Partnerschap Rob van Vliet

Sinds 23 juni 2017 is Rob van Vliet als Partner aangesloten bij Synnervate. Onderstaand tref je zijn intentie aan zoals hij deze beschreef, als motivatie voor zijn toetreding:

Rob van Vliet, juni 2017

Mijn intentie voor intreden bij Synnervate

Ik wil mijn enthousiasme en passie geven aan Synnervate en vanuit dit gecommitteerde samenwerkingsverband de transitie naar 2nd tier faciliteren en creëren. Daartoe zet ik mijn talenten ‘verdiepen en doorpakken’ in voor de impact van Synnervate, gericht op wezenlijke vernieuwing van organisaties en daarmee de maatschappij, de wereld, bewustzijn.

Ik ben nieuwsgierig naar wat we samen allemaal mogelijk maken en heb vertrouwen dat we samen steeds opnieuw de beste manieren creëren hoe deze transitie te verwezenlijken.

Hier volgt een toelichting voor bovenstaande intentie:

In Nederland begint de transitie naar 2nd tier (overgang naar geel/turquoise waardesysteem) zich steeds meer te ontvouwen. De interesse in bewustwording komt meer en meer op de voorgrond, vaak in de vorm van het verlangen naar zingeving en maatschappelijke bijdrage. Er is ook een transitie waarneembaar van nationaal- naar wereld-centrisch denken. De spirituele impuls, het verlangen naar bewustwording en ontwikkeling, is de bron van zingeving en deze impuls stuurt mijns inziens de volgende transitie van wereld- naar kosmo-centrisch; dit maakt de werkelijke transitie naar 2nd tier mogelijk.

Organisaties zijn een afspiegeling van het bewustzijnsniveau van de maatschappij. Ook ligt in organisaties een groot potentieel om het bewustzijnsniveau te veranderen. Ik denk hierbij aan een shift van het individuele, materiele waardesysteem naar een collectief waardesysteem. Dit betekent onder meer dat een verlangen vrij komt om bij te dragen aan het geheel. Dit bewustzijn gaat voorbij overleven en angstgedreven schaarstementaliteit. Deze transitie kan niet plaats vinden door het inzetten van een methodiek of aanleren van nieuwe skills, maar dit ontvouwt zich tussen en door individuen in verbinding, die in dit bewustzijn Zijn, authentiek als zichzelf. Vervolgens wordt dit bestendigd in de organisaties. Het faciliteren van deze bijzondere processen is de unieke bijdrage van Synnervate.

Ik ben diep dankbaar voor wat ik de laatste 25 jaar in overgave en grote betrokkenheid heb mogen ontdekken over de ontwikkeling van bewustzijn en cultuur. Sinds mijn terugkeer vanuit de VS naar Nederland, gemotiveerd om hier iets wezenlijks bij te dragen, zie ik dat er een maatschappelijke kentering is, die ik duid als emerging 2nd tier. Als 1-pitter werk ik met enkele samenwerkingspartners en de behoefte ontstond om in een meer gecommitteerd samenwerkingsverband een grotere impact te hebben en de shift naar 2nd tier voor, én als, innovators te faciliteren en creëren. Dit is leading by example. De ontmoeting met de partners van Synnervate heeft bevestigd dat zij dit samenwerkingsverband zijn.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen