Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Rob van Vliet, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Team Coaching

Teams sterker, hechter en effectiever

Sterke teams leveren de beste bijdrage aan de doelen van een organisatie. Als team coaches begeleiden we teams bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling. We werken systeemgericht. We richten ons op het integreren van verschillen, maken ineffectieve patronen zichtbaar en halen waardevolle informatie uit conflicten. Spiral Dynamics, een model dat inzicht geven in de dieperliggende drijfveren van je teamleden en van jezelf, is daarbij heel behulpzaam.

Team Coaching biedt je:

 • Inzicht in de drijfveren van teamleden.
 • Verbeterde onderlinge relaties.
 • Inzicht in de ineffectieve gedrags- en communicatiepatronen in het team.
 • Concrete handvatten om die patronen te ontmantelen.
 • Verheldering of herijking van de kernwaarden.
 • Heldere samenwerkingsafspraken, communicatiestructuren en -methodieken.
 • Meer energie voor het realiseren van doelen.

Wat voor team willen jullie zijn? 

Na het intake-gesprek ontwikkelen wij een aanpak die precies past bij de behoefte van jouw team en organisatie. Veelvoorkomende elementen zijn begeleiding tijdens bestaande teambijeenkomsten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en advies aan de hand van actuele casus’ 

Interesse?

Wil je de samenwerking in jouw team verbeteren en jullie impact vergroten? Neem contact op met Rob van Vliet, Allard de Ranitz of Marinet Ritz, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Leiderschap & Communicatie – incompany training

Gedreven leiderschap en open communicatie

De training Leiderschap & Communicatie brengt je: 

 • Een groter zelfsturend vermogen van teams en organisaties.
 • Verbeterde onderlinge aansluiting en communicatie (intern & extern).
 • Een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar rol.
 • De vaardigheid ‘kijken zonder waardeoordeel’ .
 • Een systeem waarmee medewerkers hun eigen leer- en ontwikkelpunten monitoren en verwerken.

Ontwikkelen van leiderschap kost tijd en vergt oefening. Daarom beslaat onze incompany training Leiderschap & Communicatie zeven maanden. Gedurende die maanden verandert de interne cultuur zichtbaar en voelbaar. Leidinggevenden én medewerkers ontwikkelen een groter zelfsturend vermogen en tonen leiderschap. De communicatie versoepelt en wordt constructiever. Omdat de doelen helder zijn, sluiten teams beter op elkaar aan, met de missie van de organisatie voor ogen. 

We hebben ervaren dat de waardesystemen van Spiral Dynamics erg behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het verbeteren van relaties. Wie zichzelf goed kent – weet wat hem of haar drijft – kan meer begrip opbrengen voor zichzelf en de omgeving. Samenwerken wordt gemakkelijker, een werkdag plezieriger en de resultaten van de organisatie succesvoller.

Deelnemers leren zichzelf tijdens de training op een nieuwe manier kennen: open, dynamisch, sociaal, kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze leren omgaan met weerstand en gaan anders communiceren – met anderen, maar ook met zichzelf. Daarnaast ervaren ze hoe ze Spiral Dynamics kunnen inzetten om zichzelf nog beter te leren kennen en verder te ontwikkelen.

Programma Leiderschap & Communicatie

De incompany training Leiderschap & Communicatie bestaat uit 7 modules. Elke maand wordt één module behandeld, middels een trainingsdag, huiswerk en intervisie. De modules zijn gekoppeld aan één of meer waardesystemen uit Spiral Dynamics.

Dag 1 Doelen stellen – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Wat zijn jouw persoonlijke en professionele doelen, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten?
Wat is Spiral Dynamics? Kennismaking met alle waardesystemen van Spiral Dynamics en uitleg van je ‘eigen’ waardenprofiel.

Dag 2 Feedback & feedforward – waardesysteem: groen

Wat maakt een evaluatie effectief? Hoe kunnen we leren van én met elkaar? Wat gebeurt er als we elkaar niet alleen feedback geven, maar ook ‘feedforward’? Wat zijn de principes van intervisie?

Dag 3 Anger management – waardesysteem: rood

Hoe kun je constructief omgaan met weerstand, boosheid, conflicten en lastige gesprekken? Welke communicatie is daarvoor nodig? En hoe doe je dat?

Dag 4 Authentiek leiderschap in de praktijk – waardesysteem: oranje, geel

Wat is leiderschap? Hoe ga jij om met autoriteit, verantwoordelijkheid en zelfsturing? Wat zijn jouw kerntalenten? En welke draken weerhouden je ervan om die talenten te leven?

Dag 5 Getting things done – waardesysteem: blauw en geel

Hoe realiseer je persoonlijke en professionele doelen binnen de daarvoor beschikbare tijd? Stel jij grenzen? We oefenen met nieuwe vergadervormen en overlegtechnieken.

Dag 6 Werken vanuit persoonlijke kracht – waardesysteem: paars, rood, oranje en geel

Hoe doorbreek je belemmerende gedragspatronen en gedachten? Hoe kun je opereren puur vanuit jouw kracht? ’s Middags: outdoor teambuilding.

Dag 7 Oogsten – alle waardesystemen van Spiral Dynamics

Hoe kijk je terug op je ontwikkeling? Wat wil je nog meer aandacht geven? ’s Middags: presentaties aan elkaar en aan de organisatie over de opbrengst van het programma.

Interesse?

Wil je meer weten over de training Leiderschap & Communicatie? Neem contact met op met Edwin Holwerda (edwin@synnervate.nl of 06 4224 7734) of Rob van Vliet (rob@synnervate.nl of 06 5282 4685), of laat je gegevens achter op deze pagina. Lees ook de whitepaper De rust bewaren in complex en turbulent werk of download het programma

Download pdf

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl


“ Ik vond de training heel open en natuurlijk. Top! En ik ben blij met de praktische invulling en de praktijkvoorbeelden die moeiteloos inpasbaar waren in mijn dagelijkse werk.”

- Joris Korrel

 

Systeemgericht ontwikkelen

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ‘ondergronds’. Dat leidt tot een onderstroom van klagen, wij-zij denken en destructieve conflicten. Het verantwoordelijkheidsgevoel daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam. En dat ondanks de helder geformuleerde visie, een goed uitgestippelde strategie en een duidelijke taakverdeling.

Wijsheid en energie weer beschikbaar

Conflicten en verschillen zijn echter bronnen van groei, ze bieden belangrijke informatie. Als je ze integreert, ontwikkel je een team dat veerkrachtig is en complexere problemen aan kan. Systeemgericht werken biedt heldere structuren en interventies om de wijsheid die besloten ligt in de onderstroom beschikbaar te krijgen op alle systeemniveaus: organisaties, teams en individuen. Grondlegger is Y. Agazarian, die 30 jaar onderzoek deed naar dit fenomeen.

Nieuwsgierig naar de praktijk? Ontwikkeldag voor teams

de organisatie

Ontwikkel de organisatie, begin bij autonomie.

Steeds meer organisaties gaan op zoek naar andere manier van besturen en organiseren dan de traditionele management-hiërarchie. Zelforganisatie is één van de mogelijke alternatieven. Uitgaan van ieders autonomie klinkt aantrekkelijk, maar werkt het ook in de praktijk? Hoe geschikt is Holacracy voor ons? Kunnen we ook op kleine schaal beginnen en kijken of het bevalt? En wat is onze volgende stap als we willen blijven werken met de bestaande beslisstructuur?  

Volle potentieel

Wij begeleiden verandertrajecten in organisaties, en maken daarbij gebruik van Holacracy, Spiral Dynamics en True Purpose coaching. We zien organisatieontwikkeling als het proces waarin het doel is het volle potentieel beschikbaar te maken. Dat proces speelt zich af in een dynamiek tussen drie niveaus (persoonlijk-team-organisatie als geheel). We maken organisaties en de mensen die er werken als het ware meer ‘wakker’, door ze in contact te brengen met hun verlangen en vitaliteit. 

Voorbeelden van ons werk in organisatieontwikkeling zijn NRG Circles, Jouw Omgeving en de HBBgroep.  

Drie pijlers

We voelen ons verwant met het werk van Laloux, die zelforganisatie, heelheid en purpose benoemt als drie pijlers voor organisatieontwikkeling. Zelforganisatie is de realisatie dat werken vanuit een zekere autonomie, met heldere verantwoordelijkheden én expliciete grenzen, veelal meer recht doet aan ieders volwassen bijdrage, dan een hiërarchische structuur met leidinggevenden. Heelheid verwijst naar de realisatie dat iedereen gelijkwaardig is en op zijn eigen manier bijdraagt aan de organisatiedoelen. En dat al die bijdragen ertoe doen, inclusief de diepere achterliggende drijfveren van de emotionele mens achter de rationele professional. Purpose gaat over de essentie van een organisatie, en omvat meer dan de welbekende missie en visie. Leven en werken vanuit de purpose van een organisatie geeft energie, zingeving en inspiratie aan medewerkers en klanten én een heldere positie in de maatschappij. Binnen deze drie gebieden zijn we gelicenseerd en gecertificeerd: als certified Holacracy® coach begeleiden we Holacracy adopties (zelforganisatie), we verzorgen Spiral Dynamics® trainingen op alle niveaus, inclusief de certificering (heelheid). Onze True Purpose® coaching richt zich zowel op individuen als organisaties (purpose).

Organizational Purpose Quest

Onze Organizational Purpose Quest volgt de True Purpose® Method. Organisaties doorlopend een diepgaand proces waarin de purpose van de organisatie naar de oppervlakte komt en geformuleerd wordt in vier purpose statements

Implementatie Holacracy

Beginnen met Holacracy of een andere vorm van zelforganisatie? Wij leiden dat veranderproces in goede banen. Sommigen organisaties vervangen direct het bestaande besturingsmodel in zijn geheel, anderen werken liever modulair.

Holacracy Taster

Ervaar in één dag of dit radicale besturingsmodel bij je past. Ontdek hoe zelfsturing de kantoorpolitiek minimaliseert en organisaties wendbaarder maakt.

Personal Purpose Quest

Wat is jouw essentie? En hoe breng je dat tot uiting in je leven? Ben jij een changemaker? De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken.

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

E-nieuwsbrief

Vier keer per jaar versturen we onze e-nieuwsbrief, met inspirerende praktijkvoorbeelden van groeiende organisaties en publicaties over maatschappelijke transities.

Inschrijven?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bekijk hier de laatste e-nieuwsbrief:

Ontwikkeldag voor teams

Tijdens een ontwikkeldag werken we samen aan de dynamiek en de resultaten van jouw team. Ieders intrinsieke motivatie en het gezamenlijke doel zijn de uitgangspunten. Welke belemmerende patronen spelen er? Hoe gebruiken we ieders potentieel? Waar wil het team echt voor gaan? Door in verbinding met elkaar de visie en missie van de organisatie (opnieuw) te ervaren, wordt er direct al veel potentieel bevrijd.

Opbrengst

Een ontwikkeldag voor teams brengt je:

 • Verheldering of verdieping van de gezamenlijke visie.
 • Markering van ieders bijdrage.
 • Intense teamspirit.
 • Verbeterde samenwerking.

Interesse?

Neem contact op met Rob (06 52824685 / rob@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

 

 

 

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl

Rob van Vliet

Rob van Vliet zorgt voor duurzame verandering en succesvolle innovatie in verrassend korte tijd. Zijn kracht is het werken ‘vanuit diepte’ met een pragmatische insteek. Klanten en deelnemers omschrijven zijn aanpak als bevrijdend en verdiepend. Ze ervaren een groot verschil in hoe ze omgaan met uitdagende situaties in hun leven.

Rob heeft ruime ervaring in internationaal management en in ontwikkelingstrajecten, bij zowel profit als non-profit organisaties. Rob is partner bij Synnervate.

lees hier Rob zijn intentie voor het partnerschap bij Synnervate

Opbrengst

Als Changemakers willen we werken aan een sociale en duurzame maatschappij. We laten ons daarbij inspireren door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen gelden voor alle landen en beschrijven de wereldwijde ambities op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs, armoede en milieu.

We zijn zelf geen experts in bepaalde maatschappelijke vraagstukken, onze opdrachtgevers wel. Door met hen te werken aan bewustzijnsontwikkeling, dragen we op dit moment gezamenlijk bij aan 9 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen