Elkaars kwaliteiten kennen

Eilandjes zonder boten

De Veluwse Onderwijsgroep biedt onderwijs aan bijna 12.000 leerlingen. Het team P&O bestaat uit vijf adviseurs en zes administratief medewerkers voor de personeels- en salarisadministratie. Een flinke serie veranderingen – meerdere fusies, wisseling van managers, nieuwe verdeling van het werk – hebben geleid tot hoge werkdruk en minder goede samenwerking. Het gevoel heerst dat iedereen op z’n eigen eilandje werkt. Het team wil graag door Synnervate gecoacht worden.

Aanpak

Synnervate brengt eerst aan de hand van Spiral Dynamics het team in kaart. De analyse laat zien hoe persoonlijke drijfveren en die van de andere teamleden op elkaar inspelen. Daarnaast vindt er teamcoaching plaatst voor de vijf P&O-adviseurs. In een aantal bijeenkomsten worden thema’s als besluitvorming en samenwerking besproken. Het eigenaarschap ligt bij het team, de coach heeft een faciliterende en spiegelende rol.

Change

Het teambeeld, uitgedrukt in de kleuren van Spiral Dynamics, brengt veel duidelijkheid. De neiging naar veel onderlinge afstemming blijkt groot, waardoor besluitvorming traag plaatsvindt (groen). Er is behoefte aan heldere procedures en afspraken (blauw) en aan duidelijke grenzen met collega’s van andere afdelingen (rood). Ook ligt er een wens om meer resultaatgerichte afspraken te maken, die aansluiten bij de door de directie gestelde doelen (oranje-blauw). Dankzij de Teamcoaching-sessies kan het team de inzichten zelf toepassen in de praktijk.

“Het visuele beeld in kleuren was heel herkenbaar voor iedereen. Je kon ook goed zien waar het team niet in balans was. De onderlinge verhoudingen zijn nu veel beter. Vergaderingen verlopen rustig en prettig, volgens een duidelijke agenda. We mogen het oneens zijn met elkaar.””

- Debbi van Wissen

De makers van deze verandering zijn:

  • Debbie van Wissen | Veluwse onderwijsgroep
  • Patricia Aerts | Synnervate

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen