Duurzame voedselproductie

Sociaal ondernemers zorgen voor voedselzekerheid in Afrika.

 • van idee naar prototype
 • uitgewerkt businessplan
 • internationale samenwerking

Alles is er al, alleen de verbinding ontbreekt

Margreet van der Pijl van Society Works deed in 7 Afrikaanse en Aziatische landen onderzoek gedaan naar social entrepeneurs die zich richten op duurzame voedselproductie en -distributie. Ze deed dat samen met Evert-Jan Quak, in opdracht van het Nederlandse Food&Business Knowledge Platform. Uit het onderzoek blijkt dat veel sociaal ondernemers beperkt toegang hebben tot financiering, netwerk en kennis. Er bestaan echter wel ondersteuningsprogramma’s, ontwikkeld door NGO’s. De ‘usual suspects’, starters, weten hier al gebruik van te maken.

In samenwerking met contactpersonen in de 7 landen ontstaat het idee om het Social Entrepreneurship Support for Food Security, kortweg SES4Food, op te zetten. Met als doel: het ecosysteem van social enterpreneurs versterken door barrières weg te nemen. Margreet vraagt Synnervate om dit proces te begeleiden.

Aanpak

Ard ontwerpt en faciliteert twee bijeenkomsten in Nederland, op basis van de art of hosting-methode. De eerste stap betreft het scherp formuleren van het doel van de bijeenkomsten zelf (purpose). Die verschuift van ‘partijen informeren over de uitkomsten van het onderzoek’ naar ‘toetsen of partijen zich herkennen in de noodzaak van ons concept & ze uitnodigen om mee te doen met de verdere ontwikkeling.’ In de tweede bijeenkomst onderzoeken de deelnemers hoe het SES4Food-initiatief hun eigen werk lichter kon maken. Daarnaast ontwikkelen ze samen het businessplan. Voor de positionering van SES4Food ten opzichte van andere partijen maakt Ard gebruik van de dubbele S-curven, voor het governance model werkt hij met de spelregels van Holacracy®.

“Ard heeft een zeer prettige manier van werken en houdt ons op de route. Samen beschouwden we SES4Food vanuit verschillende perspectieven. Op die manier blijven we bij onze principes, zoals de focus op bottom-up ontwikkeling.”

- Margreet van der Pijl, Society Works

Change

De initiatiefnemers zijn eigenaar van een uitgewerkt business plan, gedragen door alle deelnemende partijen. Er is toezegging om in twee landen een prototype voor SES4Food te realiseren.

De makers van deze verandering zijn:

 • Margreet van der Pijl | Society Work
 • Het Nederlandse Food&Business Knowledge Platform
 • Ard Hordijk | Synnervate

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Meer Changes

Personal Learning Journey

Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas
 • Bekijk case

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen