Veerkracht Plus

Mensen zijn veerkrachtige wezens. We zijn in staat om na een verstorende impuls terug te veren naar onze oorspronkelijke vorm. Op dit moment, met de aanhoudende lock-down en alle bijbehorende veranderingen, wordt er extra veerkracht van ons gevraagd. Terugkeren naar het oude zal niet voldoende zijn, we hebben al onze creativiteit nodig om samen een totaal nieuwe vorm te vinden. Een unieke kans.

De coach- en verandertrajecten die ik op dit moment begeleid, gaan vooral over purpose, missie, (her)ontdekken waar het ons werkelijk om te doen is. Mensen willen inzicht in hun eigen belemmeringen en aannames, die als een dikke korst om hun kern klonteren en de survivalmodus vaak behoorlijk activeren.

Met een coachee kwam ik recentelijk tot een mooi inzicht: in de grootste uitdaging schuilt de grootste ontwikkeling, als je het even niet hoeft te weten. Dit levert een enorme veerkracht op.

In een crisis valt (noodgedwongen) het vertrouwde weg, waardoor we toegang krijgen tot onbekende ruimtes in onze binnenwereld. We zullen op de tast moeten zoeken, wat dieper moeten afdalen en meer dan ooit vertrouwen op onszelf. Vertrouwen bestaat uit twee componenten. Communiceren met jezelf, afstemmen op je diepste binnenste is één deel. Minder goed te bevatten, maar minstens zo invloedrijk, is de overgave aan het grotere geheel waar we deel van uitmaken; het leven, evolutie, de kosmos.

We kunnen de uitdagende levensomstandigheden waarin we ons nu bevinden heel goed gebruiken om onze eigen diepte af te tasten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Door te herkennen en onder ogen te zien wat niet meer werkt, kunnen we er afscheid van nemen. Er ontstaat dan ruimte voor nieuwe manieren van communiceren, leven en werken, op de schouders van alles dat ons hier heeft gebracht.

 

 

Wil je meer lezen? Bekijk onze artikelen over o.a. maatschappelijke verandering, Holacracy en Spiral Dynamics.

Purpose driven organisatie: NRG Circles

Raëma de Lange wil met zijn purpose driven organisatie NRG Circles de olie- en gasindustrie – een van de meest vervuilde industrieën – van binnen uit transformeren.  Samen met Jasper Rienstra was hij te gast in het radioprogramma Let’s talk business. Drie jaar geleden introduceerde hij, onder begeleiding van Jasper, Holacracy in zijn organisatie. Samen vertellen ze aan Fabienne de Vries welke obstakels ze tegen kwamen, waarom verhuizen met Holacracy heerlijk is en hoe het voelt om in zo’n sterke purpose driven organisatie te werken.

NRG Circles levert hoogwaardige hogedrukafsluiters voor de olie- en gassector. Directeur Raëma de Lange ziet hoe snel de markt verandert en voelt de noodzaak daar adequaat op in te spelen. Hij verwacht volwassen ondernemerschap van alle werknemers en wil dat ze flexibel en snel sub-ondernemingen gaan starten. Tegelijkertijd hecht Raëma veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en openheid; mensen moeten volledig zichzelf kunnen zijn, ook op het werk.

“ Het bewustzijnsniveau in ons werk is aanzienlijk verhoogd. We hebben alles teruggebracht naar rollen en de autoriteit daarvan. Dat heeft veel impact gehad. De belangrijkste verandering is het doorbreken van het oude mechanisme waarin ik toch stiekem het baasje ben en mensen dingen bij mij neerlegden. Die rolverdeling is er niet meer. Nu zit ik soms bij een meeting en denk: ben ik nog ergens voor nodig? Dat is best even wennen! Maar de mentaliteit, de openheid die er nu is, is bijna magisch. ”

- Raëma de Lange, NRG Circles

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen