Spiral Dynamics

Synnervate geeft als enige geaccrediteerde opleider in Nederland trainingen in Spiral Dynamics Integral, een wereldwijd toegepast model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen.

Kennis van Spiral Dynamics Integral (SDi) is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving.

Spiral Dynamics Integral geeft inzicht in de verschillende waardesystemen (ook wel waarden, drijfveren en/of kleuren genoemd) van mensen. Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren in wereldbeelden, overtuigingen en intrinsieke drijfveren. Ze worden bepaald door ieders neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven als het ware aan hoe we denken en waarom we doen wat we doen.

Vanuit het oorspronkelijke werk van grondleggers Prof. Clare W. Graves, Dr. Don Beck en Christopher Cowan zijn er 8 unieke waardesystemen gedefinieerd, allen getypeerd door een kleur.

Download de nieuwe Spiral Dynamic posters

  • Beige: overleven en eerste levensbehoefte
  • Paars: verwantschap, veiligheid en geborgenheid
  • Rood: wilskracht, macht en passie
  • Blauw: stabiliteit, orde en moraliteit
  • Oranje: zelfontplooiing, rationaliteit en resultaat /succes
  • Groen: gemeenschapszin, gevoelens en harmonie
  • Geel: integraal, synergie en systemisch
  • Turkoois: holisme, kosmisch bewustzijn en synthese

Lees meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s op de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde: www.spiraldynamicsintegral.nl

Zullen we beginnen?

Synnervate verzorgt SDi-trainingen op elk niveau. Welke past het beste bij jou en/of jouw organisatie?

Deze organisaties werken al met SDi. Wil jij ook Spiral Dynamics inzetten voor de volgende natuurlijke stap van jouw organisatie? Neem contact met ons op! 

 

 

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op