Blog

Publicatie: Hoe kunnen transitieplatforms echt waarde toevoegen?

Co-sensing is gezamenlijk – en niet door iedere organisatie apart – betekenis geven aan de invulling van de transitie: de begrenzing, de samenwerking en de overstijgende complexiteit. Transformatie in alle sectoren Om antwoorden te vinden op de complexe veranderingen en …

Lees artikel

Spiraling up, spiraling down, CHE salon met Herman Wijffels 

Op de salon van 6 maart 2017 heeft Herman Wijffels een inspirerende lezing gegeven over volgende stappen en mogelijkheden in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland en in de wereld, bekeken door de bril van Spiral Dynamics. Herman: “We hebben te …

Lees artikel

Individuele coaching

Voor individuele ontwikkelingsvragen beschikken wij over coaches die vanuit een integraal perspectief de vraag in de hele context van de persoon onderzoeken, om vervolgens te ontdekken welke beperkende patronen en overtuigingen aandacht vergen. De basis van integrale coaching is dat persoonlijke ontwikkeling wordt begeleid …

Lees artikel

Leiderschapskenmerken per waardesysteem

Spiral Dynamics kun je op allerlei aspecten van mensen, organisaties en maatschappij toepassen. Als wij leiderschapskenmerken door de bril van de waardesystemen bekijken, zien wij: Paars leiderschap: wijze, stamoudste, vader/moeder Bedding en veiligheid bieden. Kan mensen binden en hechte verbanden …

Lees artikel

Eén taal voor de evolutie van purpose, heelheid en zelforganisatie

Wij zien vaak dat mensen, teams en organisaties die Spiral Dynamics integral (SDi) leren, steeds meer behoefte krijgen aan een besturingsmodel dat recht doet aan alle waardesystemen. Organisatievormen, zoals Holacracy, die uit gaan van purpose, heelheid en zelforganisatie zijn dan …

Lees artikel

Verslag van de Werkplaats ‘Doornroosje en het verhaal van heelheid’

Op 1 december 2016 organiseerde Synnervate de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid, dit keer over vernieuwend organiseren vanuit Teal/Geel/Second Tier. Wij kijken terug op een inspirerende ontmoeting van ruim twintig professionals. Opzet van de Werkplaats Leidende vraag van …

Lees artikel

Publicatie: Embodied Second Tier (Teal) – the Story of Wholeness

Echt vanuit Heelheid werken? Dan moet je leren álle waardesystemen te belichamen – (juist) ook als je dat allemaal niet het meest inspirerend vindt…  Dat is het onderwerp van dit artikel dat Ard Hordijk, Anouk Brack, and Leida Schuringa voor Enlivening Edge Magazine schreven.

Lees artikel

Hoe kunnen we onze innovatieve aanpak in de mantelzorg implementeren?

Op de Werkplaats Doornroosje en het verhaal van heelheid op 1 december 2016 onderzocht een aantal deelnemers van de Werkplaats hun eigen actuele vragen/situaties met behulp van de Spiral Dynamics integral tools van Synnervate. In dit casusverslag vindt u een impressie van …

Lees artikel

How can we expand on our local food administration?

At the Sleeping Beauty Workshop and the story of wholeness on December 1, 2016 , a number of participants from the Workshop investigated their own current questions/situations using Synnervate’s Spiral Dynamics Integral tools. Scroll down to read the case. Our thanks to …

Lees artikel

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op