Spiral Dynamics Culture Scan

Voor succesvolle verandering zijn de elementen gedrag en cultuur net zo bepalend als structuur en middelen (zoals IT). De cultuur van organisaties bijvoorbeeld heeft veel invloed op het werkplezier en de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. Wordt er echt samengewerkt? Wat is het overheersende gevoel? Op welke waarden drijft het bestaan van de organisatie? Een analyse aan de hand van Spiral Dynamics geeft een gedetailleerde dwarsdoorsnede van de cultuur van een organisatie en biedt handvatten voor verdere ontwikkeling.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Ook organisaties hebben een eigen cultuur en een eigen definieerbaar profiel. De kleuren van Spiral Dynamics maken de verschillende waardesystemen binnen dat profiel herkenbaar en bespreekbaar. Ze maken inzichtelijk hoe drijfveren samenhangen met gedrag, en welke keuzes goed passen bij de organisatie.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Culture Scan brengt je:

  • Basiskennis van Spiral Dynamics.
  • Een scan van jouw organisatie aan de hand van de acht waardesystemen van Spiral Dynamics, op basis van de huidige en gewenste situatie.
  • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen met wie je werkt.
  • Handvatten voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Aanpak

De Culture Scan is een effectief instrument in elk verandertraject. We kijken zowel naar de huidige context als naar de gewenste situatie. We coderen eerst de cultuur van een organisatie (of organisatieonderdeel) met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Vervolgens kijken we naar wat gewenst is voor de toekomst; en hoe die gewenste werkwijze en omgang verschillen van de huidige (stap 2). Vervolgens laten we zien hoe de organisatie zich verder zou kunnen ontwikkelen aan de hand van die kennis (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar de Culture Scan van jouw organisatie? Neem contact op met Allard de Ranitz of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Jij + Synnervate = duurzame verandering Start

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen