Blog

Startup: A flying yellow start, and then…

At the Sleeping Beauty Workshop and the story of wholeness on December 1, 2016,a number of participants from the Workshop investigated their own current questions/situations using Synnervate’s Spiral Dynamics Integral tools. Scroll down to read the case. Our thanks to …

Lees artikel

Individual coaching

For individual developmental questions, we have coaches who examine the question in the whole context of the person from an integral perspective, and then discover what limiting patterns and beliefs need attention. The basis of integral coaching is that personal development is …

Lees artikel

Publicatie: Hoe kunnen transitieplatforms echt waarde toevoegen?

Co-sensing is gezamenlijk – en niet door iedere organisatie apart – betekenis geven aan de invulling van de transitie: de begrenzing, de samenwerking en de overstijgende complexiteit. Transformatie in alle sectoren Om antwoorden te vinden op de complexe veranderingen en …

Lees artikel

Spiraling up, spiraling down, CHE salon met Herman Wijffels 

Op de salon van 6 maart 2017 heeft Herman Wijffels een inspirerende lezing gegeven over volgende stappen en mogelijkheden in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland en in de wereld, bekeken door de bril van Spiral Dynamics. Herman: “We hebben te …

Lees artikel

Individuele coaching

Voor individuele ontwikkelingsvragen beschikken wij over coaches die vanuit een integraal perspectief de vraag in de hele context van de persoon onderzoeken, om vervolgens te ontdekken welke beperkende patronen en overtuigingen aandacht vergen. De basis van integrale coaching is dat persoonlijke ontwikkeling wordt begeleid …

Lees artikel

Leiderschapskenmerken per waardesysteem

Spiral Dynamics kun je op allerlei aspecten van mensen, organisaties en maatschappij toepassen. Als wij leiderschapskenmerken door de bril van de waardesystemen bekijken, zien wij: Paars leiderschap: wijze, stamoudste, vader/moeder Bedding en veiligheid bieden. Kan mensen binden en hechte verbanden …

Lees artikel

Eén taal voor de evolutie van purpose, heelheid en zelforganisatie

Wij zien vaak dat mensen, teams en organisaties die Spiral Dynamics integral (SDi) leren, steeds meer behoefte krijgen aan een besturingsmodel dat recht doet aan alle waardesystemen. Organisatievormen, zoals Holacracy, die uit gaan van purpose, heelheid en zelforganisatie zijn dan …

Lees artikel

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op