Vincent Hövels

Vincent Hövels is gespecialiseerd in zelforganisatie, groepsdynamiek en doelgericht samenwerken. Onder zijn begeleiding passen teams, leiders en organisaties meer structuur toe, met oog voor alle betrokkenen. Vincent houdt van nuances, kan doorsnijdend zijn en werkt vanuit zijn hart. Hij maakt talent en energie beschikbaar voor maatschappelijke transities en opent het volle potentieel van organisaties.

Vincent heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden en opzetten van teams, in Nederland voor o.a. de Universiteit van Twente en Gemeente Den Haag, in Shanghai en New York voor FrieslandCampina. Vincent is partner bij Synnervate en rentmeester op een oud erf in Twente.

Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Vincent Hövels, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Team Coaching

Teams sterker, hechter en effectiever

Sterke teams leveren de beste bijdrage aan de doelen van een organisatie. Als team coaches begeleiden we teams bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling. We werken systeemgericht. We richten ons op het integreren van verschillen, maken ineffectieve patronen zichtbaar en halen waardevolle informatie uit conflicten. Spiral Dynamics, een model dat inzicht geven in de dieperliggende drijfveren van je teamleden en van jezelf, is daarbij heel behulpzaam.

Team Coaching biedt je:

 • Inzicht in de drijfveren van teamleden.
 • Verbeterde onderlinge relaties.
 • Inzicht in de ineffectieve gedrags- en communicatiepatronen in het team.
 • Concrete handvatten om die patronen te ontmantelen.
 • Verheldering of herijking van de kernwaarden.
 • Heldere samenwerkingsafspraken, communicatiestructuren en -methodieken.
 • Meer energie voor het realiseren van doelen.

Wat voor team willen jullie zijn? 

Na het intake-gesprek ontwikkelen wij een aanpak die precies past bij de behoefte van jouw team en organisatie. Veelvoorkomende elementen zijn begeleiding tijdens bestaande teambijeenkomsten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en advies aan de hand van actuele casus’ 

Interesse?

Wil je de samenwerking in jouw team verbeteren en jullie impact vergroten? Neem contact op met Ard Hordijk of Marinet Ritz, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning, op langere of korte termijn, kan organisaties helpen groeien. We hebben veel ervaring in het doen van interimwerk, gecombineerd met het begeleiden van de benodigde veranderprocessen. Denk aan het vervullen van een bestuursfunctie en simultaan een nieuw, stabiel MT vormen. Of plaatsnemen in de organisatie als HR-manager en werken aan zowel de teamsamenstelling als de teamdynamiek, zodat medewerkers zich steeds meer richten op elkaars krachten en besprekingen constructiever worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Implementatie Holacracy

Werken volgens Holacracy vraagt om afstand nemen van oude gewoontes, impliciete afspraken en verwachtingen. Tegelijkertijd brengt het energie en vrijheid. Iedereen is vanuit zijn eigen rol ‘de baas’; over het eigen werk, niet over andere mensen. Bij deze nieuw verworven vrijheid horen stevige spelregels.

Wij leiden het adoptie- en implementatieproces van Holacracy in goede banen. Sommigen organisaties vervangen direct het bestaande besturingsmodel in zijn geheel, anderen werken liever modulair. Zij nemen bijvoorbeeld eerst alleen de heldere overlegstructuren over, of proeven hoe het is om functies opnieuw in te richten en er rollen met een purpose en accountabilities van te maken.

Spanning = brandstof

Holacracy® is een set van spelregels voor besturing, besluitvorming en structurering van organisaties. Kenmerkend voor Holacracy zijn het roldenken, de efficiënte werk- en roloverleggen en onderlinge gelijkwaardigheid. Een dagelijkse gewoonte voor organisaties die werken volgens Holacracy, is het herkennen en benoemen van spanningen. Een probleem, verschil van mening of kans wordt gezien als een spanning, die als brandstof kan dienen voor de ontwikkeling van de organisatie.

Interesse?

Denk je erover om te gaan werken met Holacracy of een andere vorm van zelforganisatie? Neem contact op met Jasper Rienstra (jasper@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Wil je eerst even een beter beeld krijgen van wat Holacracy is? Vraag dan een incompany Holacracy Taster aan.

Alvast beginnen

Over Holacracy is al veel geschreven, hier vind je onze verzameling bronnen.

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen