Personal Learning Journey

Allard ontwerpt een Personal Learning Journey voor Astrid, gebaseerd op Spiral Dynamics, Transitions Dynamics en de True Purpose Method.

 • Authentiek leiderschap
 • Gat gedicht tussen theorie en praktijk
 • Persoonlijke Purpose als kompas

Spiral Dynamics en de dagelijkse praktijk van een Zwitserse bank

Geïnspireerd door het boek Spiral Dynamics in Action, is Astrid Drechsel-Grau op zoek naar een organisatie die haar kan begeleiden. Ze werkt al enige tijd als teamleider bij een Zwitserse bank. Een online zoektocht brengt haar bij Allard de Ranitz, die Personal Learning Journeys ontwerpt, gebaseerd op Spiral Dynamics. In hun eerste ontmoeting, tijdens een Corona lockdown, geeft Astrid haar voorkeuren en behoefte aan en doet Allard zijn werkwijze uit de doeken. Het gaat Astrid niet om het behalen van een bepaald niveau met bijbehorend certificaat, ze wil het gat dichten tussen theorie en praktijk en meer ervaring opdoen.

Aanpak

Op basis van hun eerste gesprek ontwerpt Allard een persoonlijk plan voor Astrid, afgestemd op haar ervaring, kennis en vaardigheden. Spiral Dynamics integral is de basis, daarnaast integreert Allard ook delen van Transition Dynamics en True Purpose.

Allard en Astrid voltooien de Personal Learning Journey in drie fasen, verspreid over een periode van drie jaar. Elk fase wordt geëvalueerd en benut om de daarop volgende gesprekken nog meer toe te spitsen op Astrids persoonlijke en professionele ontwikkeling. Allard leert Astrid ook Spiral Dynamics autonoom toe te passen, zodat ze na voltooiing van de Personal Learning Journey zelf haar volgende reis kan ontwerpen.

In al hun ontmoetingen spreekt Allard alle niveaus van leren aan: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Hij ontwerpt continu korte feedback loops, die Astrid aanmoedigen om de nieuw opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Hun relatie is gelijkwaardig: ze verkennen werksituaties en nieuwe vragen samen.

Terugkerende elementen in Astrids Personal Learning Journey zijn:

 • Het betrekken van alle niveaus van leren: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek.
 • Het inzetten van Spiral Dynamics Integral (SDi) om haar eigen value memes / drivers te leren kennen en deze toe te passen in haar werkomgeving.
 • SDi toepassen in een team. Met de organisatie in het vizier, analyseren waar het team zich bevindt en passende interventies ontwerpen en toepassen.
 • SDi inzetten voor organisatieverandering, met inzichten uit Transition Dynamics (TD) en een aantal change-management tools.
 • Ontdekken van haar Personal Purpose, volgens (delen van) the True Purpose Method.
 • Toepassen van SDi en (TD) om transformatie in kaart te brengen, te stimuleren en te beheersen.
 • Certificatie SDi level 1&2.

“Op een gegeven moment had ik het gevoel dat mijn team zich niet verder ontwikkelde. Allard hielp me opnieuw te waarderen ‘wat is’. Hij nodigde me uit te onderzoeken wat mijn team nodig had en erop te vertrouwen dat we nog steeds in de juiste richting bewogen. Mijn snelheid doet er niet toe, het gaat om de snelheid van het team en die van de situatie. Things will happen. Misschien niet zoals ik ze zelf zou doen, maar dat geeft niet.”

- Astrid Drechsel-Grau

Opbrengst

Reflectie

Allard helpt Astrid te reflecteren door steeds opnieuw te vragen hoe ze zich voelt in een specifieke werksituatie. Al snel stelt Astrid deze vragen aan zichzelf. Wat heb ik geprobeerd? Wat ging goed? Wat zie en voel ik nu? Dit ruime bewustzijn en de kunst van het in- en uitzoomen zijn onderdeel geworden van Astrid haar dagelijkse routine. Ze voelt inmiddels feilloos aan of een situatie van haar vraagt dat ze afwacht of ingrijpt. Bij beide handelingen voelt ze zich ontspannen en zelfverzekerd.

Dagelijkse praktijk

Doordat ze Spiral Dynamics veelvuldig heeft toegepast in werksituaties, kan Astrid inmiddels goed zien, horen en aanvoelen waar iemand ‘uithangt’. Intuïtief kiest ze de woorden die resoneren met de belangrijkste waarden van haar team en tegelijkertijd passen bij de dagelijkse praktijk van een internationale bank. Als ze bijvoorbeeld aanvoelt dat onzekerheid meespeelt in de resultaten van het team, neemt ze de tijd om medewerkers te geven wat ze op dat moment nodig hebben. Het zorgt voor ontspanning.

Veranderingsbereidheid

Transitions Dynamics gaf Astrid inzicht in de context waarin mensen werken. Een systeem staat niet altijd open voor verandering. Als ze merkt dat haar team nog erg gehecht is aan zaken die zijn gebeurd in het verleden, faciliteert ze daarom eerst ruimte voor afronding, voordat ze doorgaat met nieuwe plannen.

Purpose

Veel meer dan eerder vraagt Astrid om feedback. Het helpt haar om te voelen om ze nog steeds goed afgestemd is op haar Personal Purpose. Het ontdekken van die Purpose was een reis op zich. Nu Astrid haar essentie kent en leeft, blijft ze kalm en dichtbij zichzelf, ook als de meeste mensen om haar heen op een andere manier werken en leven.

 Voor het kiezen

Astrid kiest het type leiderschap dat het beste bij de situatie past. Als ze directief moet zijn, dan is ze dat. Als haar gesprekspartner meer heeft aan een coachende manier van leidinggeven, dan is ze coach. Iemand die graag uitgedaagd wordt, krijgt een uitdaging.

Deze flexibiliteit is erg welkom, zeker nu Astrid drie heel verschillende teams leidt.

“Ik ben op een heel andere manier aan mijn nieuwe baan begonnen. Onderzoekend en nieuwsgierig. Ik wilde eerst goed de materie begrijpen en observeren hoe mensen hier werken. Het voelde als een heel plezierige ontdekkingsreis. Drie jaar geleden was ik niet zo open, kon ik niet zomaar zeggen ‘let’s see what happens’. In eerdere functies had ik altijd het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen waardoor ik op de eerste dag al met ideeën en plannen kwam. Nu ben ik veel relaxter. Ik besef dat ik een andere rol te vervullen heb.”

- Astrid Drechsel-Grau

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Meer Changes

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Snel schakelen wanneer de nood hoog is

Veiligheidsregio Fryslân en Synnervate zorgen voor veiligheid en rust in uitdagende Covid-19-periode.

 • Oog voor welzijn van medewerkers
 • Crisisperiode doorgekomen
 • Pijnpunten omgezet in betere samenwerking
 • Bekijk case

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen