SDi Integrale samenlevingsontwikkeling (level 2)

Wat zie jij als je naar onze samenleving kijkt door een SDi-bril kijkt?

Welke interventies kun en wil je inzetten? Hoe kun jij de natuurlijke volgende stap faciliteren voor individuen, teams, organisaties? Of beter: ben jij, net als wij, een Changemaker?

  • Creëer maatschappelijke vernieuwing met behulp van SDi.
  • Zet vastgelopen processen opnieuw in beweging.
  • Faciliteer constructieve samenwerking met verschillende stakeholders.

Inzicht in de complexiteit

Zorg, klimaat, vluchtelingen, integratie, WMO, onderwijs, veiligheid, ontwikkelingswerk, economie en stadsplanning – al deze thema’s kennen momenteel grote uitdagingen. Er zijn veranderingen nodig op systeemniveau. Beleid kan niet langer leunen op individuele organisaties; dat leidt tot versnippering en eenmalige resultaten.

In de twee-daagse training SDi Integrale Samenlevingsontwikkeling leer je maatschappelijke vraagstukken te analyseren en vernieuwende oplossingen te vinden vanuit integraal perspectief. Het SDi-model vormt de basis. Het maakt complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk en helpt zo een nieuwe visie te ontwikkelen op onze samenleving.

Je neemt ook een eigen casus mee, waarvoor je werkbare interventiestrategieën ontwikkelt. Synnervate reikt de instrumenten aan die je daarvoor nodig hebt. Naast de trainingsdagen krijgt je twee extra coachgesprekken.

Inschrijven

Heb je de training SDi level 1 voltooid en wil je de methodiek van Spiral Dynamics leren toepassen op maatschappelijke vraagstukken? Kijk in de agenda voor de eerstvolgende training SDi Integrale Samenlevingsontwikkeling (level 2) en schrijf je in.

Deze SDi training wordt geleid door Ard Hordijk en Edwin Holwerda.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 2 – certificaat.
Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Alvast beginnen?

Lees meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde: www.spiraldynamicsintegral.nl. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

Over Spiral Dynamics

Spiral Dynamics is een model dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft, op zowel persoonlijk als collectief niveau. Het identificeert de diepere drijfveren die de basis zijn van ons gedrag, ons wereldbeeld en de interactie met onze leef- en werkomgeving. Grondlegger is Prof. Clare W. Graves. Dr. Don Beck en Chris Cowan werkten het model verder uit tot Spiral Dynamics Integral. Synnervate is door Dr. Beck aangesteld als enige geaccrediteerde SDi-opleider in Nederland. De Changemakers van Synnervate maakten SDi in de afgelopen 10 jaar praktisch toepasbaar voor ruim 700 mensen en organisaties.

Voor wie: iedereen die integraal wil werken en het Spiral Dynamics framework wil leren toepassen in complexe maatschappelijke vraagstukken en een SDi level 1 – certifcaat heeft.

Studiebelasting: naast contacturen (3 trainingsdagen en 2 coachgesprekken van 1½ uur), 10 uur voor leeswerk en het maken en onderhouden van een eigen praktijkcase.

Jij + Synnervate = duurzame verandering Start