Changemakers zorgen voor duurzame veranderingen.

zoals deze

Missie

Synnervate realiseert duurzame veranderingen, waarvan het effect zichtbaar is en blijft. We begeleiden verandertrajecten in organisaties, verzorgen Holacracy® adopties, geven trainingen in Spiral Dynamics integral en leiden op tot Integrale Coach. De kern van ons werk is bewustzijnsontwikkeling. 

Als Changemakers willen we werken aan een sociale en duurzame maatschappij. We laten ons daarbij inspireren door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen gelden voor alle landen en beschrijven de wereldwijde ambities op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs, armoede en milieu.

We hebben in ons werk gemerkt dat bewustzijnsontwikkeling een belangrijke voorwaarde is om een stap (hoe groot of klein ook) dichter bij de realisatie van die doelen te komen. Het gaat op dit moment niet alleen om nieuwe en betere oplossingen, maar juist om een meer inclusieve en integrale manier van denken en doen. 

We zijn zelf geen experts in bepaalde maatschappelijke vraagstukken, onze opdrachtgevers wel. Door met hen te werken aan bewustzijnsontwikkeling, dragen we op dit moment gezamenlijk bij aan 9 Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

  • Goede gezondheid en Welzijn (nr. 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (nr. 4)
  • Betaalbare en duurzame energie (nr. 7)
  • Ongelijkheid verminderen (nr. 10)
  • Duurzame steden en gemeenschappen (nr. 11)
  • Verantwoorde productie en consumptie (nr. 12)
  • Aanpak klimaatverandering (nr. 13)
  • Vrede, justitie en sterke publieke diensten (nr. 16)
  • Partnerschappen (nr.17)

We ondersteunen niet alleen organisatieontwikkeling, maar kijken ook samen met onze opdrachtgevers hoe die organisatieontwikkeling kan bijdragen aan een sociale en duurzame wereld. We richten ons niet alleen op bewustzijnsontwikkeling, maar ook op de mogelijke impact van die bewustzijnsontwikkeling. 

We veroorzaken een verschuiving in focus; van jezelf naar het geheel waar je deel vanuit maakt. Met als resultaat dat mensen zich vrij(er) voelen om een bijdrage te leveren aan dat geheel, zonder zichzelf weg te cijferen. Die eigenheid is juist nodig om transities vorm te geven.

Bewustzijnsontwikkeling creëert dus de condities die nodig zijn voor een duurzame verandering. Waar wij ons werk als Changemakers goed doen, komt energie vrij om aan gezamenlijke doelen te werken, zien mensen de waarde van elkaars waarheden en verandert de manier van kijken naar verandering.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op