Personal Learning Journey

Spiral Dynamics en de dagelijkse praktijk van een Zwitserse bank

Geïnspireerd door het boek Spiral Dynamics in Action, is Astrid Drechsel-Grau op zoek naar een organisatie die haar kan begeleiden. Ze werkt al enige tijd als teamleider bij een Zwitserse bank. Een online zoektocht brengt haar bij Allard de Ranitz, die Personal Learning Journeys ontwerpt, gebaseerd op Spiral Dynamics. In hun eerste ontmoeting, tijdens een Corona lockdown, geeft Astrid haar voorkeuren en behoefte aan en doet Allard zijn werkwijze uit de doeken. Het gaat Astrid niet om het behalen van een bepaald niveau met bijbehorend certificaat, ze wil het gat dichten tussen theorie en praktijk en meer ervaring opdoen.

Aanpak

Op basis van hun eerste gesprek ontwerpt Allard een persoonlijk plan voor Astrid, afgestemd op haar ervaring, kennis en vaardigheden. Spiral Dynamics integral is de basis, daarnaast integreert Allard ook delen van Transition Dynamics en True Purpose.

Allard en Astrid voltooien de Personal Learning Journey in drie fasen, verspreid over een periode van drie jaar. Elk fase wordt geëvalueerd en benut om de daarop volgende gesprekken nog meer toe te spitsen op Astrids persoonlijke en professionele ontwikkeling. Allard leert Astrid ook Spiral Dynamics autonoom toe te passen, zodat ze na voltooiing van de Personal Learning Journey zelf haar volgende reis kan ontwerpen.

In al hun ontmoetingen spreekt Allard alle niveaus van leren aan: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Hij ontwerpt continu korte feedback loops, die Astrid aanmoedigen om de nieuw opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Hun relatie is gelijkwaardig: ze verkennen werksituaties en nieuwe vragen samen.

Terugkerende elementen in Astrids Personal Learning Journey zijn:

  • Het betrekken van alle niveaus van leren: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek.
  • Het inzetten van Spiral Dynamics Integral (SDi) om haar eigen value memes / drivers te leren kennen en deze toe te passen in haar werkomgeving.
  • SDi toepassen in een team. Met de organisatie in het vizier, analyseren waar het team zich bevindt en passende interventies ontwerpen en toepassen.
  • SDi inzetten voor organisatieverandering, met inzichten uit Transition Dynamics (TD) en een aantal change-management tools.
  • Ontdekken van haar Personal Purpose, volgens (delen van) the True Purpose Method.
  • Toepassen van SDi en (TD) om transformatie in kaart te brengen, te stimuleren en te beheersen.
  • Certificatie SDi level 1&2.

“Op een gegeven moment had ik het gevoel dat mijn team zich niet verder ontwikkelde. Allard hielp me opnieuw te waarderen ‘wat is’. Hij nodigde me uit te onderzoeken wat mijn team nodig had en erop te vertrouwen dat we nog steeds in de juiste richting bewogen. Mijn snelheid doet er niet toe, het gaat om de snelheid van het team en die van de situatie. Things will happen. Misschien niet zoals ik ze zelf zou doen, maar dat geeft niet.”

- Astrid Drechsel-Grau

Opbrengst

Reflectie

Allard helpt Astrid te reflecteren door steeds opnieuw te vragen hoe ze zich voelt in een specifieke werksituatie. Al snel stelt Astrid deze vragen aan zichzelf. Wat heb ik geprobeerd? Wat ging goed? Wat zie en voel ik nu? Dit ruime bewustzijn en de kunst van het in- en uitzoomen zijn onderdeel geworden van Astrid haar dagelijkse routine. Ze voelt inmiddels feilloos aan of een situatie van haar vraagt dat ze afwacht of ingrijpt. Bij beide handelingen voelt ze zich ontspannen en zelfverzekerd.

Dagelijkse praktijk

Doordat ze Spiral Dynamics veelvuldig heeft toegepast in werksituaties, kan Astrid inmiddels goed zien, horen en aanvoelen waar iemand ‘uithangt’. Intuïtief kiest ze de woorden die resoneren met de belangrijkste waarden van haar team en tegelijkertijd passen bij de dagelijkse praktijk van een internationale bank. Als ze bijvoorbeeld aanvoelt dat onzekerheid meespeelt in de resultaten van het team, neemt ze de tijd om medewerkers te geven wat ze op dat moment nodig hebben. Het zorgt voor ontspanning.

Veranderingsbereidheid

Transitions Dynamics gaf Astrid inzicht in de context waarin mensen werken. Een systeem staat niet altijd open voor verandering. Als ze merkt dat haar team nog erg gehecht is aan zaken die zijn gebeurd in het verleden, faciliteert ze daarom eerst ruimte voor afronding, voordat ze doorgaat met nieuwe plannen.

Purpose

Veel meer dan eerder vraagt Astrid om feedback. Het helpt haar om te voelen om ze nog steeds goed afgestemd is op haar Personal Purpose. Het ontdekken van die Purpose was een reis op zich. Nu Astrid haar essentie kent en leeft, blijft ze kalm en dichtbij zichzelf, ook als de meeste mensen om haar heen op een andere manier werken en leven.

 Voor het kiezen

Astrid kiest het type leiderschap dat het beste bij de situatie past. Als ze directief moet zijn, dan is ze dat. Als haar gesprekspartner meer heeft aan een coachende manier van leidinggeven, dan is ze coach. Iemand die graag uitgedaagd wordt, krijgt een uitdaging.

Deze flexibiliteit is erg welkom, zeker nu Astrid drie heel verschillende teams leidt.

“Ik ben op een heel andere manier aan mijn nieuwe baan begonnen. Onderzoekend en nieuwsgierig. Ik wilde eerst goed de materie begrijpen en observeren hoe mensen hier werken. Het voelde als een heel plezierige ontdekkingsreis. Drie jaar geleden was ik niet zo open, kon ik niet zomaar zeggen ‘let’s see what happens’. In eerdere functies had ik altijd het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen waardoor ik op de eerste dag al met ideeën en plannen kwam. Nu ben ik veel relaxter. Ik besef dat ik een andere rol te vervullen heb.”

- Astrid Drechsel-Grau

Gezocht en gevonden: purpose

Ware essentie leren kennen

In het najaar van 2020 zoeken en vinden zeven nieuwsgierige mensen hun persoonlijke doel of missie, een zogeheten purpose. De motivatie voor deze intense, diepgaande, innerlijke reis is voor elk van hen verschillend. Rindert zou graag meer zingeving ervaren. Renee en Prekshya werken bij purpose-gedreven organisatie en voelen zich gemotiveerd om ook hun persoonlijke purpose te ontdekken. Jonathan wil graag meer rust in zijn dagelijkse doen en zijn activiteiten beter laten aansluiten bij wie hij als persoon is.

“Een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

- Rindert Bijleveld
 

Aanpak

Synnervate maakt gebruik van de True Purpose methode. Deze is intensiever dan andere methodes, omdat de deelnemers op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, vaak ook spiritueel) contact maken met hun ware essentie. De transformaties zijn daardoor ook diepgaander en duurzamer. Kenmerkend voor de True Purpose methode is het gestructureerde stappenplan en het communiceren met een zogeheten vertrouwde bron.

Purpose Coaches Edwin, Jasper en Allard stellen de deelnemers aan het begin van de Purpose Quest twee vragen:

  1. Kun je je voorstellen dat er ‘iets’ bestaat – een entiteit, een gevoel, je intuïtie, een bron- van waaruit je informatie kunt ontvangen over de essentie van jouw bestaan?
  2. Geloof je dat je met die bron kunt communiceren?

Is het antwoord op beide vragen bevestigend, dan kan het traject beginnen.

Co-creatie

In een periode van 3 tot 5 maanden maanden organiseren de coaches met elke deelnemer minimaal 8, maximaal 12 sessies. Door de pandemie vinden deze sessies online plaats, wat een positief effect heeft op de mate van focus. In de eerste fase (Ego-toewijding) worden de intenties, doelen en basistheorie besproken. De coaches leggen uit dat de Purpose Quest als het ware een co-creatie is tussen het ego en de vertrouwde bron, waarbij de voordelen van het ego (dingen gedaan krijgen) worden gecombineerd met de voordelen van de bron (toegang tot onbewuste rijkdom).

Vervolgens (fase 2, Ego-permissie) komen behoeften, angsten, zorgen en belemmerende overtuigingen, die gekoppeld zijn aan het ego, aan de orde. Coach Edwin gebruikt o.a. voice dialogue en aanverwante technieken om in gesprek te gaan met de verschillende delen of verschillende stemmen van de deelnemers. Denk aan de Beschermer, de Criticus of de Skepticus. Er komen zorgen over het traject naar boven, zoals ‘Ik wil niet ineens een heel ander persoon worden’, ‘Straks kan ik het niet waarmaken’ en ‘Wat als ik mijn inkomen en stabiliteit verlies?’. Door ruimte te geven aan al deze geluiden en de eigenaar waar nodig gerust te stellen, ontstaat de ontspanning die nodig is om zonder ruis contact te leggen met de vertrouwde bron (fase 3, Verbinding & Inquiry). Wie of wat die bron is, is per deelnemer verschillend. Er zijn drie soorten bronnen: intern (bv. intuïtie), extern (bv. een dierbare overledene) of universeel (bv. God). De coaches begeleiden de deelnemers bij het contact leggen en maken daarbij o.a. gebruik van visualisaties.

Fysieke reactie

De deelnemers ontvangen veel informatie van de bron, vaak in beelden en flarden, over hun ware essentie. Samen met de coaches onderzoeken en ordenen ze deze informatie. Er wordt toegewerkt naar vier formuleringen, die samen de purpose vormen (fase 4, Interpretatie). Vaak is dit een proces van trial-and-error. Pas als de woorden en zinnen een sterke gevoelsmatige, emotionele of fysieke reactie oproepen, is de purpose gevonden. Coach Edwin meet deze reactie aan de hand van een 5-puntsschaal. Een score van 4 betekent: nog verder zoeken. Uiteindelijk geven de vier statements- essentie, zegening, missie en boodschap – samen de purpose weer: een persoonlijke, betekenisvolle, levensvervullende bestemming. De laatste stap van het traject is het maken van een purpose manifestatieplan (fase 5, Manifestatie), waarin de deelnemers de purpose vertalen naar alle onderdelen van hun leven.

“Het proces van (her)ontdekken van je wezenlijk kern is krachtig en intens. Saboteurs en kritische stemmen waren bang voor al hetgeen ik ben. Het onderhandelen met deze delen om bij mijn wezenlijke zelf te komen was zeer waardevol. Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk.”

- Thijs Kreukels

“I found my personal purpose quest to be essential for my discovering what I am meant for in this world. Through guidance from my coach as well as a spiritual connection, I made personal discoveries of my strongest elements and I love what I am made of and where I’m going.”

- Renee Penney

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Opbrengst

Het verloop en de uitkomst van zeven Purpose Quests is niet makkelijk in woorden te vatten, omdat de ervaringen van de deelnemers diepgaand, omvangrijk en transformerend zijn. Alle vier zijn ze in contact gekomen met een magische dimensie van het leven, hun persoonlijke vertrouwde bron, die veel informatie verschaft over hun ware essentie. Ze weten ook wat hun belemmerende overtuigingen zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De formulering van hun persoonlijke purpose, het antwoord op de vraag ‘Waarom ben ik hier?’, raakt hen diep en geeft ontzettend veel energie.

De deelnemers brengen nu, aan de hand van een praktisch manifestatie-plan, hun purpose in de praktijk. Renee heeft nieuwe gewoontes ontwikkeld die hem helpen steeds de keuzes te maken die passen bij zijn purpose. Thijs heeft zich aangemeld voor een nieuwe opleiding en en een verhuizing in gang gezet. Jonathan bouwt de werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan zijn purpose af, ook al vormen die nu zijn grootste inkomstenbron. Ondertussen heeft hij twee passies, innovatie en persoonlijk leiderschap, omgezet in een leiderschapstraining voor startende ondernemers.

Jasper heeft me echt geholpen in dit traject. Mijn inhoudelijke criticaster heeft het hem niet makkelijk gemaakt.

- Joost Helbo

“Een completerende reis langs (of beter met) je verborgen weerstanden, je warme hart, je gedreven ziel, het vertrouwen van het heelal en de moed van moeder aarde.”

- Wout Klok

“PPQ is for anyone curious to dive deeper into exploring WHY they are here. It is an intensely beauRful process that will lead you to be closer to your core if you let it. An open heart and mind are all that is needed to begin! There are great tools in the mix to help realise ‘your’ purpose. Highly recommend doing it with a coach!”

- Prekshya Joshi

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen