Nieuwe energie dankzij Holacracy®

Oliver Valves ontwikkelt een bedrijfscultuur op basis van gelijkwaardigheid.

 • evidente groei
 • duurzame ambitie geformuleerd
 • open cultuur zonder ‘baasjes’

Jezelf zijn op het werk

Oliver Valves in Papendrecht levert hoogwaardige hogedrukafsluiters voor de olie- en gassector. Directeur Raëma de Lange ziet hoe snel de markt verandert en voelt de noodzaak daar adequaat op in te spelen. Hij verwacht volwassen ondernemerschap van alle werknemers en wil dat ze flexibel en snel sub-ondernemingen gaan starten. Tegelijkertijd hecht Raëma veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en openheid; mensen moeten volledig zichzelf kunnen zijn, ook op het werk.

Aanpak

Jasper Rienstra start het verandertraject in oktober 2016 met de ondertekening van de Holacracy Constitutie en het ophangen ervan in A0-formaat op een prominente plaats in het kantoor. Er komt een nieuwe overlegstructuur: iedere week eenTactical Meeting en eens per twee weken een Governance Meeting. Al in de eerste maanden komt er veel op tafel, o.a. de verwachtingen die iedereen van elkaar heeft. Jasper faciliteert de openheid om spanningen te benoemen en op een respectvolle manier af te handelen. Voorheen was dat moeilijk omdat er geen ‘route’ voor was. De cultuur was er één van een warme familie waar iedereen deel van uitmaakte. Onderscheid leren maken tussen soul en role blijkt erg verhelderend.

Het bewustzijnsniveau in ons werk is aanzienlijk verhoogd. We hebben alles teruggebracht naar rollen en de autoriteit daarvan. Dat heeft veel impact gehad. De belangrijkste verandering is het doorbreken van het oude mechanisme waarin ik toch stiekem het baasje ben en mensen dingen bij mij neerlegden. Die rolverdeling is er niet meer. Nu zit ik soms bij een meeting en denk: ben ik nog ergens voor nodig? Dat is best even wennen! Maar de mentaliteit, de openheid die er nu is, is bijna magisch. 

-

Change

Terwijl veel bedrijven in de olie- en gassector het moeilijk hebben, o.a. vanwege de lage olieprijs, groeit Oliver Valves. Er zijn stevige partnerships gesmeed,  opdrachtgevers roemen de warme service van het bedrijf en de medewerkers ontwikkelen zich. Er is veel meer energie, op verschillende niveaus, beschikbaar.

Ook is er een nieuw bedrijf opgericht dat potentiële partners of klanten helpt om hun organisatie te vitaliseren. Kostenloos. Het doel is om samen meer zakelijk gezonde én duurzame successen te behalen.

Oliver Valves inspireert anderen. Zo wil het management van de fabriek in Manchester met een afvaardiging op bezoek komen, met als vraag: wat kunnen we van jullie leren?

Hoe gaat het nu?

Het team van Oliver Valves werkt met plezier volgens de spelregels en structuur van Holacracy®. Zelfsturing en ondernemen zijn de norm geworden, net als het benoemen van spanningen. De purpose van Oliver Valves; Speed up the transition of the O&G industry towards a more people and purpose-driven business, leidt tot veel nieuwe initiatieven en kansen voor de organisatie.

De makers van deze verandering zijn:

 • Raëma de Lange | Oliver Valves
 • Jasper Rienstra en Rob van Vliet | Synnervate

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Vraag Synnervate

Meer Changes

Holacracy veilig laten landen

Holacracy veilig laten landen

ORGA en Synnervate verkennen Holacracy®

 • Realistisch beeld van Holacracy
 • Roldenken geeft ruimte
 • Frisse blik op toekomstige bedrijfsvoering
 • Bekijk case

Sterke leiders

Sterke leiders

HBB Groep en Synnervate ontwikkelen een uniek leiderschapstraject.

 • 95% vrijwillige deelname
 • overleggen constructiever
 • aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Bekijk case