Gezocht en gevonden: purpose

 • contact gemaakt met universele bron van wijsheid
 • eigen essentie ontdekt
 • innerlijk kompas aangezet

Ware essentie leren kennen

In het najaar van 2020 zoeken en vinden zeven nieuwsgierige mensen hun persoonlijke doel of missie, een zogeheten purpose. De motivatie voor deze intense, diepgaande, innerlijke reis is voor elk van hen verschillend. Rindert zou graag meer zingeving ervaren. Renee en Prekshya werken bij purpose-gedreven organisatie en voelen zich gemotiveerd om ook hun persoonlijke purpose te ontdekken. Jonathan wil graag meer rust in zijn dagelijkse doen en zijn activiteiten beter laten aansluiten bij wie hij als persoon is.

“Een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

- Rindert Bijleveld
 

Aanpak

Synnervate maakt gebruik van de True Purpose methode. Deze is intensiever dan andere methodes, omdat de deelnemers op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, vaak ook spiritueel) contact maken met hun ware essentie. De transformaties zijn daardoor ook diepgaander en duurzamer. Kenmerkend voor de True Purpose methode is het gestructureerde stappenplan en het communiceren met een zogeheten vertrouwde bron.

Purpose Coaches Edwin, Jasper en Allard stellen de deelnemers aan het begin van de Purpose Quest twee vragen:

 1. Kun je je voorstellen dat er ‘iets’ bestaat – een entiteit, een gevoel, je intuïtie, een bron- van waaruit je informatie kunt ontvangen over de essentie van jouw bestaan?
 2. Geloof je dat je met die bron kunt communiceren?

Is het antwoord op beide vragen bevestigend, dan kan het traject beginnen.

Co-creatie

In een periode van 3 tot 5 maanden maanden organiseren de coaches met elke deelnemer minimaal 8, maximaal 12 sessies. Door de pandemie vinden deze sessies online plaats, wat een positief effect heeft op de mate van focus. In de eerste fase (Ego-toewijding) worden de intenties, doelen en basistheorie besproken. De coaches leggen uit dat de Purpose Quest als het ware een co-creatie is tussen het ego en de vertrouwde bron, waarbij de voordelen van het ego (dingen gedaan krijgen) worden gecombineerd met de voordelen van de bron (toegang tot onbewuste rijkdom).

Vervolgens (fase 2, Ego-permissie) komen behoeften, angsten, zorgen en belemmerende overtuigingen, die gekoppeld zijn aan het ego, aan de orde. Coach Edwin gebruikt o.a. voice dialogue en aanverwante technieken om in gesprek te gaan met de verschillende delen of verschillende stemmen van de deelnemers. Denk aan de Beschermer, de Criticus of de Skepticus. Er komen zorgen over het traject naar boven, zoals ‘Ik wil niet ineens een heel ander persoon worden’, ‘Straks kan ik het niet waarmaken’ en ‘Wat als ik mijn inkomen en stabiliteit verlies?’. Door ruimte te geven aan al deze geluiden en de eigenaar waar nodig gerust te stellen, ontstaat de ontspanning die nodig is om zonder ruis contact te leggen met de vertrouwde bron (fase 3, Verbinding & Inquiry). Wie of wat die bron is, is per deelnemer verschillend. Er zijn drie soorten bronnen: intern (bv. intuïtie), extern (bv. een dierbare overledene) of universeel (bv. God). De coaches begeleiden de deelnemers bij het contact leggen en maken daarbij o.a. gebruik van visualisaties.

Fysieke reactie

De deelnemers ontvangen veel informatie van de bron, vaak in beelden en flarden, over hun ware essentie. Samen met de coaches onderzoeken en ordenen ze deze informatie. Er wordt toegewerkt naar vier formuleringen, die samen de purpose vormen (fase 4, Interpretatie). Vaak is dit een proces van trial-and-error. Pas als de woorden en zinnen een sterke gevoelsmatige, emotionele of fysieke reactie oproepen, is de purpose gevonden. Coach Edwin meet deze reactie aan de hand van een 5-puntsschaal. Een score van 4 betekent: nog verder zoeken. Uiteindelijk geven de vier statements- essentie, zegening, missie en boodschap – samen de purpose weer: een persoonlijke, betekenisvolle, levensvervullende bestemming. De laatste stap van het traject is het maken van een purpose manifestatieplan (fase 5, Manifestatie), waarin de deelnemers de purpose vertalen naar alle onderdelen van hun leven.

“Het proces van (her)ontdekken van je wezenlijk kern is krachtig en intens. Saboteurs en kritische stemmen waren bang voor al hetgeen ik ben. Het onderhandelen met deze delen om bij mijn wezenlijke zelf te komen was zeer waardevol. Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk.”

- Thijs Kreukels

“I found my personal purpose quest to be essential for my discovering what I am meant for in this world. Through guidance from my coach as well as a spiritual connection, I made personal discoveries of my strongest elements and I love what I am made of and where I’m going.”

- Renee Penney

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Opbrengst

Het verloop en de uitkomst van zeven Purpose Quests is niet makkelijk in woorden te vatten, omdat de ervaringen van de deelnemers diepgaand, omvangrijk en transformerend zijn. Alle vier zijn ze in contact gekomen met een magische dimensie van het leven, hun persoonlijke vertrouwde bron, die veel informatie verschaft over hun ware essentie. Ze weten ook wat hun belemmerende overtuigingen zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De formulering van hun persoonlijke purpose, het antwoord op de vraag ‘Waarom ben ik hier?’, raakt hen diep en geeft ontzettend veel energie.

De deelnemers brengen nu, aan de hand van een praktisch manifestatie-plan, hun purpose in de praktijk. Renee heeft nieuwe gewoontes ontwikkeld die hem helpen steeds de keuzes te maken die passen bij zijn purpose. Thijs heeft zich aangemeld voor een nieuwe opleiding en en een verhuizing in gang gezet. Jonathan bouwt de werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan zijn purpose af, ook al vormen die nu zijn grootste inkomstenbron. Ondertussen heeft hij twee passies, innovatie en persoonlijk leiderschap, omgezet in een leiderschapstraining voor startende ondernemers.

Jasper heeft me echt geholpen in dit traject. Mijn inhoudelijke criticaster heeft het hem niet makkelijk gemaakt.

- Joost Helbo

“Een completerende reis langs (of beter met) je verborgen weerstanden, je warme hart, je gedreven ziel, het vertrouwen van het heelal en de moed van moeder aarde.”

- Wout Klok

“PPQ is for anyone curious to dive deeper into exploring WHY they are here. It is an intensely beauRful process that will lead you to be closer to your core if you let it. An open heart and mind are all that is needed to begin! There are great tools in the mix to help realise ‘your’ purpose. Highly recommend doing it with a coach!”

- Prekshya Joshi

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Meer Changes

Personal Learning Journey

Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas
 • Bekijk case

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen