Methodieken

Synnervate geeft al 10 jaar veranderadvies aan organisaties die zich in een transitie bevinden of voor een (grote) verandering staan. Opdrachtgevers vragen ons het proces te begeleiden en coaching te verzorgen voor teams en individuen. We maken daartoe graag en veel gebruik van onderstaande methodieken.

Spiral Dynamics

inzicht in motivatie

Spiral Dynamics integral (SDi) is eenmodel dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft, op zowel persoonlijk als collectief niveau. Het identificeert de diepere drijfveren die de basis zijn van ons gedrag, ons wereldbeeld en de interactie met onze leef- en werkomgeving. Synnervate maakte SDi in de afgelopen 10 jaar praktisch toepasbaar voor honderden deelnemers.

Holacracy®

gaan als een Tesla

Holacracy® is een besturingsmodel dat autoriteit geeft aan alle medewerkers van een organisatie. Het gaat uit van rollen in plaats van functies en bevordert ondernemerschap, flexibiliteit en helderheid.Spanningen en problemen dienen continu als brandstof voor de ontwikkeling van de organisatie. Ieders aandacht is gericht op de purpose. 

Zelf werken we sinds 2008 volgens de principes van Holacracy®.

Multi-stakeholder samenwerking

maatschappelijke vernieuwing door duurzame relaties

Effectief samenwerken met collega’s is soms al moeilijk, duurzame verbindingen aangaan met andere organisaties (met andere belangen en waarden) is nog uitdagender. Ondertussen kunnen vernieuwingen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de energiesector alleen gerealiseerd worden door krachten te bundelen. Synnervate heeft veel ervaring met het begeleiden van verschillende stakeholders naar een gemeenschappelijk, overkoepelend doel. We kijken systemisch en ontwikkelingsgericht naar de onderliggende patronen, ontwikkelen strategieën vanuit emergence en verhelderen de unieke rol van iedere organisatie. Zo vinden we samen antwoorden op vragen als:

  • Waar is inzicht en eenvoud in de complexiteit te vinden?
  • Waar beginnen we?
  • Wat is ieders unieke propositie?
  • Hoe willen we samenwerken?
  • Wat zijn de onderliggende patronen achter blokkades?
  • Wat is de volgende natuurlijke stap?

Integral Theory

landkaart voor integrale ontwikkeling

Integral Theory combineert elementaire inzichten uit Oosterse en Westerse tradities. Een allesomvattend model over persoonlijke en collectieve ontwikkeling, dat Synnervate veelvuldig inzet. Het is als het ware een landkaart die duidelijk maakt waar je ‘uithangt’ op cognitief, emotioneel, interpersoonlijk, fysiek, moreel en spiritueel niveau. En maakt duidelijk waar aandacht nodig is. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

U-proces

wezenlijke oplossingen voor complexe problemen

Het U-proces (ook wel Theory U) is een universeel proces om tot onmiddellijke transformatie of radicale verandering te komen. Synnervate gebruikt het om met groepen binnen een beperkte tijd (uren, dagen, weken) tot wezenlijke oplossingen te komen voor complexe problemen. Elk U-proces gaat uit van eenheidsbewustzijn – het besef dat we allen een uniek onderdeel zijn van één geheel. In zes stappen worden oude overtuigingen en ideeën losgelaten en ontstaat er ruimte voor iets nieuws, dat beter aansluit bij het nu en bij de toekomst. Deelnemers overwinnen daartoe drie ‘vijanden’:

  1. De stem van het oordeel (over het probleem en over de oplossing)
  2. De stem van het cynisme (over wat we er aan kunnen doen)
  3. De stem van de angst (over wat dat van ons vraagt)

Systeemgericht werken

onderstroom als bron van kracht

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ‘ondergronds’. Dat leidt tot een onderstroom van klagen, wij-zij denken en destructieve conflicten. Het verantwoordelijkheidsgevoel daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam. En dat ondanks de helder geformuleerde visie, een goed uitgestippelde strategie en een duidelijke taakverdeling.

Conflicten en verschillen zijn echter bronnen van groei, ze bieden belangrijke informatie. Als je ze integreert, ontwikkel je een team dat veerkrachtig is en complexere problemen aan kan. Systeemgericht werken biedt heldere structuren en interventies om de wijsheid die besloten ligt in de onderstroom beschikbaar te krijgen op alle systeemniveaus: organisaties, teams en individuen. Grondlegger is Y. Agazarian, die 30 jaar onderzoek deed naar dit fenomeen.

Welke verandering wil jij teweeg brengen? Neem contact op