Organizational Purpose Quest

Een metselaar die de kathedraal voor ogen houdt waar hij aan werkt, ervaart het metselen anders dan zijn collega die vooral kijkt naar het muurtje dat hij nu aan het bouwen is. In het eerste geval biedt purpose, het hogere doel, de metselaar houvast, energie en een constante motivatie om door te gaan. Hij maakt mogelijk ook andere keuzes tijdens zijn werk. Bij organisaties zien we hetzelfde. Als de reden van bestaan helder is, transformeert het werk op alle vlakken.

Onze Organizational Purpose Quest volgt de True Purpose® Method. Organisaties doorlopend een diepgaand proces waarin de purpose van de organisatie naar de oppervlakte komt en geformuleerd wordt in vier purpose statements:

 1. Brand essence. De essentie beschrijft de zijns-dimensie; dat wat de organisatie al is, zonder dat ze iets doet.
 2. Blessing. De zegening is de transformerende impact die de organisatie op de wereld heeft.
 3. Mission. De missie geeft aan wat de organisatie wil realiseren.
 4. Message. De boodschap is de diepste wijsheid die de organisatie met anderen en de wereld – dringend – wil delen.

Een Organizational Purpose Quest biedt je:

 • richting, focus, passie, energie
 • integratie van zingeving, inspiratie en dagelijkse werk
 • keuzes die bij de organisatie passen
 • een gestructureerd proces om samen de purpose van de organisatie te ontdekken
 • toegang tot en communicatie met een vertrouwde bron
 • inzicht in de weerstanden en belemmerende overtuigingen die jullie in de weg staan en handvatten om ermee om te gaan
 • een manifestatie-plan om jullie purpose in de wereld te zetten
 • een krachtige basis voor branding (website, huisstijl, etc.)
 • de vaardigheid om na de Purpose Quest zelfstandig de purpose statements te updaten indien nodig

Daarnaast ervaren purpose-gedreven organisaties doorgaans:

 • betere performance over de gehele linie
 • hogere omzet
 • minder verzuim
 • langere dienstverbanden
 • meer voldoening in het werk
 • meer aantrekkingskracht op nieuwe klanten en medewerkers
 • meer loyale klanten
 • meer alignment en gevoel van samenhang

(*bron: scienceofpurpose.org en https://www.truepurposeinstitute.com)

De trainers

Jasper Rienstra en Edwin Holwerda zijn True Purpose® Coaches, getraind aan het True Purpose Institute® van Tim Kelley.

De purpose coaching van Jasper Rienstra kenmerkt zich als diep, precies, helder en vanuit het hart. Jasper werkt ook als gecertificeerd Holacracy® Coach. Holacracy is een purpose-gedreven methode voor zelforganisatie.

Edwin Holwerda is één van de meest ervaren mannen-coaches in Nederland. Hij benadert spirituele thema’s op een aardse manier en zorgt voor eenvoud, diepgang en passie in leiderschaps- en ontwikkelprogramma’s.

Investering

Het ontdekken van de organisatie purpose vereist een aantal medewerkers die bekend zijn met de True Purpose® Method en hun individuele purpose kennen.

De offerte voor een Organizational Purpose Quest spitsen we graag toe op jullie specifieke situatie en context, na een intake gesprek. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Jasper Rienstra of Edwin Holwerda.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Rob van Vliet, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Personal Learning Journey

De vorm van een Personal Learning Journey

De Personal Learning Journey begint met het beschrijven van jouw doelstelling, als professional, coach of trainer. Wat wens je te bereiken en welke veranderingen brengt dat doel met zich mee? Als antwoord daarop ontwikkelen wij voor jou een persoonlijk plan, op maat gesneden voor jouw ervaring, kennis en vaardigheden. Er is veel ruimte voor gesprek en interactie. We laten alles aan bod komen wat wenselijk of noodzakelijk is om jouw verandertraject goed gestalte te geven. Je leert ook wat er nodig is voor een geslaagde transformatie. We gebruiken het Spiral Dynamics model als basis en en werken daarnaast met andere innovatieve integrale modellen voor team- en organisatieontwikkeling, waaronder Holacracy en Systeemgericht Werken.

Jouw vragen zijn leidend voor de persoonlijke inhoud van het plan, onze kennis borgt het niveau. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in (gemiddeld) 8 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee. Het precieze aantal sessies en de duur stemmen we samen af.

Certificering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey biedt je:

 • Een persoonlijk ontwikkeltraject dat precies aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en ervaring.
 • Kennis van Spiral Dynamics, aansluitend op jouw niveau.
 • Directe toepassing van Spiral Dynamics binnen jouw eigen werk en context.
 • Gebruik van waarde-, verander- en cultuurprofielen.
 • Een gedegen leertraject met ondersteunende materialen waar je altijd weer op terug kunt vallen.
 • Certificering voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics integral.
 • Naast horizontale ontwikkeling is er alle ruimte voor verticale ontwikkeling; als persoon in bewustzijn en perspectieven op jou handelen in de wereld.

Certificering

Het doorlopen van een Personal Learning Journey levert je direct de certificeringen voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics op.

De trainers

Edwin Holwerda en Allard de Ranitz zijn als SDi-4 Master Practitioners in Spiral Dynamics en ervaren changemakers, getraind in zowel theorie als praktijk.

Allard de Ranitz is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

Edwin Holwerda is één van de meest ervaren mannen-coaches in Nederland. Hij benadert spirituele thema’s op een aardse manier en zorgt voor eenvoud, diepgang en passie in leiderschaps- en ontwikkelprogramma’s.

Investering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey is maatwerk, net als de prijs. Denk aan

€ 2.000,- tot € 6.000,- excl. 21% BTW. Het doorlopen van de SDi PLJ vraagt gemiddeld 40 tot 80 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Spiral Dynamics Personal Learning Journey? Stuur een bericht naar Allard of laat je gegevens achter op deze pagina.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“The work with Allard de Ranitz was incredibly rich and energizing. I was always looking forward to the weekly exchange and the fact that I had homeworks. Precise tasks helped me to keep on track. One of the big benefits I draw from this work is that it brought me a lot of insights into myself, my life so far, my professional career path and life in general. In short it provided me clarity. Through this journey I started to ask different questions, explore and feel more, and in consequence approach situations in a more ‘relaxed’ way. Thanks a lot for creating such a great environment that made me have this experience and learning journey where I was truly myself. My expectations were more than met.””

- Astrid Drechsel-Grau, Zurich, Switzerland

Spiral Dynamics Culture Scan

Voor succesvolle verandering zijn de elementen gedrag en cultuur net zo bepalend als structuur en middelen (zoals IT). De cultuur van organisaties bijvoorbeeld heeft veel invloed op het werkplezier en de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. Wordt er echt samengewerkt? Wat is het overheersende gevoel? Op welke waarden drijft het bestaan van de organisatie? Een analyse aan de hand van Spiral Dynamics geeft een gedetailleerde dwarsdoorsnede van de cultuur van een organisatie en biedt handvatten voor verdere ontwikkeling.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Ook organisaties hebben een eigen cultuur en een eigen definieerbaar profiel. De kleuren van Spiral Dynamics maken de verschillende waardesystemen binnen dat profiel herkenbaar en bespreekbaar. Ze maken inzichtelijk hoe drijfveren samenhangen met gedrag, en welke keuzes goed passen bij de organisatie.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Culture Scan brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Een scan van jouw organisatie aan de hand van de acht waardesystemen van Spiral Dynamics, op basis van de huidige en gewenste situatie.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen met wie je werkt.
 • Handvatten voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Aanpak

De Culture Scan is een effectief instrument in elk verandertraject. We kijken zowel naar de huidige context als naar de gewenste situatie. We coderen eerst de cultuur van een organisatie (of organisatieonderdeel) met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Vervolgens kijken we naar wat gewenst is voor de toekomst; en hoe die gewenste werkwijze en omgang verschillen van de huidige (stap 2). Vervolgens laten we zien hoe de organisatie zich verder zou kunnen ontwikkelen aan de hand van die kennis (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar de Culture Scan van jouw organisatie? Neem contact op met Allard de Ranitz, Ard Hordijk of Edwin Holwerda, of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Gap Analyse

Een zorgvuldig opgesteld, helder geformuleerd beleidsplan levert niet altijd de gewenste respons of gedragsverandering op. Denk aan een duurzaamheidsprogramma van een gemeente, waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt, terwijl ‘duurzaamheid’ wel een belangrijk thema is voor de inwoners. We hebben gemerkt dat analyses met behulp van Spiral Dynamics in zo’n situatie erg behulpzaam zijn. We brengen de kloof in beeld tussen de waardesystemen die door het beleid worden aangesproken en de waardesystemen die bij de doelgroep daadwerkelijk dominant zijn.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Mensen met een geel profiel bijvoorbeeld willen graag analyseren, begrijpen en doorgronden. Mensen met een groen profiel geven prioriteit aan sociale banden. ‘Oranje’ wil vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien en ‘blauw’ hecht aan zekerheid en duidelijkheid. Voor beleidsmakers is het behulpzaam deze drijfveren te kennen en het beleid erop aan te laten sluiten. Soms betekent dat een inhoudelijke wijziging, soms is enkel een andere formulering voldoende.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Gap Analyse brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen op wie jouw beleid is gericht.
 • Inzicht in wie zich tot het beleid aangetrokken voelen.
 • Inzicht in waar het beleid aansluit bij de beoogde doelgroep en waar niet.
 • Advies en ondersteuning t.b.v. een betere aansluiting tussen beleid en doelgroep.

Aanpak

Bij het maken van een Gap Analyse coderen we eerst het beleid met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Ook coderen we de samenleving en/of de doelgroepen waarop dat beleid gericht is (stap 2). We raadplegen bestaande onderzoeken, kijken naar de leefomstandigheden en nemen interviews af bij key stakeholders. Bij een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemersvereniging, een schooldirecteur, de pastoor of de manager van een zorginstelling. Vervolgens laten we zien hoe de waardesystemen van het beleid en de beoogde doelgroepen van elkaar verschillen en wat er zou moeten gebeuren om ze beter op elkaar aan te laten sluiten (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar een Gap Analyse van jouw beleid? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Leiderschap & Communicatie – incompany training

Gedreven leiderschap en open communicatie

De training Leiderschap & Communicatie brengt je: 

 • Een groter zelfsturend vermogen van teams en organisaties.
 • Verbeterde onderlinge aansluiting en communicatie (intern & extern).
 • Een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar rol.
 • De vaardigheid ‘kijken zonder waardeoordeel’ .
 • Een systeem waarmee medewerkers hun eigen leer- en ontwikkelpunten monitoren en verwerken.

Ontwikkelen van leiderschap kost tijd en vergt oefening. Daarom beslaat onze incompany training Leiderschap & Communicatie zeven maanden. Gedurende die maanden verandert de interne cultuur zichtbaar en voelbaar. Leidinggevenden én medewerkers ontwikkelen een groter zelfsturend vermogen en tonen leiderschap. De communicatie versoepelt en wordt constructiever. Omdat de doelen helder zijn, sluiten teams beter op elkaar aan, met de missie van de organisatie voor ogen. 

We hebben ervaren dat de waardesystemen van Spiral Dynamics erg behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het verbeteren van relaties. Wie zichzelf goed kent – weet wat hem of haar drijft – kan meer begrip opbrengen voor zichzelf en de omgeving. Samenwerken wordt gemakkelijker, een werkdag plezieriger en de resultaten van de organisatie succesvoller.

Deelnemers leren zichzelf tijdens de training op een nieuwe manier kennen: open, dynamisch, sociaal, kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze leren omgaan met weerstand en gaan anders communiceren – met anderen, maar ook met zichzelf. Daarnaast ervaren ze hoe ze Spiral Dynamics kunnen inzetten om zichzelf nog beter te leren kennen en verder te ontwikkelen.

Programma Leiderschap & Communicatie

De incompany training Leiderschap & Communicatie bestaat uit 7 modules. Elke maand wordt één module behandeld, middels een trainingsdag, huiswerk en intervisie. De modules zijn gekoppeld aan één of meer waardesystemen uit Spiral Dynamics.

Dag 1 Doelen stellen – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Wat zijn jouw persoonlijke en professionele doelen, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten?
Wat is Spiral Dynamics? Kennismaking met alle waardesystemen van Spiral Dynamics en uitleg van je ‘eigen’ waardenprofiel.

Dag 2 Feedback & feedforward – waardesysteem: groen

Wat maakt een evaluatie effectief? Hoe kunnen we leren van én met elkaar? Wat gebeurt er als we elkaar niet alleen feedback geven, maar ook ‘feedforward’? Wat zijn de principes van intervisie?

Dag 3 Anger management – waardesysteem: rood

Hoe kun je constructief omgaan met weerstand, boosheid, conflicten en lastige gesprekken? Welke communicatie is daarvoor nodig? En hoe doe je dat?

Dag 4 Authentiek leiderschap in de praktijk – waardesysteem: oranje, geel

Wat is leiderschap? Hoe ga jij om met autoriteit, verantwoordelijkheid en zelfsturing? Wat zijn jouw kerntalenten? En welke draken weerhouden je ervan om die talenten te leven?

Dag 5 Getting things done – waardesysteem: blauw en geel

Hoe realiseer je persoonlijke en professionele doelen binnen de daarvoor beschikbare tijd? Stel jij grenzen? We oefenen met nieuwe vergadervormen en overlegtechnieken.

Dag 6 Werken vanuit persoonlijke kracht – waardesysteem: paars, rood, oranje en geel

Hoe doorbreek je belemmerende gedragspatronen en gedachten? Hoe kun je opereren puur vanuit jouw kracht? ’s Middags: outdoor teambuilding.

Dag 7 Oogsten – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Hoe kijk je terug op je ontwikkeling? Wat wil je nog meer aandacht geven? ’s Middags: presentaties aan elkaar en aan de organisatie over de opbrengst van het programma.

Interesse?

Wil je meer weten over de training Leiderschap & Communicatie? Neem contact met op met Edwin Holwerda (edwin@synnervate.nl of 06 4224 7734) of Rob van Vliet (rob@synnervate.nl of 06 5282 4685), of laat je gegevens achter op deze pagina. Lees ook de whitepaper De rust bewaren in complex en turbulent werk of download het programma

Download pdf

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl


“ Ik vond de training heel open en natuurlijk. Top! En ik ben blij met de praktische invulling en de praktijkvoorbeelden die moeiteloos inpasbaar waren in mijn dagelijkse werk.”

- Joris Korrel

 

Personal Purpose Quest

De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken en nieuwsgierig zijn naar hun roeping. Vaak zijn het changemakers, mensen die bezield een rol willen vervullen in de transities naar een meer duurzame, sociale en humane wereld.

Purpose betekent doel, essentie of hogere roeping. Leven en werken vanuit jouw persoonlijke purpose geeft energie, zingeving, vervulling, verrijking en inspiratie. Het geeft antwoord op de vragen ‘waarom ben ik hier en wat heb ik te doen?’.

De Personal Purpose Quest biedt je:

Na afloop van de Personal Purpose Quest heb je en voel je:

 • Een manifestatie-plan om jouw persoonlijke purpose in de wereld te zetten.
 • Inzicht in de weerstanden en belemmerende overtuigingen die je in de weg staan, en handvatten om ermee om te gaan.
 • Een werkwijze om jouw persoonlijke purpose van tijd tot tijd bij te stellen.
 • Richting, focus, passie, energie. Je maakt (alledaagse en lange termijn) keuzes die ten dienste zijn van jou.
 • Een feilloos werkend innerlijk kompas.

Programma Purpose Quest

Het programma bestaat uit een aantal stappen waarin je jouw purpose en manifestatie-plan ontdekt, ervaart en formuleert. Verschillende werkvormen komen aan bod, zoals creatieve visualisaties, het omkeren van belemmerende gedachten en werken met innerlijke en universele wijsheid. We besteden aandacht aan het geaard neerzetten van alle aspecten van jouw purpose. Er is uiteraard ook veel ruimte voor vragen. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in 10 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee.

“De Purpose Quest is een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

– Rindert Bijleveld

De trainers

Jasper Rienstra, Edwin Holwerda en Allard de Ranitz zijn alledrie True Purpose Coaches, getraind aan het True Purpose Institute® van Tim Kelley.

Allard de Ranitz is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

Edwin Holwerda is één van de meest ervaren mannen-coaches in Nederland. Hij benadert spirituele thema’s op een aardse manier en zorgt voor eenvoud, diepgang en passie in leiderschaps- en ontwikkelprogramma’s.

De purpose-coaching van Jasper Rienstra kenmerkt zich als diep, precies, helder en vanuit het hart. Jasper werkt ook als gecertificeerd Holacracy® Coach. Holacracy is een purpose-gedreven methode voor zelforganisatie.

Investering

De Personal Purpose Quest wordt aangeboden voor € 2.495,- excl. 21% BTW.

Het volgen van Personal Purpose Quest vraagt in totaal 30 tot 40 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Personal Purpose Quest? Stuur een bericht naar Jasper of laat je gegevens achter op deze pagina.

“Waarom ben ik hier? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Vragen die ons allemaal wel eens bezighouden. De een laat het weer los, de ander wil er meer van weten. Maar aan wie stel je die vraag? Wie kan het antwoord hebben? Uiteindelijk ben je de dat (in ieder geval deels) zelf. De Personal Purpose Quest geeft je op een heel praktische en toepasbare wijze handvatten om om te gaan met zulke onpraktische en grote vragen. Een aanrader voor iedereen die zichzelf wil verrijken en een doelgericht leven wil leiden.”

– Michel Schuurman

Ook voor organisaties

Purpose-gedreven organisaties zijn sterker, hechter en creatiever. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken voor een Purpose Quest van jouw organisatie.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk. Langzaam krijgt mijn purpose tastbare gestalte, dat wat ik in de wereld te zetten heb. Ik heb een werkend kompas om mijn leven op ware essentie in te kunnen richting.”

- Thijs Kreukels

“Juist voor mensen die al enige levenservaring en zelfreflectie hebben is dit traject een waardevolle investering. Het zoeken naar je purpose is een continue proces, dat pas echt waardevol wordt als je voelt dat je er zelf aan toe bent.”

- Reinout van Asbeck

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Purpose

Een purpose geeft antwoord op levensvragen

Leven en werken ‘vanuit purpose’ geeft zingeving en verrijking. Je zet als het ware je innerlijke kompas aan, waardoor het makkelijker wordt om bij jou passende keuzes te maken.

Een purpose is groot, soms zelfs majestueus, maar vooral veelomvattend. Als je iemand vraagt wat zijn of haar persoonlijke doel of roeping is, dan krijg je meestal een vaag en soms verwarrend antwoord. Veel vaker volgt er helemaal geen antwoord op deze grote levensvraag. Dat is niet zo gek. Het is voor de bewuste geest moeilijk in woorden te vatten, omdat we het hebben over zowel zijns- als doe-aspecten.

Vertrouwde bron

We hebben veel ervaring met het laten ontstaan van de ruimte die nodig is voor het vinden en formuleren van een persoonlijke purpose. Als gecertificeerde coaches volgen we de internationaal beproefde methode van Tim Kelley. We begeleiden je bij het leggen van contact met een Trusted Source; waardoor je antwoorden krijgt op de vraag ‘Waarom ben ik hier?’. Die vertrouwde bron wordt ook wel aangeduid als gids, ziel of intuïtie. Is de purpose eenmaal gevonden en geformuleerd, dan roept die een sterke emotionele en fysieke reactie op.

Een volledig uitgewerkte purpose bestaat uit vier delen;

 1. Essence. De essentie beschrijft de zijns-dimensie; dat wat je al bent, zonder dat je iets doet.
 2. Blessing. De zegening is de transformatie die jij anderen schenkt.
 3. Mission. De missie geeft aan hoe jij de wereld gaat veranderen. Voor welk waardevol, concreet project zet jij je je essentie en zegening in? 
 4. Message. De boodschap is de wijsheid die jij met anderen en de wereld – dringend – wilt delen.

Manifestatieplan

Zonder pragmatiek blijft het bij mooie woorden. We begeleiden je ook bij het maken van een manifestatieplan, waardoor je precies weet hoe je jouw purpose integreert in je leven en werk.

 

het team

Ontwikkel het team met systeemgericht werken.

Je hebt veel geïnvesteerd in een heldere visie, precieze doelen en duidelijke rolverdeling, en toch zijn de effectiviteit en het werkplezier een stuk lager dan verwacht. Hoe komt dat?

Onderstroom

Krachtige organisaties worden niet zozeer bepaald door de kwaliteit van de mensen, maar veel meer door de kwaliteit van de onderlinge relaties. Effectief samenwerken vraagt naast heldere structuren ook om aandacht voor de dynamieken die plaatsvinden tussen mensen. De zogeheten onderstroom. Samenwerkingen zorgen vaak voor energieverlies. Er zijn frustraties onderling, er wordt geklaagd over de gang van zaken en het onvermogen die te kunnen beïnvloeden. Communicatie gaat achterlangs of medewerkers trekken zich terug op hun eigen eiland. Daarmee gaat belangrijke brandstof (of informatie) ondergronds.

Energie beschikbaar

De kunst is om deze potentiële energie weer beschikbaar te maken. In ons werk met teams ontmantelen we ineffectieve patronen en leggen we het onderliggende systeem bloot. Wat heeft dat systeem nu nodig? Zo buigen we samen een ondermijnend energielek om tot een kracht die gericht wordt op het realiseren van de organisatiedoelen. Ook maken we in ons werk in teamontwikkeling veel gebruik van Spiral Dynamics. Het leren kennen van elkaars waarheden en diepere drijfveren, vergroot het onderlinge begrip en komt de communicatie ten goede.

Team Coaching

Hoe verbeter je de communicatie en samenwerking in een team? Wat is er nodig om de onderlinge verschillen om te zetten in energie en vooruitgang voor de organisatie? 

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

Spiral Dynamics ValueMatch Certified Practitioner

Om organisatie nog beter te ondersteunen tijdens veranderprocessen, maken we gebruik van Spiral Dynamics-testen en -profielen. We leren je graag werken met deze materialen, die we samen met ValueMatch ontwikkelden. Na afloop ben je gecertificeerd ValueMatch Practitioner. Je krijgt een licentie waarmee je je eigen ValueMatch-account kunt beheren en profielen kunt maken voor jouw opdrachtgevers.

Opbrengst

De training Spiral Dynamics ValueMatch Certified Practitioner biedt je:

 • Zelfstandig analyses leren maken en terugkoppeling geven  en aan je opdrachtgevers.
 • Zelfstandig gebruik maken van handige Spiral Dymics materialen.

Interesse?

Zin om te beginnen? Neem contact op met Edwin Holwerda (edwin@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt deze training alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 1 – certificaat.

Geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt je kennis meten met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

Bij Synnervate werken gekwalificeerde en gecertificeerde Valuematch Practitioners.


Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen