Lunchtalk Vertical Development

7 redenen voor Vertical Development

De lunchtalk Vertical Development biedt je:

 • Inzicht in de inhoud en aard van verticale ontwikkeling.
 • Inzicht in de noodzaak van verticale ontwikkeling.
 • Kennis over de relatie tussen verticale ontwikkeling en frameworks voor bewustzijnsontwikkeling, zoals Spiral Dynamics.
 • Een andere kijk op onze huidige manier van werken en onze samenleving.

Hoe verhoog je bewustzijn? Hoe stimuleer je ontwikkeling in alle waardesysteem van Spiral Dynamics? Op 23 juni geeft Allard de Ranitz zeven redenen om meer aandacht te besteden aan Vertical Development, onze verticale ontwikkeling.

We zijn inmiddels bekend met ontwikkeling in de breedte: skills ontwikkelen, gedrag aanpassen, doelen (bij)stellen, continu leren en nieuwe theorieën omzetten in concrete resultaten. Leren is leuk, inspirerend, vernieuwend, maar vindt ongemerkt vaak plaats op hetzelfde (horizontale) niveau. We voegen als het ware programma’s toe aan wat we al doen en weten.

Vraag: Welke van de volgende motieven spelen volgens jou de sterkste rol (len) in je leven: veiligheid, comfort, erbij horen, opvallen, erkend worden, winnen, vooruitkomen, bijdragen, waarde toevoegen, mensen naar een hoger niveau tillen? Een vraag als deze zegt iets over de intenties waarmee je jouw leven invult en dus je ontwikkeling vorm geeft. Ten dienste waarvan doe je wat je doet… en met welke middelen en perspectieven doe je dit?

Wat gebeurt er als ons bewustzijn de plaats van de actie wordt en we niet kennis en vaardigheden toevoegen, maar ons Operating System een geheel nieuwe vorm geven?… Als we niet slechts een glas vullen met vloeistof, iedere keer opnieuw, maar ook de vorm en omvang van het glas kunnen aanpassen. En hoe doe je dat?

“Inspirerende lunchtalk waarin je een persoonlijk en ruim perspectief krijgt op integrale ontwikkeling!”

- Vincent Hövels

Aanmelden 

Wil je de lunchtalk Vertical Development bijwonen? Stuur dan uiterlijk 21 juni een e-mail naar Allard. Als antwoord ontvang je de link naar de online locatie van de Lunchtalk.

Heb je een specifieke vraag over verticale ontwikkeling? Stel deze per e-mail aan Allard (allard@synnervate.nl), dan verwerkt hij het antwoord in de lunchtalk.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Personal Learning Journey

De vorm van een Personal Learning Journey

De Personal Learning Journey begint met het beschrijven van jouw doelstelling, als professional, coach of trainer. Wat wens je te bereiken en welke veranderingen brengt dat doel met zich mee? Als antwoord daarop ontwikkelen wij voor jou een persoonlijk plan, op maat gesneden voor jouw ervaring, kennis en vaardigheden. Er is veel ruimte voor gesprek en interactie. We laten alles aan bod komen wat wenselijk of noodzakelijk is om jouw verandertraject goed gestalte te geven. Je leert ook wat er nodig is voor een geslaagde transformatie. We gebruiken het Spiral Dynamics model als basis en en werken daarnaast met andere innovatieve integrale modellen voor team- en organisatieontwikkeling, waaronder Holacracy en Systeemgericht Werken.

Jouw vragen zijn leidend voor de persoonlijke inhoud van het plan, onze kennis borgt het niveau. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in (gemiddeld) 8 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee. Het precieze aantal sessies en de duur stemmen we samen af.

Certificering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey biedt je:

 • Een persoonlijk ontwikkeltraject dat precies aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en ervaring.
 • Kennis van Spiral Dynamics, aansluitend op jouw niveau.
 • Directe toepassing van Spiral Dynamics binnen jouw eigen werk en context.
 • Gebruik van waarde-, verander- en cultuurprofielen.
 • Een gedegen leertraject met ondersteunende materialen waar je altijd weer op terug kunt vallen.
 • Certificering voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics integral.
 • Naast horizontale ontwikkeling is er alle ruimte voor verticale ontwikkeling; als persoon in bewustzijn en perspectieven op jou handelen in de wereld.

Certificering

Het doorlopen van een Personal Learning Journey levert je direct de certificeringen voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics op.

De trainer

Allard de Ranitz is SDi-4 Master Practitiones in Spiral Dynamics en een ervaren changemaker, getraind in zowel theorie als praktijk. Hij is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

 

Investering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey is maatwerk, net als de prijs. Denk aan

€ 2.000,- tot € 6.000,- excl. 21% BTW. Het doorlopen van de SDi PLJ vraagt gemiddeld 40 tot 80 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Spiral Dynamics Personal Learning Journey? Stuur een bericht naar Allard of laat je gegevens achter op deze pagina.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“The work with Allard de Ranitz was incredibly rich and energizing. I was always looking forward to the weekly exchange and the fact that I had homeworks. Precise tasks helped me to keep on track. One of the big benefits I draw from this work is that it brought me a lot of insights into myself, my life so far, my professional career path and life in general. In short it provided me clarity. Through this journey I started to ask different questions, explore and feel more, and in consequence approach situations in a more ‘relaxed’ way. Thanks a lot for creating such a great environment that made me have this experience and learning journey where I was truly myself. My expectations were more than met.””

- Astrid Drechsel-Grau, Zurich, Switzerland

Spiral Dynamics Culture Scan

Voor succesvolle verandering zijn de elementen gedrag en cultuur net zo bepalend als structuur en middelen (zoals IT). De cultuur van organisaties bijvoorbeeld heeft veel invloed op het werkplezier en de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. Wordt er echt samengewerkt? Wat is het overheersende gevoel? Op welke waarden drijft het bestaan van de organisatie? Een analyse aan de hand van Spiral Dynamics geeft een gedetailleerde dwarsdoorsnede van de cultuur van een organisatie en biedt handvatten voor verdere ontwikkeling.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Ook organisaties hebben een eigen cultuur en een eigen definieerbaar profiel. De kleuren van Spiral Dynamics maken de verschillende waardesystemen binnen dat profiel herkenbaar en bespreekbaar. Ze maken inzichtelijk hoe drijfveren samenhangen met gedrag, en welke keuzes goed passen bij de organisatie.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Culture Scan brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Een scan van jouw organisatie aan de hand van de acht waardesystemen van Spiral Dynamics, op basis van de huidige en gewenste situatie.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen met wie je werkt.
 • Handvatten voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Aanpak

De Culture Scan is een effectief instrument in elk verandertraject. We kijken zowel naar de huidige context als naar de gewenste situatie. We coderen eerst de cultuur van een organisatie (of organisatieonderdeel) met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Vervolgens kijken we naar wat gewenst is voor de toekomst; en hoe die gewenste werkwijze en omgang verschillen van de huidige (stap 2). Vervolgens laten we zien hoe de organisatie zich verder zou kunnen ontwikkelen aan de hand van die kennis (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar de Culture Scan van jouw organisatie? Neem contact op met Allard de Ranitz of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Gap Analyse

Een zorgvuldig opgesteld, helder geformuleerd beleidsplan levert niet altijd de gewenste respons of gedragsverandering op. Denk aan een duurzaamheidsprogramma van een gemeente, waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt, terwijl ‘duurzaamheid’ wel een belangrijk thema is voor de inwoners. We hebben gemerkt dat analyses met behulp van Spiral Dynamics in zo’n situatie erg behulpzaam zijn. We brengen de kloof in beeld tussen de waardesystemen die door het beleid worden aangesproken en de waardesystemen die bij de doelgroep daadwerkelijk dominant zijn.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Mensen met een geel profiel bijvoorbeeld willen graag analyseren, begrijpen en doorgronden. Mensen met een groen profiel geven prioriteit aan sociale banden. ‘Oranje’ wil vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien en ‘blauw’ hecht aan zekerheid en duidelijkheid. Voor beleidsmakers is het behulpzaam deze drijfveren te kennen en het beleid erop aan te laten sluiten. Soms betekent dat een inhoudelijke wijziging, soms is enkel een andere formulering voldoende.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Gap Analyse brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen op wie jouw beleid is gericht.
 • Inzicht in wie zich tot het beleid aangetrokken voelen.
 • Inzicht in waar het beleid aansluit bij de beoogde doelgroep en waar niet.
 • Advies en ondersteuning t.b.v. een betere aansluiting tussen beleid en doelgroep.

Aanpak

Bij het maken van een Gap Analyse coderen we eerst het beleid met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Ook coderen we de samenleving en/of de doelgroepen waarop dat beleid gericht is (stap 2). We raadplegen bestaande onderzoeken, kijken naar de leefomstandigheden en nemen interviews af bij key stakeholders. Bij een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemersvereniging, een schooldirecteur, de pastoor of de manager van een zorginstelling. Vervolgens laten we zien hoe de waardesystemen van het beleid en de beoogde doelgroepen van elkaar verschillen en wat er zou moeten gebeuren om ze beter op elkaar aan te laten sluiten (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar een Gap Analyse van jouw beleid? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics ValueMatch Certified Practitioner

Om organisatie nog beter te ondersteunen tijdens veranderprocessen, maken we gebruik van Spiral Dynamics-testen en -profielen. We leren je graag werken met deze materialen, die we samen met ValueMatch ontwikkelden. Na afloop ben je gecertificeerd ValueMatch Practitioner. Je krijgt een licentie waarmee je je eigen ValueMatch-account kunt beheren en profielen kunt maken voor jouw opdrachtgevers.

Opbrengst

De training Spiral Dynamics ValueMatch Certified Practitioner biedt je:

 • Zelfstandig analyses leren maken en terugkoppeling geven  en aan je opdrachtgevers.
 • Zelfstandig gebruik maken van handige Spiral Dymics materialen.

Interesse?

Zin om te beginnen? Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt deze training alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 1 – certificaat.

Geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt je kennis meten met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

Bij Synnervate werken gekwalificeerde en gecertificeerde Valuematch Practitioners.


Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3)

Ben je toe aan een individuele uitdaging? Een ervaren SDi-4 Master Practitioner coacht je individueel én op de werkvloer terwijl jij de kennis uit eerdere Spiral Dynamics-trainingen toepast op een zelfgekozen case. Een succesvolle afronding van deze training betekent dat je hebt aangetoond zelfstandig en toegepast met Spiral Dynamics te kunnen werken. Ook heb je waarde toegevoegd aan de wereldwijde SDi-community.

Procedure

We beginnen met een uitgebreide intake, waarin je met je begeleider de centrale onderzoeksvraag verkent, formuleert en uitwerkt in een onderzoeksvoorstel. Als deze haalbaar wordt bevonden, kun je starten met het SDi-3 traject. Je schrijft een gedetailleerd plan van aanpak, dat je onder begeleiding van Synnervate in maximaal 18 maanden uitvoert. We ronden af met een paper waarin je reflecteert op het proces (aan de hand van het STAR-model).

Opbrengst

De training Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) biedt je:

 • Zelfstandig werken met Spiral Dynamics.
 • Werken aan een 1-op-1 case uit de praktijk.
 • Coaching van een ervaren SDi-4 Master Practitioner.

Interesse?

Je kunt beginnen met het begeleidingstraject Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) op een moment dat het jou uitkomt. Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt dit traject alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 2 – certificaat.

Certificaat

Na het volgen van dit traject ontvang je het SDi level 3 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Even je geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur op de  online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

 

 

 

 

 

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Integrale samenlevingsontwikkeling (level 2)

In de drie-daagse training SDi Integrale Samenlevingsontwikkeling leer je maatschappelijke vraagstukken te analyseren en vernieuwende oplossingen te vinden vanuit integraal perspectief. Je neemt ook een eigen casus mee, waarvoor je werkbare interventiestrategieën ontwikkelt. We reiken je de instrumenten aan die je daarvoor nodig hebt. Naast de trainingsdagen krijg je twee extra coachgesprekken.

Inzicht in de complexiteit

Spiral Dynamics maakt complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk en helpt zo een nieuwe visie te ontwikkelen op onze samenleving. Zorg, klimaat, vluchtelingen, integratie, WMO, onderwijs, veiligheid, ontwikkelingswerk, economie en stadsplanning – al deze thema’s kennen momenteel grote uitdagingen. Er zijn veranderingen nodig op systeemniveau. Beleid kan niet langer leunen op individuele organisaties; dat leidt tot versnippering en eenmalige resultaten.

Opbrengst

De Spiral Dynamics Integrale samenlevingsontwikkeling (level 2) biedt je:

 • Inzicht in maatschappelijke transities met behulp van Spiral Dynamics.
 • Ondersteuning bij het opnieuw in beweging zetten van vastgelopen processen.
 • Kennis en vaardigheden om verschillende stakeholders succesvol samen te laten werken.

Interesse?

Heb je de training SDi level 1 voltooid en wil je de methodiek van Spiral Dynamics leren toepassen op maatschappelijke vraagstukken? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 2 – certificaat.

Geheugen opfrissen?

Leer meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

Spiral Dynamics Team- & organisatieontwikkeling (level 2)

Spiral Dynamics helpt je de werkzame processen en patronen van organisaties in transitie beter begrijpen. In deze SDi-2 training werk je met een zelf meegebrachte concrete casus. Samen interpreteren we de vraag vanuit SDi-perspectief. We onderzoeken de mogelijkheden om bij te dragen aan de natuurlijke volgende stap van je opdrachtgever, je team of de maatschappij.

Opbrengst

De Spiral Dynamics Team- & organisatieontwikkeling (level 2) biedt je:

 • Effectieve ondersteuning in je werk en persoonlijke leven.
 • Toepassing van alle waardesystemen in de praktijk.
 • De vaardigheid van het kijken volgens vanuit een ‘2nd tier’ en systemisch perspectief.

Interesse?

Heb je de alle SDi-trainingen van level 1 voltooid en wil je de methodiek van Spiral Dynamics leren toepassen in bedrijven en organisaties? Neem contact op met Marinet Ritz (marinet@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 2 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Geheugen opfrissen?

Leer meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

 

 

 

 

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Basistraining

In de twee-daagse Basistraining doe je diepgaande inzichten en kennis op over de achtergrond, inhoud en toepassingsmogelijkheden van Spiral Dynamics Integral. Je mag zelf een case mee te nemen uit de praktijk, om de waardesystemen en veranderdynamiek van Spiral Dynamics direct toe te passen. Ook maak je kennis met de Integrale Theorie van Ken Wilber. De training biedt je daarnaast een ‘kleurrijk’ beeld van de Nederlandse samenleving en identiteit door de jaren heen.

Opbrengst

De Spiral Dynamics Basistraining biedt je:

 • Begrip van de achtergrond, inhoud en toepassingsmogelijkheden van Spiral Dynamics.
 • Begeleiding bij het oefenen met een case uit de praktijk.
 • Een nieuw perspectief op de Nederlandse samenleving en identiteit.

Interesse?

Wil je in twee dagen een stevige basis leggen voor het werken met Spiral Dynamics? Neem contact op met Allard de Ranitz (allard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 1 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht. Je kunt ook direct alle trainingen van het eerste level volgen (dat zijn 4 dagen in totaal).

Alvast beginnen?

Leer meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

 

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen