Elkaars kwaliteiten kennen

Eilandjes zonder boten

De Veluwse Onderwijsgroep biedt onderwijs aan bijna 12.000 leerlingen. Het team P&O bestaat uit vijf adviseurs en zes administratief medewerkers voor de personeels- en salarisadministratie. Een flinke serie veranderingen – meerdere fusies, wisseling van managers, nieuwe verdeling van het werk – hebben geleid tot hoge werkdruk en minder goede samenwerking. Het gevoel heerst dat iedereen op z’n eigen eilandje werkt. Het team wil graag door Synnervate gecoacht worden.

Aanpak

Synnervate brengt eerst aan de hand van Spiral Dynamics het team in kaart. De analyse laat zien hoe persoonlijke drijfveren en die van de andere teamleden op elkaar inspelen. Daarnaast vindt er teamcoaching plaatst voor de vijf P&O-adviseurs. In een aantal bijeenkomsten worden thema’s als besluitvorming en samenwerking besproken. Het eigenaarschap ligt bij het team, de coach heeft een faciliterende en spiegelende rol.

Change

Het teambeeld, uitgedrukt in de kleuren van Spiral Dynamics, brengt veel duidelijkheid. De neiging naar veel onderlinge afstemming blijkt groot, waardoor besluitvorming traag plaatsvindt (groen). Er is behoefte aan heldere procedures en afspraken (blauw) en aan duidelijke grenzen met collega’s van andere afdelingen (rood). Ook ligt er een wens om meer resultaatgerichte afspraken te maken, die aansluiten bij de door de directie gestelde doelen (oranje-blauw). Dankzij de Teamcoaching-sessies kan het team de inzichten zelf toepassen in de praktijk.

“Het visuele beeld in kleuren was heel herkenbaar voor iedereen. Je kon ook goed zien waar het team niet in balans was. De onderlinge verhoudingen zijn nu veel beter. Vergaderingen verlopen rustig en prettig, volgens een duidelijke agenda. We mogen het oneens zijn met elkaar.””

- Debbi van Wissen

De makers van deze verandering zijn:

 • Debbie van Wissen | Veluwse onderwijsgroep
 • Patricia Aerts | Synnervate

Nieuwe energie dankzij Holacracy®

Jezelf zijn op het werk

NRG Circles levert hoogwaardige hogedrukafsluiters voor de olie- en gassector. Directeur Raëma de Lange ziet hoe snel de markt verandert en voelt de noodzaak daar adequaat op in te spelen. Hij verwacht volwassen ondernemerschap van alle werknemers en wil dat ze flexibel en snel sub-ondernemingen gaan starten. Tegelijkertijd hecht Raëma veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en openheid; mensen moeten volledig zichzelf kunnen zijn, ook op het werk.

Aanpak

Jasper Rienstra start het verandertraject in oktober 2016 met de ondertekening van de Holacracy Constitutie en het ophangen ervan in A0-formaat op een prominente plaats in het kantoor. Er komt een nieuwe overlegstructuur: iedere week een Tactical Meeting en eens per twee weken een Governance Meeting. Al in de eerste maanden komt er veel op tafel, o.a. de verwachtingen die iedereen van elkaar heeft. Jasper faciliteert de openheid om spanningen te benoemen en op een respectvolle manier af te handelen. Voorheen was dat moeilijk omdat er geen ‘route’ voor was. De cultuur was er één van een warme familie waar iedereen deel van uitmaakte. Onderscheid leren maken tussen soul en role blijkt erg verhelderend.

Het bewustzijnsniveau in ons werk is aanzienlijk verhoogd. We hebben alles teruggebracht naar rollen en de autoriteit daarvan. Dat heeft veel impact gehad. De belangrijkste verandering is het doorbreken van het oude mechanisme waarin ik toch stiekem het baasje ben en mensen dingen bij mij neerlegden. Die rolverdeling is er niet meer. Nu zit ik soms bij een meeting en denk: ben ik nog ergens voor nodig? Dat is best even wennen! Maar de mentaliteit, de openheid die er nu is, is bijna magisch.

- Raëma de Lange, NRG Circles

Change

Terwijl veel bedrijven in de olie- en gassector het moeilijk hebben, o.a. vanwege de lage olieprijs, groeit NRG Circles. Er zijn stevige partnerships gesmeed,  opdrachtgevers roemen de warme service van het bedrijf en de medewerkers ontwikkelen zich. Er is veel meer energie, op verschillende niveaus, beschikbaar.

Ook is er een nieuw bedrijf opgericht dat potentiële partners of klanten helpt om hun organisatie te vitaliseren. Kostenloos. Het doel is om samen meer zakelijk gezonde én duurzame successen te behalen.

NRG Circles inspireert anderen. Zo wil het management van de fabriek in Manchester met een afvaardiging op bezoek komen, met als vraag: wat kunnen we van jullie leren?

Hoe gaat het nu?

Het team van NRG Circles werkt met plezier volgens de spelregels en structuur van Holacracy®. Zelfsturing en ondernemen zijn de norm geworden, net als het benoemen van spanningen. De purpose; Speed up the transition of the O&G industry towards a more people and purpose-driven business, leidt tot veel nieuwe initiatieven en kansen voor de organisatie.

Begin 2020 waren Jasper Rienstra en Raëma de Lange samen te gast in het radioprogramma ‘Let’s talk business’. Samen vertellen ze aan Fabienne de Vries welke obstakels ze tegen kwamen tijdens het leren werken met Holacracy, en hoe het voelt om in zo’n sterke purpose-driven organisatie te werken. De radiouitzending is te beluisteren als podcast.

Verrijkte jaarplanning

Frisse blik op de jaarplanningscyclus

Rabobank Kop van Noord-Holland wil graag opnieuw kijken naar de jaarplanningscyclus. Wens is bij te dragen aan circulaire economie en niet langer de klant, maar de samenleving centraal te zetten. Voor de bank fundamenteel nieuwe principes.

Aanpak

Synnervate nodigt de top 25 uit voor een dagvullende bijeenkomst met maar 1 agenda-punt: inspiratie en het belang ervan voor de Rabobank. Eerst sporen filmpjes en gedichten aan om de persoonlijke purpose te verwoorden. Ook krijgen de belangrijkst trends en patronen in de samenleving aandacht. Vervolgens delen deelnemers meegebrachte plannen voor meer inspiratie op de werkvloer met elkaar. Zijn ze werkbaar? Is het persoonlijk genoeg? Is het nieuw? Tot slot daagt Synnervate de directie uit om de nieuw geformuleerde plannen te presenteren aan elkaar als pitch.

Change

De Rabobank werkt nu volgens de gewenste nieuwe jaarplanning.

“Samen gaven we onze intenties weer in nieuwe formuleringen die inspiratie bieden én goed hanteerbaar zijn in de realiteit. Naast de cijfermatige begroting staan nu ook onze purpose en principles in de strategie.”

- Jan de Dood, Directeur Bedrijfsmanagement van Rabobank Kop van Noord-Holland

De makers van deze verandering zijn:

 • Jan de Dood | Rabobank Kop van Noord-Holland
 • Jasper Rienstra | Synnervate

Storytelling voor executives

Verhalen vertellen in een masculiene cultuur

Airbus is een technisch bedrijf met voornamelijk mannelijke ingenieurs, die sterk gericht zijn op persoonlijk succes. De directie wil graag dat ze een hechter team vormen, waar ook ruimte is voor kwetsbaarheid.

Aanpak

Synnervate ontwerpt een Storytelling-programma dat goed aansluit bij de belevingswereld van de technische managers en ze verleidt ze heel snel persoonlijk te worden.

Change

Het Storytelling-programma zorgt voor veel gelach, persoonlijke ontboezemingen en kippenvel. Voor veel managers is het een dag op de rand van de comfort zone of net daarbuiten. Nadien is er meer ruimte voor het laten zien van ieders persoonlijke karakter, naast de eigenschappen die de functie verlangt.

“ The programma was surprisingly attractive and effective, not too vague or soft. Our managers dare to show their vulnerability now.”

- Bruno Kahne, Head of Leadership Faculty, AirBusiness Academy, France

De makers van deze verandering zijn:

 • Bruno Kahne I AirBusiness Academy, Frankrijk
 • Jasper Rienstra en Edwin Holwerda | Synnervate

Wil je weten wat Synnervate en jij samen kunnen doen? Neem contact met ons op.

Duurzame visserijketens

Extra impuls voor duurzame visserij

Ard Hordijk, Changemaker bij Synnervate, onderzoekt de mogelijkheden om visserij-ketens verder te verduurzamen. Er bestaan al twee sterke impulsen; keurmerken voor duurzame vis zoals MSC en regelgeving vanuit de overheid. Een nauwere samenwerking met de financiële sector zou een goede derde drijfveer zijn. Tegelijkertijd is er vanuit investeerders behoefte aan beter zicht op de risico’s van hun investeringen in de visserij.

Aanpak

Ard benadert Scomber Consultancy, Fauna & Flora International en Stichting Noordzee, Rabobank en WWF Nederland met de vraag: hoe kunnen we samen de visserij verder verduurzamen? Hij vraagt alle partijen zowel de belangen van hun organisatie als die van het project te dienen. Ieder teamlid krijgt, gebaseerd op de principes van Holacracy®, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden én de maximale vrijheid om activiteiten te ondernemen. Bovendien brengt Ard met behulp Spiral Dynamics ieders onderliggende drijfveren in kaart.

Change

Er is commitment en financiering gevonden om de SSF Toolkit te ontwikkelen; een instrument dat duurzaamheidsrisico’s van visserijbedrijven in kaart brengt. Het stelt investeerders in staat deze risico’s beter te managen. Er is ook vertrouwen opgebouwd, doordat de verschillende partijen elkaars belangen en drijfveren nu beter begrijpen en erkennen.

De makers van deze verandering zijn:

 • Scomber Consultancy
 • Fauna & Flora International
 • Stichting Noordzee
 • Rabobank en WWF Nederland
 • Ard Hordijk | Synnervate

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen