkelijk, maar werkt het ook in de praktijk? Hoe geschikt is Holacracy voor ons? Kunnen we ook op kleine schaal beginnen en kijken of het bevalt? En wat is onze volgende stap als we willen blijven werken met de bestaande beslisstructuur?  

Volle potentieel

Wij begeleiden verandertrajecten in organisaties, en maken daarbij gebruik van Holacracy, Spiral Dynamics en True Purpose coaching. We zien organisatieontwikkeling als het proces waarin het doel is het volle potentieel beschikbaar te maken. Dat proces speelt zich af in een dynamiek tussen drie niveaus (persoonlijk-team-organisatie als geheel). We maken organisaties en de mensen die er werken als het ware meer ‘wakker’, door ze in contact te brengen met hun verlangen en vitaliteit. 

Voorbeelden van ons werk in organisatieontwikkeling zijn NRG Circles, Jouw Omgeving en de HBBgroep.  

Drie pijlers

We voelen ons verwant met het werk van Laloux, die zelforganisatie, heelheid en purpose benoemt als drie pijlers voor organisatieontwikkeling. Zelforganisatie is de realisatie dat werken vanuit een zekere autonomie, met heldere verantwoordelijkheden én expliciete grenzen, veelal meer recht doet aan ieders volwassen bijdrage, dan een hiërarchische structuur met leidinggevenden. Heelheid verwijst naar de realisatie dat iedereen gelijkwaardig is en op zijn eigen manier bijdraagt aan de organisatiedoelen. En dat al die bijdragen ertoe doen, inclusief de diepere achterliggende drijfveren van de emotionele mens achter de rationele professional. Purpose gaat over de essentie van een organisatie, en omvat meer dan de welbekende missie en visie. Leven en werken vanuit de purpose van een organisatie geeft energie, zingeving en inspiratie aan medewerkers en klanten én een heldere positie in de maatschappij. Binnen deze drie gebieden zijn we gelicenseerd en gecertificeerd: als certified Holacracy® coach begeleiden we Holacracy adopties (zelforganisatie), we verzorgen Spiral Dynamics® trainingen op alle niveaus, inclusief de certificering (heelheid). Onze True Purpose® coaching richt zich zowel op individuen als organisaties (purpose).

Organizational Purpose Quest

Onze Organizational Purpose Quest volgt de True Purpose® Method. Organisaties doorlopend een diepgaand proces waarin de purpose van de organisatie naar de oppervlakte komt en geformuleerd wordt in vier purpose statements

Implementatie Holacracy

Beginnen met Holacracy of een andere vorm van zelforganisatie? Wij leiden dat veranderproces in goede banen. Sommigen organisaties vervangen direct het bestaande besturingsmodel in zijn geheel, anderen werken liever modulair.

Holacracy Taster

Ervaar in één dag of dit radicale besturingsmodel bij je past. Ontdek hoe zelfsturing de kantoorpolitiek minimaliseert en organisaties wendbaarder maakt.

Personal Purpose Quest

Wat is jouw essentie? En hoe breng je dat tot uiting in je leven? Ben jij een changemaker? De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken.

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen