Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Vincent Hövels, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Team Coaching

Teams sterker, hechter en effectiever

Sterke teams leveren de beste bijdrage aan de doelen van een organisatie. Als team coaches begeleiden we teams bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling. We werken systeemgericht. We richten ons op het integreren van verschillen, maken ineffectieve patronen zichtbaar en halen waardevolle informatie uit conflicten. Spiral Dynamics, een model dat inzicht geven in de dieperliggende drijfveren van je teamleden en van jezelf, is daarbij heel behulpzaam.

Team Coaching biedt je:

 • Inzicht in de drijfveren van teamleden.
 • Verbeterde onderlinge relaties.
 • Inzicht in de ineffectieve gedrags- en communicatiepatronen in het team.
 • Concrete handvatten om die patronen te ontmantelen.
 • Verheldering of herijking van de kernwaarden.
 • Heldere samenwerkingsafspraken, communicatiestructuren en -methodieken.
 • Meer energie voor het realiseren van doelen.

Wat voor team willen jullie zijn? 

Na het intake-gesprek ontwikkelen wij een aanpak die precies past bij de behoefte van jouw team en organisatie. Veelvoorkomende elementen zijn begeleiding tijdens bestaande teambijeenkomsten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en advies aan de hand van actuele casus’ 

Interesse?

Wil je de samenwerking in jouw team verbeteren en jullie impact vergroten? Neem contact op met Ard Hordijk of Marinet Ritz, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

Systeemgericht ontwikkelen

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ‘ondergronds’. Dat leidt tot een onderstroom van klagen, wij-zij denken en destructieve conflicten. Het verantwoordelijkheidsgevoel daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam. En dat ondanks de helder geformuleerde visie, een goed uitgestippelde strategie en een duidelijke taakverdeling.

Wijsheid en energie weer beschikbaar

Conflicten en verschillen zijn echter bronnen van groei, ze bieden belangrijke informatie. Als je ze integreert, ontwikkel je een team dat veerkrachtig is en complexere problemen aan kan. Systeemgericht werken biedt heldere structuren en interventies om de wijsheid die besloten ligt in de onderstroom beschikbaar te krijgen op alle systeemniveaus: organisaties, teams en individuen. Grondlegger is Y. Agazarian, die 30 jaar onderzoek deed naar dit fenomeen.

Nieuwsgierig naar de praktijk? Ontwikkeldag voor teams

Integrale Coaching

Integrale coaching is het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling vanuit een vrij en authentiek standpunt. Het is gebaseerd op de ervaring dat er een deel in ons bestaat, dat vrij is van onze conditioneringen en de beelden die we hebben gemaakt over onszelf en de wereld om ons heen. Eigenlijk is dát wat we ten diepste zijn; het is onze ware aard. Als we ontvankelijk worden voor die vrije bron en van daaruit gaan leven, opent zich een nieuw veld van mogelijkheden. Integrale coaching start vanuit dit vrije perspectief. 

De gehele context

Binnen de integrale benadering kijken we naar het hele systeem waarin iemand functioneert. Hierin is de aandacht gericht op de relationele bewegingen: de relatie met jezelf, de ander, je lichaam, je schaduwkanten en met de grotere context waar je deel van uitmaakt. We baseren ons op de ervaring van moderne leermeesters die de kennis uit zowel de Westerse psychologie als de Oosterse mystieke wijsheid hebben geïntegreerd tot een nieuw westers ontwikkelingspad.

Vrije interactie

De kern van de integrale benadering ligt in de visie (waar alle mystieke tradities naar verwijzen) dat lijden in welke vorm ook, zijn wortel heeft in afgescheidenheid. Angst, pijn, stagnatie, verstoorde relaties, zich herhalende patronen, je koers niet kunnen vinden, hebben hun oorsprong in het feit dat er iets is wat niet (meer) meedoet aan de levensbeweging. Het is losgeraakt van de vrije interactie en de creatieve uitwisseling. Het hart van integrale coaching is dan ook herstel van contact op alle niveaus.

het team

Ontwikkel het team met systeemgericht werken.

Je hebt veel geïnvesteerd in een heldere visie, precieze doelen en duidelijke rolverdeling, en toch zijn de effectiviteit en het werkplezier een stuk lager dan verwacht. Hoe komt dat?

Onderstroom

Krachtige organisaties worden niet zozeer bepaald door de kwaliteit van de mensen, maar veel meer door de kwaliteit van de onderlinge relaties. Effectief samenwerken vraagt naast heldere structuren ook om aandacht voor de dynamieken die plaatsvinden tussen mensen. De zogeheten onderstroom. Samenwerkingen zorgen vaak voor energieverlies. Er zijn frustraties onderling, er wordt geklaagd over de gang van zaken en het onvermogen die te kunnen beïnvloeden. Communicatie gaat achterlangs of medewerkers trekken zich terug op hun eigen eiland. Daarmee gaat belangrijke brandstof (of informatie) ondergronds.

Energie beschikbaar

De kunst is om deze potentiële energie weer beschikbaar te maken. In ons werk met teams ontmantelen we ineffectieve patronen en leggen we het onderliggende systeem bloot. Wat heeft dat systeem nu nodig? Zo buigen we samen een ondermijnend energielek om tot een kracht die gericht wordt op het realiseren van de organisatiedoelen. Ook maken we in ons werk in teamontwikkeling veel gebruik van Spiral Dynamics. Het leren kennen van elkaars waarheden en diepere drijfveren, vergroot het onderlinge begrip en komt de communicatie ten goede.

Team Coaching

Hoe verbeter je de communicatie en samenwerking in een team? Wat is er nodig om de onderlinge verschillen om te zetten in energie en vooruitgang voor de organisatie? 

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

Spiral Dynamics

Spiral Dynamics geeft inzicht in motivatie

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Kennis van Spiral Dynamics helpt om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften van individuen, teams en organisaties.

Prof. Clare W. Graves, Dr. Don Beck en Christopher Cowan brachten acht verschillende onderliggende waardesystemen in beeld, die sterke invloed hebben op ons wereldbeeld, denken, voelen, handelen en vermijden. Het model wordt wereldwijd toegepast, o.a. aan de hand van de (door Synnervate ontwikkelde) website www.spiraldynamicsintegral.nl. Het leren toepassen van Spiral Dynamics helpt je om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften van individuen, teams en organisaties. In Nederland zijn we de enige geaccrediteerde opleider voor Spiral Dynamics trainingen op alle niveaus.

Spiral Dynamics: acht waardesystemen

 

Turquoise: holisme, kosmisch bewustzijn en synthese

Het turquoise waardesysteem symboliseert de mens die vanuit een holistische visie denkt, voelt en handelt. Typerende kenmerken zijn kosmisch bewustzijn en spirituele intelligentie.

Geel: integraal, synergie en systemisch

Het gele waardesysteem symboliseert de mens die systemisch denkt en ego-overstijgend handelt. Typerende kenmerken zijn integraal verbanden leggen en het grotere geheel willen dienen, met oplossingen voor problemen van deze tijd.

Groen: gemeenschapszin, gevoelens en harmonie

Het groene waardesysteem symboliseert de mens die streeft naar harmonie en openstaat voor het gevoel en de meningen van anderen. Typerende kenmerken acceptatie van verschillen en empathie.

Oranje: zelfontplooiing, rationaliteit en resultaat /succes

Het oranje waardesysteem symboliseert de mens die streeft naar autonomie en vooruitgang. Typerende kenmerken zijn succesvol willen zijn en genieten van het goede leven.

Blauw: stabiliteit, orde en moraliteit

Het blauwe waardesysteem symboliseert de mens die loyaal is en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid heeft. Typerende kenmerken zijn discipline, structuur aanbrengen en transparantie

Rood: wilskracht, macht en passie

Het rode waardesysteem symboliseert de mens die daadkrachtig is en veel voor elkaar krijgt. Typerende kenmerken zijn respect, passie en moed.

Paars: verwantschap, veiligheid en geborgenheid

Het paarse waardesysteem symboliseert de mens die zoekt naar verbondenheid en veiligheid in een mysterieuze wereld. Typerende kenmerken zijn saamhorigheid, veiligheid en geborgenheid.

Beige: overleven en eerste levensbehoefte

Het beige waardesysteem symboliseert de mens die op basaal en instinctief niveau en instinctief niveau bezig is te overleven. Typerende kenmerken zijn zelfzorg en het bevredigen van de eigen behoeften.

Moodboards van de acht waardesystemen


Artikelen over Spiral-dynamics

De kracht van organisaties

Jasper Rienstra was te gast bij New Business Radio. In gesprek met Fabienne de Vries …

Lees artikel

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Mijn wereldbeeld klopt. Ik zie mezelf als ruimdenkend, ruimhartig en ik gun iedereen het beste. …

Lees artikel

Werken met Spiral Dynamics? Bekijk aanbod

Spiral Dynamics in de samenleving

In essentie zijn we allemaal gelijk. Inspirerend groen filmpje uit Denemarken over het integreren van verschillen.

Innovatieve gele concepten van Daan Roosegaarde om de wereld efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

Herman Wijffels over de Circulaire Economie (geel) en hoe we effectiever om kunnen gaan met onze natuurlijke hulpbronnen.

Organisaties die werken met Spiral Dynamics

Intens en beetje ongemakkelijk

Intens en beetje ongemakkelijk

Orga begint stapsgewijs met Holacracy

 • helderheid over verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • organisatie meer dynamisch en adaptief
 • powershift
 • Bekijk case

Groeien met Holacracy

Groeien met Holacracy

Synnervate en Jouw Omgeving implementeren Holacracy

 • succesvolle adoptie van Holacracy
 • meer ruimte voor eigen initiatief en ideeën
 • van startup naar scale-up
 • Bekijk case

Holacracy veilig laten landen

Holacracy veilig laten landen

ORGA en Synnervate verkennen Holacracy®

 • Realistisch beeld van Holacracy
 • Roldenken geeft ruimte
 • Frisse blik op toekomstige bedrijfsvoering
 • Bekijk case

Marinet Ritz

Marinet Ritz heeft zich de afgelopen 20 jaar intensief bezig gehouden met persoonlijke en collectieve transformatieprocessen. Haar passie is het faciliteren van doorbraken in organisaties waar de oude coördinaten voor ontwikkeling niet meer werken. Onder haar begeleiding ontwikkelen zich sterke teams die complexe uitdagingen aankunnen, vanuit een krachtig en bewust leiderschap. Hierin is haar expertise om vanuit een integraal systemische blik, vertalingen te maken naar ‘down to earth’ oplossingen.

Marinet is oprichter van de Opleiding Integrale Coaching, opleider Spiral Dynamics integral en partner bij Synnervate.

Opleiding Integrale Coaching

Aangezien je zelf het meest essentiële instrument voor begeleiding bent, vormt je eigen ontwikkeling de basis voor de betekenis die je kunt hebben voor anderen. Alleen wanneer je je eigen beproefde meesterschap ontwikkelt, kun je die competentie ook initiëren bij anderen. In de opleiding Integrale Coaching leer je vanuit een nieuwe bevrijdende manier kijken naar je eigen leven en de ontwikkeling van anderen.

Persoonlijk meesterschap

De opleiding is bedoeld voor mensen die het verlangen hebben om naar het hart van hun bestaan te gaan en hun potentieel ten volle tot uitdrukking willen brengen in de wereld. Gedurende 2,5 jaar doorlopen studenten een veelzijdig programma waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkgericht en ervaringsmatig werken. Meditatie & lichaamswerk is hierin een vast onderdeel. Kennis uit de Westerse psychologie en de wijsheid uit de Boeddhistische tradities zijn in de opleiding geïntegreerd. Het eerste jaar is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap, het tweede jaar op de professionalisering van je rol als coach/begeleider en het derde jaar op meesterschap in relatie tot de grotere context.

Interesse en inschrijven

Op de website van de opleiding vind je alle relevante informatie: o.a. over het gedachtengoed, het programma, de kosten en de locatie. Er is een digitale brochure en de mogelijkheid om je direct in te schrijven. Je ontvangt na inschrijving een uitnodiging voor het intakegesprek, waarin wederzijds wordt onderzocht of de opleiding passend is.

De opleiding Integrale Coaching is in 2011 opgericht door Marinet Ritz, Changemaker bij Synnervate. Samen met Shanta Baan en Rob van Vliet (tevens Changemaker) verzorgt zij het programma.

Voor wie?

De opleiding is voor hen die vanuit een nieuw perspectief mensen willen begeleiden in hun ontwikkelingsproces en in het vinden van de natuurlijke volgende stap. Ze is bedoeld voor diegenen die door de aard van hun werk of andere levensbezigheden al een rol spelen in het (bege)leiden van anderen (managers, coaches, trainers, docenten, artsen, HR-medewerkers etc.) en hun professionele kwaliteiten willen verrijken en verdiepen vanuit een nieuw fundament. De opleiding is bedoeld voor mensen bij wie een spi- ritueel bewustzijn is wakker geworden en die het verlangen hebben om hun diepere waarden uit te drukken in het begeleiden van anderen. Daarbij gaan we er vanuit dat je de basiselementen van zelfreflectie, communicatie en leiding nemen in voldoende mate beheerst. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of een vergelijkbaar denkniveau.

Marinet Ritz over de opleiding:


“Wat een mooie en spannende ontdekkingsreis is de opleiding Integrale Coaching, de inzichten en ervaringen hebben mijn leven als mens en als begeleider / coach sterk verrijkt. Om door de golven van het leven, ook de eigen innerlijke stilte en vrije kracht te ervaren, dat wens ik iedereen toe en dit zal leidend zijn in mijn werk als Integraal Coach.”

- Mieke Meulmeester

“In deze opleiding blijft het niet bij het opdoen van kennis en inspirerende inzichten. Je gaat daadwerkelijk het leven ervaren vanuit een vrijer perspectief. Voor mij betekent dat als coach dat ik krachtiger, diepgaander en met meer impact ben gaan coachen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat ik als mens het gevoel heb dat ik meer durf te leven naar wie ik ten diepste ben. Wat betreft de opleiders: they practice what they preach en mooi en inspirerend vind ik dat ze daarbinnen hun menselijkheid tonen en aanspreekbaar blijven.”

- Mirjam Klein Wassink

“Elk stuk Opleiding Integrale Coaching voedt de drang naar meer. Alsof ik in een achtbaan zit die maar niet uitraast. Een niet te stoppen nieuwsgierigheid naar de bron en integrale kennis. Beloning: intensere toewijding met de vreugde en de pijn van het leven én een betere coach/therapeut omdat ik mensen nog beter kan helpen hun bevrijdend potentieel te ontmoeten.”

- Marianne Joostink

Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3)

Ben je toe aan een individuele uitdaging? Een ervaren SDi-4 Master Practitioner coacht je individueel én op de werkvloer terwijl jij de kennis uit eerdere Spiral Dynamics-trainingen toepast op een zelfgekozen case. Een succesvolle afronding van deze training betekent dat je hebt aangetoond zelfstandig en toegepast met Spiral Dynamics te kunnen werken. Ook heb je waarde toegevoegd aan de wereldwijde SDi-community.

Procedure

We beginnen met een uitgebreide intake, waarin je met je begeleider de centrale onderzoeksvraag verkent, formuleert en uitwerkt in een onderzoeksvoorstel. Als deze haalbaar wordt bevonden, kun je starten met het SDi-3 traject. Je schrijft een gedetailleerd plan van aanpak, dat je onder begeleiding van Synnervate in maximaal 18 maanden uitvoert. We ronden af met een paper waarin je reflecteert op het proces (aan de hand van het STAR-model).

Opbrengst

De training Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) biedt je:

 • Zelfstandig werken met Spiral Dynamics.
 • Werken aan een 1-op-1 case uit de praktijk.
 • Coaching van een ervaren SDi-4 Master Practitioner.

Interesse?

Je kunt beginnen met het begeleidingstraject Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) op een moment dat het jou uitkomt. Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt dit traject alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 2 – certificaat.

Certificaat

Na het volgen van dit traject ontvang je het SDi level 3 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Even je geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur op de  online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

 

 

 

 

 

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen