Sterker onderwijsteam

Een positieve impuls door het negatieve op tafel te leggen.

 • nieuwe organisatiecultuur
 • geen taboe’s meer
 • oud zeer van tafel

Ja zeggen, nee doen

Het directieteam van een schoolorganisatie met meer dan 10.000 leerlingen en 1.000 docenten benadert Synnervate. De teamdynamiek wordt gekenmerkt door conflictvermijding en defensief gedrag. Het vertrouwen is broos. Onafhankelijk van elkaar constateren alle zeven directieleden dat de onderlinge scherpte onder de maat is. Tijdens bijeenkomsten blijkt dit echter nauwelijks bespreekbaar. Liever hebben ze het dan over externe kansen en inspiratiebronnen.

Aanpak

Synnervate maakt eerst met behulp van Spiral Dynamics en diepte-interviews een analyse van de situatie. De uitdaging blijkt te liggen in het inzetten van ieders persoonlijke (oranje/gele) kwaliteiten voor het belang van de groep. Dit houdt in: elkaar creatief uitdagen om telkens te verbeteren, samen ambitieuze plannen ontwikkelen en kritisch kijken naar bereikte resultaten (oranje in relatie). En ook: veel vragen aan elkaar stellen, niet bang zijn om een afwijkend geluid te laten horen en altijd open staan voor kritische zelfreflectie (geel in relatie).

Vervolgens organiseert Synnervate een heidag voor de gehele directie. De dag start met het delen van de interviewresultaten. Direct, eerlijk, anoniem, niet te vermijden en nogal in your face. Het eerste half uur kun je een speld horen vallen, maar daarna komt het gesprek op gang, sterk gestructureerd door de begeleider. Meest opvallend is de gezamenlijke verbazing ‘dat we het allemaal eens zijn dat vertrouwen en scherpte ontbreekt… en dat dit nu pas op tafel komt!’ In de loop van de dag kan allerlei oud zeer gezegd en gehoord worden, evenals onuitgesproken verwachtingen en verwijten. Tot ieders opluchting.

Change

De heidag opent de deur naar meer intimiteit, meer groepsgevoel en een nieuwe cultuur die uitnodigt om ‘gewoon’ te zeggen wat je echt vindt. Zo worden in de directievergaderingen voortaan duidelijker ja’s en nee’s uitgesproken. Een ‘nee’ wordt niet langer gezien als spelbreker maar als een teken van duidelijkheid.

De makers van deze verandering zijn:

 • Teamleden directie grote schoolorganisatie
 • Jasper Rienstra, Rob van Vliet, Marinet Ritz | Synnervate

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Meer Changes

Personal Learning Journey

Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas
 • Bekijk case

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen