Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Vincent Hövels, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Lunchtalk Vertical Development

7 redenen voor Vertical Development

De lunchtalk Vertical Development biedt je:

 • Inzicht in de inhoud en aard van verticale ontwikkeling.
 • Inzicht in de noodzaak van verticale ontwikkeling.
 • Kennis over de relatie tussen verticale ontwikkeling en frameworks voor bewustzijnsontwikkeling, zoals Spiral Dynamics.
 • Een andere kijk op onze huidige manier van werken en onze samenleving.

Hoe verhoog je bewustzijn? Hoe stimuleer je ontwikkeling in alle waardesysteem van Spiral Dynamics? Op 23 juni geeft Allard de Ranitz zeven redenen om meer aandacht te besteden aan Vertical Development, onze verticale ontwikkeling.

We zijn inmiddels bekend met ontwikkeling in de breedte: skills ontwikkelen, gedrag aanpassen, doelen (bij)stellen, continu leren en nieuwe theorieën omzetten in concrete resultaten. Leren is leuk, inspirerend, vernieuwend, maar vindt ongemerkt vaak plaats op hetzelfde (horizontale) niveau. We voegen als het ware programma’s toe aan wat we al doen en weten.

Vraag: Welke van de volgende motieven spelen volgens jou de sterkste rol (len) in je leven: veiligheid, comfort, erbij horen, opvallen, erkend worden, winnen, vooruitkomen, bijdragen, waarde toevoegen, mensen naar een hoger niveau tillen? Een vraag als deze zegt iets over de intenties waarmee je jouw leven invult en dus je ontwikkeling vorm geeft. Ten dienste waarvan doe je wat je doet… en met welke middelen en perspectieven doe je dit?

Wat gebeurt er als ons bewustzijn de plaats van de actie wordt en we niet kennis en vaardigheden toevoegen, maar ons Operating System een geheel nieuwe vorm geven?… Als we niet slechts een glas vullen met vloeistof, iedere keer opnieuw, maar ook de vorm en omvang van het glas kunnen aanpassen. En hoe doe je dat?

“Inspirerende lunchtalk waarin je een persoonlijk en ruim perspectief krijgt op integrale ontwikkeling!”

- Vincent Hövels

Aanmelden 

Wil je de lunchtalk Vertical Development bijwonen? Stuur dan uiterlijk 21 juni een e-mail naar Allard. Als antwoord ontvang je de link naar de online locatie van de Lunchtalk.

Heb je een specifieke vraag over verticale ontwikkeling? Stel deze per e-mail aan Allard (allard@synnervate.nl), dan verwerkt hij het antwoord in de lunchtalk.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Personal Learning Journey

De vorm van een Personal Learning Journey

De Personal Learning Journey begint met het beschrijven van jouw doelstelling, als professional, coach of trainer. Wat wens je te bereiken en welke veranderingen brengt dat doel met zich mee? Als antwoord daarop ontwikkelen wij voor jou een persoonlijk plan, op maat gesneden voor jouw ervaring, kennis en vaardigheden. Er is veel ruimte voor gesprek en interactie. We laten alles aan bod komen wat wenselijk of noodzakelijk is om jouw verandertraject goed gestalte te geven. Je leert ook wat er nodig is voor een geslaagde transformatie. We gebruiken het Spiral Dynamics model als basis en en werken daarnaast met andere innovatieve integrale modellen voor team- en organisatieontwikkeling, waaronder Holacracy en Systeemgericht Werken.

Jouw vragen zijn leidend voor de persoonlijke inhoud van het plan, onze kennis borgt het niveau. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in (gemiddeld) 8 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee. Het precieze aantal sessies en de duur stemmen we samen af.

Certificering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey biedt je:

 • Een persoonlijk ontwikkeltraject dat precies aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en ervaring.
 • Kennis van Spiral Dynamics, aansluitend op jouw niveau.
 • Directe toepassing van Spiral Dynamics binnen jouw eigen werk en context.
 • Gebruik van waarde-, verander- en cultuurprofielen.
 • Een gedegen leertraject met ondersteunende materialen waar je altijd weer op terug kunt vallen.
 • Certificering voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics integral.
 • Naast horizontale ontwikkeling is er alle ruimte voor verticale ontwikkeling; als persoon in bewustzijn en perspectieven op jou handelen in de wereld.

Certificering

Het doorlopen van een Personal Learning Journey levert je direct de certificeringen voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics op.

De trainer

Allard de Ranitz is SDi-4 Master Practitiones in Spiral Dynamics en een ervaren changemaker, getraind in zowel theorie als praktijk. Hij is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

 

Investering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey is maatwerk, net als de prijs. Denk aan

€ 2.000,- tot € 6.000,- excl. 21% BTW. Het doorlopen van de SDi PLJ vraagt gemiddeld 40 tot 80 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Spiral Dynamics Personal Learning Journey? Stuur een bericht naar Allard of laat je gegevens achter op deze pagina.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“The work with Allard de Ranitz was incredibly rich and energizing. I was always looking forward to the weekly exchange and the fact that I had homeworks. Precise tasks helped me to keep on track. One of the big benefits I draw from this work is that it brought me a lot of insights into myself, my life so far, my professional career path and life in general. In short it provided me clarity. Through this journey I started to ask different questions, explore and feel more, and in consequence approach situations in a more ‘relaxed’ way. Thanks a lot for creating such a great environment that made me have this experience and learning journey where I was truly myself. My expectations were more than met.””

- Astrid Drechsel-Grau, Zurich, Switzerland

Leiderschap & Communicatie – incompany training

Gedreven leiderschap en open communicatie

De training Leiderschap & Communicatie brengt je: 

 • Een groter zelfsturend vermogen van teams en organisaties.
 • Verbeterde onderlinge aansluiting en communicatie (intern & extern).
 • Een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar rol.
 • De vaardigheid ‘kijken zonder waardeoordeel’ .
 • Een systeem waarmee medewerkers hun eigen leer- en ontwikkelpunten monitoren en verwerken.

Ontwikkelen van leiderschap kost tijd en vergt oefening. Daarom beslaat onze incompany training Leiderschap & Communicatie zeven maanden. Gedurende die maanden verandert de interne cultuur zichtbaar en voelbaar. Leidinggevenden én medewerkers ontwikkelen een groter zelfsturend vermogen en tonen leiderschap. De communicatie versoepelt en wordt constructiever. Omdat de doelen helder zijn, sluiten teams beter op elkaar aan, met de missie van de organisatie voor ogen. 

We hebben ervaren dat de waardesystemen van Spiral Dynamics erg behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het verbeteren van relaties. Wie zichzelf goed kent – weet wat hem of haar drijft – kan meer begrip opbrengen voor zichzelf en de omgeving. Samenwerken wordt gemakkelijker, een werkdag plezieriger en de resultaten van de organisatie succesvoller.

Deelnemers leren zichzelf tijdens de training op een nieuwe manier kennen: open, dynamisch, sociaal, kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze leren omgaan met weerstand en gaan anders communiceren – met anderen, maar ook met zichzelf. Daarnaast ervaren ze hoe ze Spiral Dynamics kunnen inzetten om zichzelf nog beter te leren kennen en verder te ontwikkelen.

Programma Leiderschap & Communicatie

De incompany training Leiderschap & Communicatie bestaat uit 7 modules. Elke maand wordt één module behandeld, middels een trainingsdag, huiswerk en intervisie. De modules zijn gekoppeld aan één of meer waardesystemen uit Spiral Dynamics.

Dag 1 Doelen stellen – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Wat zijn jouw persoonlijke en professionele doelen, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten?
Wat is Spiral Dynamics? Kennismaking met alle waardesystemen van Spiral Dynamics en uitleg van je ‘eigen’ waardenprofiel.

Dag 2 Feedback & feedforward – waardesysteem: groen

Wat maakt een evaluatie effectief? Hoe kunnen we leren van én met elkaar? Wat gebeurt er als we elkaar niet alleen feedback geven, maar ook ‘feedforward’? Wat zijn de principes van intervisie?

Dag 3 Anger management – waardesysteem: rood

Hoe kun je constructief omgaan met weerstand, boosheid, conflicten en lastige gesprekken? Welke communicatie is daarvoor nodig? En hoe doe je dat?

Dag 4 Authentiek leiderschap in de praktijk – waardesysteem: oranje, geel

Wat is leiderschap? Hoe ga jij om met autoriteit, verantwoordelijkheid en zelfsturing? Wat zijn jouw kerntalenten? En welke draken weerhouden je ervan om die talenten te leven?

Dag 5 Getting things done – waardesysteem: blauw en geel

Hoe realiseer je persoonlijke en professionele doelen binnen de daarvoor beschikbare tijd? Stel jij grenzen? We oefenen met nieuwe vergadervormen en overlegtechnieken.

Dag 6 Werken vanuit persoonlijke kracht – waardesysteem: paars, rood, oranje en geel

Hoe doorbreek je belemmerende gedragspatronen en gedachten? Hoe kun je opereren puur vanuit jouw kracht? ’s Middags: outdoor teambuilding.

Dag 7 Oogsten – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Hoe kijk je terug op je ontwikkeling? Wat wil je nog meer aandacht geven? ’s Middags: presentaties aan elkaar en aan de organisatie over de opbrengst van het programma.

Interesse?

Wil je meer weten over de training Leiderschap & Communicatie? Laat je gegevens achter op deze pagina. Lees ook de whitepaper De rust bewaren in complex en turbulent werk of download het programma

Download pdf


“ Ik vond de training heel open en natuurlijk. Top! En ik ben blij met de praktische invulling en de praktijkvoorbeelden die moeiteloos inpasbaar waren in mijn dagelijkse werk.”

- Joris Korrel

 

Personal Purpose Quest

De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken en nieuwsgierig zijn naar hun roeping. Vaak zijn het changemakers, mensen die bezield een rol willen vervullen in de transities naar een meer duurzame, sociale en humane wereld.

Purpose betekent doel, essentie of hogere roeping. Leven en werken vanuit jouw persoonlijke purpose geeft energie, zingeving, vervulling, verrijking en inspiratie. Het geeft antwoord op de vragen ‘waarom ben ik hier en wat heb ik te doen?’.

De Personal Purpose Quest biedt je:

Na afloop van de Personal Purpose Quest heb je en voel je:

 • Een manifestatie-plan om jouw persoonlijke purpose in de wereld te zetten.
 • Inzicht in de weerstanden en belemmerende overtuigingen die je in de weg staan, en handvatten om ermee om te gaan.
 • Een werkwijze om jouw persoonlijke purpose van tijd tot tijd bij te stellen.
 • Richting, focus, passie, energie. Je maakt (alledaagse en lange termijn) keuzes die ten dienste zijn van jou.
 • Een feilloos werkend innerlijk kompas.

Programma Purpose Quest

Het programma bestaat uit een aantal stappen waarin je jouw purpose en manifestatie-plan ontdekt, ervaart en formuleert. Verschillende werkvormen komen aan bod, zoals creatieve visualisaties, het omkeren van belemmerende gedachten en werken met innerlijke en universele wijsheid. We besteden aandacht aan het geaard neerzetten van alle aspecten van jouw purpose. Er is uiteraard ook veel ruimte voor vragen. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in 10 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee.

“De Purpose Quest is een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

– Rindert Bijleveld

De trainers

Jasper Rienstra en Allard de Ranitz zijn True Purpose Coaches, getraind aan het True Purpose Institute® van Tim Kelley.

Allard de Ranitz is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

De purpose-coaching van Jasper Rienstra kenmerkt zich als diep, precies, helder en vanuit het hart. Jasper werkt ook als gecertificeerd Holacracy® Coach. Holacracy is een purpose-gedreven methode voor zelforganisatie.

Investering

De Personal Purpose Quest wordt aangeboden voor € 2.495,- excl. 21% BTW.

Het volgen van Personal Purpose Quest vraagt in totaal 30 tot 40 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Personal Purpose Quest? Stuur een bericht naar Jasper of laat je gegevens achter op deze pagina.

“Waarom ben ik hier? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Vragen die ons allemaal wel eens bezighouden. De een laat het weer los, de ander wil er meer van weten. Maar aan wie stel je die vraag? Wie kan het antwoord hebben? Uiteindelijk ben je de dat (in ieder geval deels) zelf. De Personal Purpose Quest geeft je op een heel praktische en toepasbare wijze handvatten om om te gaan met zulke onpraktische en grote vragen. Een aanrader voor iedereen die zichzelf wil verrijken en een doelgericht leven wil leiden.”

– Michel Schuurman

Ook voor organisaties

Purpose-gedreven organisaties zijn sterker, hechter en creatiever. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken voor een Purpose Quest van jouw organisatie.

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk. Langzaam krijgt mijn purpose tastbare gestalte, dat wat ik in de wereld te zetten heb. Ik heb een werkend kompas om mijn leven op ware essentie in te kunnen richting.”

- Thijs Kreukels

“Juist voor mensen die al enige levenservaring en zelfreflectie hebben is dit traject een waardevolle investering. Het zoeken naar je purpose is een continue proces, dat pas echt waardevol wordt als je voelt dat je er zelf aan toe bent.”

- Reinout van Asbeck

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Opleiding Integrale Coaching

Aangezien je zelf het meest essentiële instrument voor begeleiding bent, vormt je eigen ontwikkeling de basis voor de betekenis die je kunt hebben voor anderen. Alleen wanneer je je eigen beproefde meesterschap ontwikkelt, kun je die competentie ook initiëren bij anderen. In de opleiding Integrale Coaching leer je vanuit een nieuwe bevrijdende manier kijken naar je eigen leven en de ontwikkeling van anderen.

Persoonlijk meesterschap

De opleiding is bedoeld voor mensen die het verlangen hebben om naar het hart van hun bestaan te gaan en hun potentieel ten volle tot uitdrukking willen brengen in de wereld. Gedurende 2,5 jaar doorlopen studenten een veelzijdig programma waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkgericht en ervaringsmatig werken. Meditatie & lichaamswerk is hierin een vast onderdeel. Kennis uit de Westerse psychologie en de wijsheid uit de Boeddhistische tradities zijn in de opleiding geïntegreerd. Het eerste jaar is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap, het tweede jaar op de professionalisering van je rol als coach/begeleider en het derde jaar op meesterschap in relatie tot de grotere context.

Interesse en inschrijven

Op de website van de opleiding vind je alle relevante informatie: o.a. over het gedachtengoed, het programma, de kosten en de locatie. Er is een digitale brochure en de mogelijkheid om je direct in te schrijven. Je ontvangt na inschrijving een uitnodiging voor het intakegesprek, waarin wederzijds wordt onderzocht of de opleiding passend is.

De opleiding Integrale Coaching is in 2011 opgericht door Marinet Ritz, Changemaker bij Synnervate. Samen met Shanta Baan en Rob van Vliet (tevens Changemaker) verzorgt zij het programma.

Voor wie?

De opleiding is voor hen die vanuit een nieuw perspectief mensen willen begeleiden in hun ontwikkelingsproces en in het vinden van de natuurlijke volgende stap. Ze is bedoeld voor diegenen die door de aard van hun werk of andere levensbezigheden al een rol spelen in het (bege)leiden van anderen (managers, coaches, trainers, docenten, artsen, HR-medewerkers etc.) en hun professionele kwaliteiten willen verrijken en verdiepen vanuit een nieuw fundament. De opleiding is bedoeld voor mensen bij wie een spi- ritueel bewustzijn is wakker geworden en die het verlangen hebben om hun diepere waarden uit te drukken in het begeleiden van anderen. Daarbij gaan we er vanuit dat je de basiselementen van zelfreflectie, communicatie en leiding nemen in voldoende mate beheerst. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of een vergelijkbaar denkniveau.

Marinet Ritz over de opleiding:


“Wat een mooie en spannende ontdekkingsreis is de opleiding Integrale Coaching, de inzichten en ervaringen hebben mijn leven als mens en als begeleider / coach sterk verrijkt. Om door de golven van het leven, ook de eigen innerlijke stilte en vrije kracht te ervaren, dat wens ik iedereen toe en dit zal leidend zijn in mijn werk als Integraal Coach.”

- Mieke Meulmeester

“In deze opleiding blijft het niet bij het opdoen van kennis en inspirerende inzichten. Je gaat daadwerkelijk het leven ervaren vanuit een vrijer perspectief. Voor mij betekent dat als coach dat ik krachtiger, diepgaander en met meer impact ben gaan coachen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat ik als mens het gevoel heb dat ik meer durf te leven naar wie ik ten diepste ben. Wat betreft de opleiders: they practice what they preach en mooi en inspirerend vind ik dat ze daarbinnen hun menselijkheid tonen en aanspreekbaar blijven.”

- Mirjam Klein Wassink

“Elk stuk Opleiding Integrale Coaching voedt de drang naar meer. Alsof ik in een achtbaan zit die maar niet uitraast. Een niet te stoppen nieuwsgierigheid naar de bron en integrale kennis. Beloning: intensere toewijding met de vreugde en de pijn van het leven én een betere coach/therapeut omdat ik mensen nog beter kan helpen hun bevrijdend potentieel te ontmoeten.”

- Marianne Joostink

Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3)

Ben je toe aan een individuele uitdaging? Een ervaren SDi-4 Master Practitioner coacht je individueel én op de werkvloer terwijl jij de kennis uit eerdere Spiral Dynamics-trainingen toepast op een zelfgekozen case. Een succesvolle afronding van deze training betekent dat je hebt aangetoond zelfstandig en toegepast met Spiral Dynamics te kunnen werken. Ook heb je waarde toegevoegd aan de wereldwijde SDi-community.

Procedure

We beginnen met een uitgebreide intake, waarin je met je begeleider de centrale onderzoeksvraag verkent, formuleert en uitwerkt in een onderzoeksvoorstel. Als deze haalbaar wordt bevonden, kun je starten met het SDi-3 traject. Je schrijft een gedetailleerd plan van aanpak, dat je onder begeleiding van Synnervate in maximaal 18 maanden uitvoert. We ronden af met een paper waarin je reflecteert op het proces (aan de hand van het STAR-model).

Opbrengst

De training Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) biedt je:

 • Zelfstandig werken met Spiral Dynamics.
 • Werken aan een 1-op-1 case uit de praktijk.
 • Coaching van een ervaren SDi-4 Master Practitioner.

Interesse?

Je kunt beginnen met het begeleidingstraject Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) op een moment dat het jou uitkomt. Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt dit traject alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 2 – certificaat.

Certificaat

Na het volgen van dit traject ontvang je het SDi level 3 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Even je geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur op de  online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

 

 

 

 

 

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Basistraining

In de twee-daagse Basistraining doe je diepgaande inzichten en kennis op over de achtergrond, inhoud en toepassingsmogelijkheden van Spiral Dynamics Integral. Je mag zelf een case mee te nemen uit de praktijk, om de waardesystemen en veranderdynamiek van Spiral Dynamics direct toe te passen. Ook maak je kennis met de Integrale Theorie van Ken Wilber. De training biedt je daarnaast een ‘kleurrijk’ beeld van de Nederlandse samenleving en identiteit door de jaren heen.

Opbrengst

De Spiral Dynamics Basistraining biedt je:

 • Begrip van de achtergrond, inhoud en toepassingsmogelijkheden van Spiral Dynamics.
 • Begeleiding bij het oefenen met een case uit de praktijk.
 • Een nieuw perspectief op de Nederlandse samenleving en identiteit.

Interesse?

Wil je in twee dagen een stevige basis leggen voor het werken met Spiral Dynamics? Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 1 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht. Je kunt ook direct alle trainingen van het eerste level volgen (dat zijn 4 dagen in totaal).

Alvast beginnen?

Leer meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

 

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen